Author Archives: Hanne Strypet

Utstilling om barn og unges helse

barn_helse1_fotoChristinaY_

Petter Aadahl (t.v) og Pål Romundstad holder snora for 5.klassingen Sindre fra Ila skole (foto: Christina Y. Olsen/St. Olavs Hospital).

Museumsutstillingen Ung helse åpnet 1. desember i Medisinsk museum ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet ved NTNU. Her kan du oppleve og lære mer om hvordan det var å være barn på sykehus før og hvordan det er i dag.

I utstillingen møter vi skikkelsene Anne og Birk, som begge er innlagt på sykehus. Anne lever på 1920-tallet og har tuberkulose, mens Birk er fra nåtiden og har fått leukemi (blodkreft). En sammenligning viser at deres to sykehushverdager er vidt forskjellige.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

20 millioner til forskning fra Kreftforeningen

Forskere i Trondheim fikk i dag til sammen 20 millioner kroner fra Kreftforeningen. Pengene skal brukes til forskning på ulike krefttyper slik at behandlingen av pasientene kan bli enda bedre.

Tre forskere ved NTNU får karrierestipend på over 2,8 millioner kroner hver: Guro Giskeødegård, Lene Grøvdal og Kristian Starheim. Siver Moestue og Xiao-Mei Mai får begge hvert sitt postdoktorstipend på 2,6 millioner kroner.

Fikk-penger-2015_web

Noen av prosjektlederne som fikk penger fra Kreftforeningens tildeling i 2015, sammen med representant fra Kreftforeningen, prodekan for forskning ved NTNU og forskningsdirektøren ved St. Olavs Hospital. (Foto: Hanne Strypet/NTNU).

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Kreft, NTNUmedicine

Det medisinske fakultet på Forskningsdagene 2015

Forskningsdagene16.-27. september 2015 får folk over hele landet et innblikk i forskningens verden gjennom ulike arrangement. I Trondheim foregår mye spennende disse to ukene, med ulike stands man kan besøke og kveldsarrangementer å delta på.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

195 millioner til helseinfrastruktur i Trøndelag

MR-bilde av en hjerne

Penger til hjerneforskningsmiljø. Foto: Geir Mogen.

Forskningsrådet delte ut nærmere 1,3 milliarder kroner til forskningsinfrastruktur forrige uke. 195 milloner av denne potten går til prosjekter innenfor helseforskning i Trøndelag.

– Infrastrukturen innenfor helseforskningen skal styrkes med tre store investeringer, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Trond Mohn med milliongave til Midt-Norge

NTNU og St. Olavs Hospital mottok i dag en svært verdifull gave fra Trond Mohn: Den vil bety mye for både forskning og diagnostisering av kreft. Gaven er en syklotron, til en verdi av ca. 40 millioner kroner.

– Det er en stor glede å gi, sier Trond Mohn, og fortsetter:
– Dette er en felles gave til NTNU og St. Olavs Hospital. Hvordan maskinen tas i bruk, er opp til forskere og leger – jeg gir ingen føringer der.

Nils Kvernmo, Trond Mohn, Gunnar Bovim og Stig Slørdah

Fra ventstre Nils Kvernmo, Trond Mohn, Gunnar Bovim og Stig Slørdahl. (Foto: Thor Nielsen)

Syklotron er en partikkelakselerator som produserer radioaktive stoffer til bruk i PET MR- og PET CT-undersøkelser.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Kreft, NTNUmedicine

Når kroppen skyter over mål

Eivind Ottersen SamstadFredag 6. februar disputerer Eivind Ottersen Samstad  ved Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR). Han har forsket på krystallinsk materiale i kroppen, som kvarts,- urinsyre-, og kolesterolkrystaller.

– Når kroppen prøver å kvitte seg med disse krystallene, aktiveres immunforsvaret, men av og til skyter kroppen over mål. Responsen blir så kraftig at celler og vev skades, forklarer Samstad.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, NTNUmedicine

Helseministeren besøkte NTNU

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk vite at tverrfaglige satsingsområder som Helse, velferd og teknoologi (HEVET) skal hjelpe forskerne til å skaffe mer internasjonale forskningsmidler. (Foto: Hanne Strypet/NTNU)

Praten dreide seg om hvordan samarbeidet mellom helsetjeneste og forskning kan bli bedre.

Tenk om hele St. Olavs Hospital kunne bli brukt som et stor forskningslaboratorium for utvikling av helsetjenester. Dette er faktisk en av ideene for et forskningsprosjekt innen det nye satsingsområdet Helse, velferd og teknologi (HEVET) ved NTNU.

– Jeg trodde jeg visste mye om helseforskning ved NTNU da jeg startet i jobben som leder for HEVET, men jeg har faktisk blitt overrasket over hvor mye og tverrfaglig helseforskning vi har her, sa Magnus Steigedal til Helse- og omsorgsminister Bent Høie da han besøkte NTNU tirsdag.

Tanken bak logistikkprosjektet er at fagmiljøene innen blant annet logistikk ved NTNU kan bidra gjennom forskning og kompetanseoverføring til en bedre pasientflyt enn i dag. På den måten kan ressursene utnyttes i enda større grad.

– Innen helselogistikk er det også et enormt behov for kunnskap internasjonalt. Det finnes lite kunnskap om dette feltet i dag, og her kan NTNU og St. Olavs Hospital bidra med forskning og ny kunnskap, sier Nils Kvernmo, administrerende direktør ved St. Olavs Hospital.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Vinnere julekalender 22.-24.desember

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Vinnere julekalender 16.-21. desember

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Vinnere julekalender 8.-15. desember

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine