Tag Archives: ultralyd

Forskningsdagene 2016 – Vi er der!

Hva kan teknologien hjelpe oss med i fremtiden? Hvor mye ønsker vi egentlig å vite om oss selv gjennom genforsking? Søvn – hva er myter og hva er fakta? Kan dingser hjelpe oss å forstå psykiske lidelser? Hvor går ungdommers grense? Hva har et protein med brystkreft å gjøre? På Det medisinske fakultet forsker vi på mye mellom himmel og jord, og under årets Forskningsdager benytter vi sjansen til å vise frem en liten, men interessant, brøkdel av arbeidet vårt.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Gullstandard for dykkerforskning

Andreas MøllerløkkenBlogger: Andreas Møllerløkken,
Forsker, Gruppe for barofysiology, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

 

 

Når du dykker stoler du fullt og helt på at den tabellen eller den computeren du følger gir deg de beste anbefalingene for hvordan du skal gjennomføre dykket uten å få noen problemer, enten du dykker på fritiden din, eller om du dykker på jobb. I Trondheim har vi et av verdens ledende forskningsmiljøer på effektene av dykking, og i sommer ble det etablert en gullstandard som vil hjelpe til å bedre forståelsen av hvordan dykkingen påvirker kroppen vår.

Dykker i testkammerOpphold og arbeid i områder med endret omgivelsestrykk, som for eksempel ved dykking, fordrer gode kunnskaper om kroppens evne til tilpasning for å unngå akutte og eller langtidsskader som følge av arbeidet. Et av verktøyene som benyttes for å undersøke dykkere etter en eksponering, er ultralyd. Gassbobler som slippes fri i blodbanen når dykkeren er på vei tilbake til overflaten, kan studeres ved hjelp av ultralyd, og mengden gass som slippes, forteller oss noe om hvor belastende dykket har vært.

Med den stadige utviklingen av ultralydsystemer, har også mengden studier gjennomført rundt omkring i verden hvor denne teknologien har blitt benyttet innen dykking økt betraktelig.
Vi har da fått en utfordring når vi forsøker å sammenligne studier med hverandre. Det er veldig sprikende metodikk for hva som rapporteres, og hvordan det rapporteres. Noen undersøker dykkerne en enkelt gang etter et dykk, mens andre observerer dykkerne gjentatte ganger over flere timer. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Blod, Forskning, Hjerte-kar, NTNUmedicine

Nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Ultralydundersøkelse av nyfødt. Foto: Geir Mogen

Det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon skal utvikle ultralydteknologi. På bildet Siri Ann Nyrnes og Lasse Løvstakken (Foto: Geir Mogen).

NTNU har fått fem nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og ett av dem ligger ved Det medisinske fakultet.

CIUS (Center for Innovative Ultrasound Solutions for health care, maritime, and oil & gas) har tilhørighet ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. De vil vi fokusere på teknologisk utvikling innen ultralyd avbildning for medisinske formål, men også for havbruksnæring, olje og gassindustrien.

– Vi er lykkelige for tildelingen av SFI. Det er et håndslag til den tverrfaglige forskningen ved Det medisinske fakultet, inkludert forskning i samarbeid med industrien, sier leder Asta Kristine Håberg.

– Tildelingen har stor betydning for mulighetene vi har til forsatt å være ledende innen ultralydforskning og medisinsk bildedannelse internasjonalt. Vårt nære samarbeide med industrien vil gjøre at forskningen raskt vil være tilgjengelig for pasienter og tas i bruke i industri/næringsliv. Vi vil bygge videre på erfaringene fra MI Lab som var forrige SFI ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, og vi gleder oss til å ta fatt, sier Håberg.

Forskningsrådets SFI-ordning skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning og kompetanseutvikling, i et nært samarbeid mellom næringsliv og fremstående forskningsmiljøer. Forskningsrådet mottok 57 søknader om nye SFI-er. Det har aldri tidligere kommet inn så mange søknader. Totalt 17 sentre får status som SFI, og tildelingen utløser forskning for over 3 milliarder kroner de neste åtte årene.

