Gratulasjoner til Nobelprisvinnerne fra Institutt for nevromedisin

Photo_Ned-Alley_NTNU_Kavli-Institute

Blogger: Lars Jacob Stovner Instituttleder ved Institutt for nevromedisin       Jeg er utrolig stolt over at den første norske nobelprisen i medisin gikk til Norge, til Trondheim, til vårt fakultet, og endog til fagfeltet nevrovitenskap! Stemningen på Institutt for nevromedisin, som Kavliinstituttet først var en del av,  var…Les mer

Screening er et etisk dilemma

Siri Forsmo

I gårsdagens Aftenposten hadde Siri Forsmo og Marit Solbjør en kronikk der de trekker frem de etiske dilemmaene knyttet til screening av ulike sykdommer. Kronikken kan du lese hos Aftenposten.  Les mer

Invitasjon til Folkehelseuka Trondheim 2014

Folkehelseuka

Blogger: Inger Heimdal Stenseng, leder Norsk Medisinstudentforening Trondheim   Folkehelseuka er et samarbeidsprosjekt mellom psykologstudenter og Norsk medisinstudentforening. Neste uke, fra 29.september – 5. oktober, arrangerer vi foredrag om selvmord, søvns sammenheng med psykisk helse og hypokondri. I tillegg blir det fest på kjelleren til psykologistudentene og tur til Geitefjellet…Les mer

Helsekommunikasjon i en teknologisk hverdag

Helseinformatikk_iStock

– Helsepersonells kommunikasjon med pasienter og med hverandre   Bloggere: Ellen Jaatun og Heidi Gilstad Jaatun er stipendiat ved NTNU og overlege ved St. Olavs Hospital, ØNH. Gilstad er postdoc, Faggruppe for helseinformatikk ved Institutt for nevromedisin, NTNU   Kommunikasjon om helse er den grunnleggende aktiviteten i møtet mellom helsearbeideren…Les mer

Morgendagens globale helsesatsing

Unicef-logo

Blogger: Ida Johanne Ulseth, NTNU Bridge Hvor geografisk og på hvilket tematisk område skal Norge ta et politisk og økonomisk lederskap i bistand og global helse? Politisk rådgiver ved Unicef, Kim N. Gabrielli, stiller spørsmålet til 30 deltagere på fagseminaret Morgendagens globale helsesatsing på Dragvoll i går. Unicef etterspør ny…Les mer

Reisebrev frå AMEE

Blogger: Torfinn Støve Madssen Vi som studerer medisinske fag er på mange måtar svært heldige. Vi studerer eit fag der ein i større grad enn i mange andre fag ser viktigheita av å satse på god og evidensbasert undervisning. For eksempel er det godt etablert i pedagogikken at studentaktiv læring…Les mer

Integrert universitetssykehus gir bedre pasientbehandling

Fra venstre: Kunnskapssenteret, Chun-Mei Zhao, Gøran T. Andersen (i bakgrunn), Duan Chen nederst til høyre

Blogger: Bjørn Gustafsson Prodekan forskning, Det medisinske fakultet, NTNU I forrige uke publiserte en av våre forskningsgrupper, ledet at professor Duan Chen, en omfattende vitenskapelig studie som viser til lovende resultater på å behandle magekreft med å blokkere svulstens nerveforsyning. Artikkelens stod på trykk i det anerkjente tidsskriftet Science Translational…Les mer

Helsetjeneste og utdanning med felles mål

Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital

Kronikk: Dekan Stig Slørdahl (denne kronikken har vært på trykk i Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) står i en særstilling blant breddeuniversitetene i Norge på grunn av det nasjonale oppdraget innen teknologi. Vi rekrutterer studenter med bedre karakterer enn de andre universitetene, og i større grad fra…Les mer