Kart vs terreng?

av @NTNUhelse 3. mai 2017

Anne Luise KirkengenBlogger: Anna Luise Kirkengen, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Manifestet ”Better Evidence for Better Healthcare” ble nylig lansert av Oxford Centre for Evidence Based Medicine (CEBM) sammen med British Medical Journal (BMJ). Det er foranlediget av en rekke problemer og blinde flekker i implementeringen av EBM slik som mangel på kvalitativt høy evidens, systematiske forskningsfeil, underrapportering av skade og utilstrekkelig inkludering av pasientens prioriteter. Disse emner er noen av dem som nevnes av advokatene for manifestet.

Hensikten med initiativet er å få øye på hva som kan endres og hvordan det bør skje, for å bedre den nåværende situasjonen. Et offisielt manifest skal bli ferdigstilt under konferansen ”Evidence Live” i juni 2017, men frem til da er det åpent for bidrag og kommentarer. Det endelige dokumentet skal speile alle mottatte meldinger, og det skal signeres av alle som deltok i dets utvikling.

Spesielt gjelder det problemer knyttet til å møte personer med kronisk, kompleks og heterogen sykelighet på et grunnlag av statistikk basert på gruppenivå

fastlege og pasient

Hvor god er den evidensbaserte praksisen innen medisinen? Kan et mer filosofisk perspektiv gi en mer nyansert og bedre helsetjeneste, spesielt for de med kroniske og komplekse sykdommer? (illustrasjonsfoto: Geir Mogen/NTNU)

Projektet CauseHealth utfordrer den ontologiske, konseptuelle og metodologiske basis for evidensbasert medisin fra et filosofisk perspektiv. I nettverket deltar en lang rekke medisinske eksperter og helseprofesjonelle som stiller seg stadig mer kritisk til utviklingen i den evidensbaserte praksis. Spesielt gjelder det problemer knyttet til å møte personer med kronisk, kompleks og heterogen sykelighet på et grunnlag av statistikk basert på gruppenivå.

Siden CauseHealth sikter mot å utvikle en mer radikal endring i måten helsevitenskapene forstår kausalitet, kompleksitet og evidens på, vil nettverket bidra til denne debatten med utgangspunkt i et personsentrert perspektiv.

I prosessen av å formulere et slikt bidrag, har projektets medarbeidere blitt invitert til å argumentere ut fra sitt eget profesjonelle perspektiv. Resultatet skal syntetiseres i et dokument fra CauseHealth som et svar til manifestets hovedspørsmål ”What do we need to create effective long-term changes for better healthcare?”

Dette blogginnlegget er et svar fra CauseHealth gruppen til et manifest om å forbedre Evidence Based Medicine (EBM). Hele svaret kan du lese på CauseHealths blogg:  “Map versus Terrain”.

Du liker kanskje også