De fire andre nye SFI-ene ved NTNU er

  • Metal Production
  • Centre for Advanced Structural Analysis (CASA)
  • Subsea production and processing (SUBPRO)
  • Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI)

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Forskningshungrige ungdommer en fredag kveld

Ungdommens forskernatt ble arrangert for 10 gang på NTNU på fredag. Over 1000 ungdommer besøkte Realfagbygget denne kvelden. De fikk ta del i aktiviteter på stands, korte forelesninger og lab.-besøk.kollasje

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Full trøkk på Forskningstorget i Trondheim

IMG_9972Idag gikk startskuddet for årets utgave av Forskningstorget i Trondheim, høstens vakreste eventyr for elever på 4.-7.trinn i grunnskolen! Her kan barn og unge få prøve seg som forskere for en dag, og få et innblikk i hva det vil si å jobbe som forsker. Det medisinske fakultet ved NTNU er i år sterkt representert med hele fire utstillinger, til stor begeistring fra elever og lærere som hadde møtt opp på åpningsdagen. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning, Kreft, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine, Studieliv

Omvisning i Medisinsk museum – Forskningsdagene 23.september

Forskningsdagene

Visste du at doppler-ultralyd ble utviklet i Trondheim? Og at man kan se hjertefeil hos fostre i mors mage? Medisinsk museum tilbyr en guidet, gratis omvisning i ultralydutstillingen Fra kalde isfjell til varme hjerter 23. september kl 18.00-19.00.

mann ser på iPad i Medisinsk museumMedisinsk museum ligger i 3. etasje i Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital

Grunnen til at vi i dag har mulighet til å se konturene av et ufødt barn i mors mage, og at legene på en enkel og smertefri måte kan sjekke om hjerteklaffene våre fungerer, kan vi blant annet takke et knippe leger og ingeniører i Trondheim for. På 1970-tallet begynte de å samarbeide på tvers av fagdisiplinene sine, og resultatet var ultralyd slik vi kjenner det i dag.

Verdens første ultralydapparat som kan måle hastigheter i blodet ble laget i Trondheim i 1976, en teknologi som finnes ultralydapparater verden over. Dette appratet står i museet. Her kan du også se den nyeste ultralydoppfinnelsen, det håndholdte ultralydapparatet Vscan.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Se inn i kroppen med ultralyd – Forskningstorget 19. og 20. september

Forskningsdagene

gutt og far ser på ultralydbilde på VscanPå standen kan du prøve det håndholdte ultralydapparatet Vscan, som er på størrelse med en mobiltelefon. Med denne kan legene se inn i kroppen din, for eksempel hvordan hjertet slår eller om urinblæra er full! Ultralydapparat sender ut lydbølger – ultralyd – som reflekteres tilbake til maskina som lager et bilde av innsiden av kroppen.

«Jakten på ultralydbølgene» er et nettbrettspill der du blant annet spiller en delfin og en båt, som skal fange fisk ved hjelp av lydbølger og ekkolodd. På standen kan du prøve ut spillet,  og det går også an å laste det ned hjemme.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Ny ultralydteknologi kan redde flere liv

Ultralydundersøkelse av nyfødt. Foto: Geir Mogen

Lasse Løvstakken og Siri Ann Nyrnes undersøker hjertet på et nyfødt barn (Foto: Geir Mogen).

Den nye ultralydteknologi viser blodstrømmen i hjertet med piler. Pilene gir mer detaljer og gjør det enklere for legene å sette riktig diagnose raskt hos nyfødte med hjertefeil.

Teknologien er utviklet av Lasse Løvstakken ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, og i går (19. august) var han å se på NRK Dagsrevyen.

Gemini har også skrevet om den nye teknologien:

Leave a Comment

Filed under Forskning, Hjerte-kar

Science in Copenhagen city

I går åpnet vi vår stand på Science in the City festivalen i København.
Vi hadde mange på besøk som ville teste vårt ultralydspill og få sett innsiden av kroppen med vårt lommeultralydapparat, Vscan.

Vi står på stand til og med torsdag her: http://scienceinthecity.dk/en/event/6-can-u-hear-u-sound

Vår forsker Garrett Newton Andersen hadde også et foredrag om sin forskning på Vscan. Det kan du se her:
http://new.livestream.com/Videnskabdk/events/3117033

Her er noen bilder:

Her er vårt stand - folk tester ut ultralydspillet

Her er vårt stand – folk tester ut ultralydspillet

 

Vi fikk hyggelig besøk av to NTNU-studenter. Jan ene studerte fysikk, han andre medisin.

Vi fikk hyggelig besøk av to NTNU-studenter. Jan ene studerte fysikk, han andre medisin.

