Faglig løft for smerte og palliasjon

Petter_KariHanne_AnneKari_web

Økt kompetanse innen smerte og palliasjon er svært etterspurt både av helsepolitikere, ledere i ulike deler av helsevesenet og av helseprofesjonene. I vårsemesteret 2015 arrangerer NTNU i samarbeid med St. Olavs Hospital fem ulike kurs på masternivå innen dette fagfeltet. Nasjonale retningslinjer og stortingsmeldinger fremhever kompetanse som en nøkkel til…

Les mer

Nesespray mot heroinoverdoser

Arne Skulberg,

Forsker grand prix er stedet der ni forskere får fire minutter hver til å presentere forskningen sin på en scene på en slik måte at alle forstår det. Dette skjer på Byscenen i Trondheim 25. september kl. 19. Ni håndplukkede doktorgradskandidater fra NTNU deltar. Tre av deltakerne er fra Det…

Les mer

Reisebrev frå AMEE

Blogger: Torfinn Støve Madssen Vi som studerer medisinske fag er på mange måtar svært heldige. Vi studerer eit fag der ein i større grad enn i mange andre fag ser viktigheita av å satse på god og evidensbasert undervisning. For eksempel er det godt etablert i pedagogikken at studentaktiv læring…

Les mer

Studentene tilbake på Øya!

Immatrikulering-2014-montasje

Bloggere: June Larsen og Ida Marie Bruun Jacobsen   På tirsdag var vi endelig i gang igjen! Nytt studieår, nye studenter og mye å se frem til. Etter felles arrangementet på Gløshaugen hadde vi vår egen immatrikulering der vi tok imot årets nye medisinstudenter, kull 14. Nytt av året er at vi også har…

Les mer

Avslutningsseremoni for kull 08 – medisinstudiet

Til venstre: dekan Stig Arild Slørdahl hilser de nye kandidatene. Øverst til høyre: Jan Pål Loennechen
Neders til venstre: Nils Martinsen

Fredag 13. juni stilte 110 festpyntede studenter fra avgangskullet til høytidelig avslutningsseremoni i Studentersamfundet. Storsalen var fylt av stolte familiemedlemmer da studentene gikk inn i prosesjon til musikk fremført av musikere fra Trondheim kammermusikkfestival.   Seksjonssjef Tore Romundstad ønsket velkommen før dekan Stig Aril Slørdahl og prodekan Hilde Grimstad fortsatte med…

Les mer

Åpen dag på NTNU

ÅpenDag2014

Bloggere: Benjamin Uhlig (kull 11), Marianne Hagesæther (kull 10), Theo Winther (kull 13) og Erik Orten (kull 12) Tirsdag 29. april var det Åpen dag på NTNU. Både videregåendeelever og målbevisste 10.klassinger strømmet til standområdet. Flere var interesserte i å høre om medisinstudiet – mange spørsmål dreide seg om opptakskrav,…

Les mer

Studentenes forskningspris utdelt

pris

Studentenes forskningspris ble utdelt fredag 14. mars  og alle fikk tildelt diplom samt kr 3000,- per oppgave.   Komiteen bestående av Liv Bente Romundstad, Odd Georg Nilsen, Berge Solberg og Elisabeth Darj hadde lest igjennom alle 85 oppgavene og de fleste bærer preg av høy kvalitet noe som også eksterne sensorer…

Les mer

Fritidsdykker og lyst til å delta i et forskningsprosjekt?

Deler av dykkergruppa, NTNU.

Blogger: Ingrid Eftedal         Dykking er som regel trygt, men det krever at kroppen kompenserer for forandringer i omgivelsestrykk og i sammensetning av pustegasser. Nå kan du være med å bidra til en bedre forståelse av hvordan dykking påvirker menneskekroppen, og samtidig få muligheten til å lære mer…

Les mer

Mann av huse for å få med seg dekanus’ allmøte om utdanning

Stig_A_S_003_bw

Utdanning og utdanningskvalitet er et av hovedsatsingsområdene for DMF i den neste fireårsperioden. Dekanus har derfor kalt inn til allmøter første uka i desember med alle som har undervisnings-, veilednings- eller studieadministrative oppgaver på fakultetet. Meld deg på allmøte innen torsdag 28/11! På allmøtene ønsker dekanus å sette søkelys på…

Les mer