“Primum non nocere” – Først og fremst ikke skade!

av @NTNUhelse 9. mai 2017

Blogger: Bente Mjølstad, Førstemanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin

og sykepleie og medlem i Nordic Risk GroupBente Prytz Mjølstad, ISM

4.- 6. mai møttes 24 medlemmer av Nordic Risk Group  i Trondheim for å diskutere fremtidens utfordringer for allmennmedisinen.

De siste årene har gruppen fått tilskudd av en rekke yngre allmennleger og forskere, og det var noen av disse som ledet årets NRG møte som gikk over 3 dager på ISM. Blant temaene som ble diskutert var utfordringer knyttet til digital helse og persontilpasset medisin, screening, overdiagnostikk og relatert medisinsk overaktivitet.

NRG ble dannet i 2004 på initiativ fra Irene Hetlevik, nåværende professor i allmennmedisin og leder av Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Sammen med Anna Stavdal, daværende leder av Norsk Selskap for allmennmedisin (NSAM) og nåværende president i Wonca Europe, etablerte hun gruppen og invitert til første i Trondheim i 2004. Møtet ble finansiert av overskuddet fra Nordisk kongress i allmennmedisin som ble holdt Trondheim i 2002.

NRG har skrev i 2009 en antologi, som først ble utgitt på svensk: «Skapar vården ohälsa? Allmänmedicinska reflektioner”, senere utgitt på dansk: ”Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed.Refleksjoner fra almenpraksis”.

NRG-gruppen har siden den gang møttes årlig og består av forskere og allmennleger fra Norden; Danmark, Finland, Norge, Island og Sverige. Møtested har sirkulert mellom de ulike landene. Gruppens faglige fokus er kritisk analyse av effekter og bivirkninger av screeningsprogrammer, behandling av risiko i stedet for sykdom, og medikaliseringen av det normale menneskelige liv.

Flere av gruppens medlemmer er aktive i media og har skrevet kronikker om de ulike temaene. For eksempel har ST-läkare og stipendiat Minna Johansson fra Sverige skrevet om utfordringer i tilknytning til screening-undersøkelser (januar 2017):  «Mammografi har ingen positiv effekt» og «Threshholds in women with abdominal aortic aneurysm». Henrik Vogt, Andreas Pahle og Linn Getz fra Norge har skrevet om digital helse (mars 2017): «Ukritiske teknologiråd om digital helse».

Neste treffpunkt for gruppens medlemmer blir 20th Nordic Congress of General Practice i Reykjavik, Island som går av stabelen 14.-16.juni 2017, der flere av gruppens medlemmer skal delta med presentasjoner, symposier og workshops.

Du liker kanskje også