Denne damen var gravid og fikk se hvordan den lille så ut

Denne damen var gravid og fikk se hvordan den lille så ut

Her er en klasse fra Australia som fikk forklart ultralyd av Garrett

Her er en klasse fra Australia som fikk forklart ultralyd av Garrett

Her er en pappa og hans lille sønn som fikk tatt en titt på innsiden av magen.

Her er en pappa og hans lille sønn som fikk tatt en titt på innsiden av magen.

Garrett og Sigurd på forskningsstand i København

Stipendiatene Garrett Newton Andersen og Sigurd Storve demonstrerete Vscan på standen.

 

Leave a Comment

Filed under Blod, Forskning, Generell helserelevans, Hjerte-kar, NTNUmedicine

Teknologi for en bedre helse

Teknologi og bildeveiledet behandling står sentralt i fremtidens operasjonsrom. Målet er å gi enda bedre pasientbehandling – gjennom utvikling av ny medisinsk teknologi.

Tekst og foto: Kjersti Lunden Nilsen

Denne uken var det offisiell åpning av NorMIT (”Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies”), et samarbeid mellom Fremtidens Operasjonsrom ved St. Olavs Hospital/NTNU og Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus. Det nye samarbeidet representerer en nasjonal infrastruktur for forskning og utvikling av bildeveiledet behandling, støttet av Norges Forskningsråd (se også det nye veikartet for forskning.)

Gruppebilde fra åpningen av NorMIT

Mekka for forskning på medisinsk teknologi:
Foran f.v: Siv Mørkved, St.Olavs Hospital, Torill A. Nagelhus Hernes, NTNU og Jan Gunnar Skogås, Fremtidens operasjonsrom
Bak f.v: Sigbjørn Smeland, Oslo Universitetssykehus, Per Kristian Hoel, Oslo Universitetssykehus, Petter Aadahl, St.Olavs Hospital, og Stig Slørdahl, NTNU

Samspill og fellesskap

Det unike samarbeidet ble behørig markert med fagsymposium om medisinsk teknologi og fanfare av NTNUs egen jazzprofessor Bjørn Alterhaug. Konferansier Paul Hellandsvik viste nettopp til jazzmusikeres evne til samspill og betydningen av det tverrfaglige samarbeidet som råder når solostemmer kommer sammen for å levere et samlet stykke musikk.

–          Veikartet er lagt opp, men vi vet ikke hvor vi skal, det trengs en nasjonal infrastruktur for dette og noen må bane vei. Her vil NorMIT spille en sentral rolle, fortalte forskningsdirektør Petter Aadahl ved St.Olavs Hospital.

Forskning og teknologiutvikling går hånd i hånd på det integrerte universitetssykehuset i Trondheim. Med den medisinske teknologien i fokus og Fremtidens Operasjonsrom i førersetet, har NTNU og St.Olavs Hospital sammen med Intervensjonssenteret  ved Oslo Universitetssykehus og SINTEF, etablert en nasjonal infrastruktur for bildeveiledet behandling. Nå satser de på å nå ut enda bredere internasjonalt. Noe forskningsdirektøren understreket betydningen av.

–          Vi klarer ikke å bli større i Midt-Norge, vi må samarbeide med flere aktører og da trenger vi en solid infrastruktur, deretter kan vi hevde oss internasjonalt, sa Aadahl i sin åpningstale.

Også Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet, NTNU fremhevet viktigheten av det nye nasjonale forskningssamarbeidet.

–          Infrastruktur blir stadig dyrere og mer komplisert. Vi er nødt til å samarbeide, og NorMIT skal så absolutt bidra til både kunnskap og helse for en bedre verden, sa Slørdahl på vegne av hele NTNU.

Stig Slørdahl snakker på åpningen av NorMIT

Dekan Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet

Ifølge Slørdahl er den strategiske plasseringen med integrert sykehus og campus midt i teknologihovedstaden Trondheim heller ingen bakdel når man nå skal gå i bresjen for å videreutvikle moderne operasjonsstuer og drive forskning og utvikling av medisinsk teknologi for bedre behandling av pasienten.

 

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Representanter fra Oslo Universitetssykehus, St.Olav og NTNU, SINTEF, Norges Forskningsråd, Helse – og Omsorgsdepartementet og Trondheim kommune var tilstede på det to timer lange fagsymposiet om medisinsk teknologi i forkant av åpningen. Daglig leder av Fremtidens Operasjonsrom ved St.Olavs Hospital, Jan Gunnar Skogås, la særlig vekt på at eksperimentell kirurgi krever tverrfaglig innsats fra mange parter.

–          Et samspill mellom forskere, klinikere og industri er av avgjørende betydning når man skal utvikle metoder for bedre pasientbehandling, fortalte FOR-lederen.

Bruk av bildeveiledet behandling handler om å bruke bildeinformasjon fra medisinske avbildningsteknikker som ultralyd, MR og CT til å planlegge og utføre behandling, og til å veilede de kirurgiske instrumentene under en operasjon. Kommersielle aktører som Sony, Siemens og Olympus er noen av leverandører av det tekniske utstyret som kreves. De er også sentrale i den videre utviklingen av riktige kirurgiske instrumenter – og bruken av dem.

–          Da vi startet FOR i 2005 var det en rekke områder vi ønsket å sette fokus på, og disse er fortsatt like aktuelle den dag i dag, fortalte Skogås.

Moderne kikkhullsoperasjoner, karkirkurgi og ultraveiledet hjernekirurgi er alle eksempler på behandlingsmetoder som bruker moderne teknologi og krever oppdatert og sofistikert utstyr på operasjonsstuene.

 «Ved å slå sammen disse sentrene og at disse samarbeider vil NorMIT kunne bli et mekka for forskning på medisinsk teknologi» (Forskningsrådet i tildelingsbrevet)

Kommersiell industri

Ulike forsknings – og utviklingsprosjekter har blitt gjennomført og noen er fortsatt under utvikling. Fleksible bygg, ergonomisk lys, mindre kabler, simulering og robotkirurgi, ultralyd og flyttbart bildediagnostikkutstyr, telemedisin, er bare noen av områdene det forskes på. De kommersielle aktørene er med som partnere i mange av utviklingsprosessene.

–          Moderne operasjonsstuer i dag trekker veksler på den kommersielle industrien, sa Skogås og sammenlignet medisinsk teknologi med dagens mediebransje hvor produsenter og leverandører har gått sammen i den teknologiske utviklingen, for å komme fram til løsninger som gavner flere parter på en gang.

I tillegg kommer all logistikk og håndtering av pasientflyt. Effektivisering og organisering av selve sykehusdriften blir berørt når man innfører ny teknologi. Det samlede forsknings- og innovasjonsmiljøet i NorMIT bestående av Fremtidens Operasjonsrom (FOR) i Trondheim og Intervensjonssenteret i Oslo, vil få en sentral rolle i arbeidet med å koordinere den videre utviklingen på dette området.

 

Et mekka for medisinsk teknologi

Den nasjonale infrastrukturen NorMIT er i praksis moderne forskningslaber som utvikler og tester ny teknologi, nye metoder for klinisk behandling og nye medisiner. Det samlede forsknings – og innovasjonsmiljøet har med dette samarbeidet fått to noder, en i Oslo og en i Trondheim.

–       En seier ved St. Olav/NTNU vil være en seier for oss i Oslo, sa Erik Fosse fra Intervensjonssenteret.

IMG_8274 2

Erik Fosse fra Intervensjonssenteret har i samarbeid med St.Olav og NTNU vært sentral i arbeidet med å skaffe finansiering til NorMIT.

Fosse har sammen med Toril Nagelhus Hernes ved ISB /NTNU stått i bresjen for en omfattende søknadsrunde som endelig resulterte i 54 millioner fra Norges Forskningsråd. I tildelingsteksten ble det lagt vekt på at de to sentrene har en unik posisjon innen sine områder.

–       «Ved å slå sammen disse sentrene og at disse samarbeider vil NorMIT kunne bli et mekka for forskning på medisinsk teknologi» heter det i den internasjonale evalueringen og tildelingen fra Forskningsrådet.

Også SINTEF er tungt inne i samarbeidet. Partene i Oslo og Trondheim har nå et mål om å bli et nasjonalt nettverk på sikt. Ifølge Fosse må de ta IKT på alvor, og følge med på den teknologiske utviklingen.

–       Det er ingen grenser for hva vi kan gjøre i medisinen, hvis vi bruker teknologien riktig, fortalte han til en lydhør forsamling.

Med etableringen av NorMIT vil et samlet forsknings – og innovasjonssenter i Oslo og Trondheim flytte grenser for operative metoder og medisinsk behandling.

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine