Tag Archives: Studie

Faglig løft for smerte og palliasjon

Økt kompetanse innen smerte og palliasjon er svært etterspurt både av helsepolitikere, ledere i ulike deler av helsevesenet og av helseprofesjonene. I vårsemesteret 2015 arrangerer NTNU i samarbeid med St. Olavs Hospital fem ulike kurs på masternivå innen dette fagfeltet.

Petter_KariHanne_AnneKari_web

Kari Hanne Gjeilo, Petter Borchgrevink og Anne Kari Knudsen har vært initiativtakere til den nye masterstudieretningen i smerte og palliasjon ved NTNU, som startet opp i høst. Fra vårsemesteret 2015 blir det mulig å ta noen av emnene gjennom NTNU Videre.

Nasjonale retningslinjer og stortingsmeldinger fremhever kompetanse som en nøkkel til å lykkes med å tilby pasienter og pårørende helsetjenester av høy kvalitet i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Hjerte-kar, Kreft, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine, Studieliv

Behandling av aggressiv brystkreft- finnes svaret i våre metabolitter?

Bloggere: Maria Dung Cao, postdoktor (ISB)
og Guro Fanneløb Giskeødegård , postdoktor (ISB) guro_webMaria

Brystkreft er den vanligste kreftsykdommen blant kvinner i Norge. 1 av 12 kvinner vil få diagnosen i løpet av sitt liv, og mange vil i tillegg bli berørt som pårørende til en mor, datter, ektefelle eller venninne.  Heldigvis er de aller fleste tilfeller mulig å behandle, og 80% av brystkreftpasientene er fortsatt i live 10 år etter diagnose.

Forberedelse til MRS.

Her prepareres en brystkreftbiopsi for MR spektroskopisk analyse

Det ikke alle vet er at brystkreft ikke er én sykdom, men en samling av ulike sykdommer som har ulik prognose og krever ulik behandling. Noen tumorer er sensitive til hormoner (østrogen og progesteron) og trenger disse hormonene for å vokse.

I tillegg til standard behandling som kirurgi, kjemoterapi og/eller stråling får disse pasientene målrettet behandling mot hormonreseptorene på tumorcellene (for eksempel Tamoxifen), noe som kan hindre tumorcellene i å vokse og utvikle seg.

Noen tumorer er derimot i stand til å vokse uavhengig av hormonstimulanse, og slike tumorer er generelt mer aggressive og har en dårligere prognose.

Andre tumorer igjen har unormalt mange kopier av et spesifikt gen, HER2, og dette genet fremmer tumorvekst og gjør tumoren mer aggressiv. Heldigvis finnes det også målrettet behandling for slike tumorer (for eksempel Hercerptin). Slik målrettet behandling gir denne pasientgruppen med aggressive tumorer en bedre prognose. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Kreft, NTNUmedicine

Nesespray mot heroinoverdoser

Forsker grand prix er stedet der ni forskere får fire minutter hver til å presentere forskningen sin på en scene på en slik måte at alle forstår det. Dette skjer på Byscenen i Trondheim 25. september kl. 19. Ni håndplukkede doktorgradskandidater fra NTNU deltar. Tre av deltakerne er fra Det medisinske fakultet, og her er én av dem.

Blogger: Arne SkulbergArne Skulberg,
Stipendiat ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

 

Jeg er med i en gruppe som skal utvikle en nesespray med motgift mot heroinoverdoser som kan brukes i akuttsituasjoner utenfor sykehus. Dette innebærer forsøk på friske frivillige i Trondheim og utprøving i Ambulansetjenesten i Oslo Sentrum og i Trondheim.

I dette prosjektet har vi basal farmakologisk forskning og blålysutrykninger i ett og samme prosjekt, og det er både artig, inspirerende og spennende i seg selv. Det dreier seg om en underprioritert gruppe i samfunnet som lever med mye sykdom og elendighet, og som har høyere dødstall enn i trafikken.

Her kan du lese om de andre deltakerne i Forsker grand prix 2014

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Reisebrev frå AMEE

Blogger: Torfinn Støve Madssen Torfinn Støve Madssen

Vi som studerer medisinske fag er på mange måtar svært heldige. Vi studerer eit fag der ein i større grad enn i mange andre fag ser viktigheita av å satse på god og evidensbasert undervisning. For eksempel er det godt etablert i pedagogikken at studentaktiv læring er ein overlegen læringsform samanlikna med passiviserande forelesingar. Denne kunnskapen har Det medisinske fakultet  NTNU, og mange andre medisinske fagmiljø over heile verda, tatt konsekvensen av. Problembasert læring (PBL) er ei læringsform som mellom anna har studentaktivisering som nøkkelelement, og er i dag ein mykje brukt og godt ansett lærings- og undervisningsform på medisinstudier over heile verda, og ved NTNU.

Studentrådets leiargruppe. Frå venstre: Institutttillitsvalde Elisabeth Stauri (INM), Lise Margareth Stebekk (IKM), Kari Syverud (LBK), studieprogramrepresentant for masterstudentane Giovanna Perinetti Casoni, institutttillitsvalde Thomas Reese (ISM), Eirik Bakke (ISB) og fakultetstillitsvalde Erlend Frøland og Torfinn Støve Madssen.

Studentrådets leiargruppe. Frå venstre: Institutttillitsvalde Elisabeth Stauri (INM), Lise Margareth Stebekk (IKM), Kari Syverud (LBK), studieprogramrepresentant for masterstudentane Giovanna Perinetti Casoni, institutttillitsvalde Thomas Reese (ISM), Eirik Bakke (ISB) og fakultetstillitsvalde Erlend Frøland og Torfinn Støve Madssen.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Meninger, NTNUmedicine, Studieliv

Studentene tilbake på Øya!

Bloggere: June Larsen og Ida Marie Bruun JacobsenIda-Marie-Bruun-JacobsenJune-Larsen

 

På tirsdag var vi endelig i gang igjen! Nytt studieår, nye studenter og mye å se frem til. Etter felles arrangementet på Gløshaugen hadde vi vår egen immatrikulering der vi tok imot årets nye medisinstudenter, kull 14. Nytt av året er at vi også har fått et bachelorstudie ved DMF, bachelor i bevegelsesvitenskap. Dette har vi gledet oss til.

Immatrikulering-2014-montasje

I år har vi ca. 220 nye studenter, 120 medisinstudenter og 100 bevegelsesvitenskapstudenter, som vi har gleden av å ønske velkommen til studier ved DMF. Immatrikuleringen foregikk i Kunnskapssenteret hvor studentene ble tatt i mot med tale fra dekan Stig Arild Slørdal. Han la vekt på Trondheim som studentby og at dette er en historisk dag siden dette er første gang i historien DMF har et bachelorprogram.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Dekanus, NTNUmedicine, Studieliv

Avslutningsseremoni for kull 08 – medisinstudiet

Fredag 13. juni stilte 110 festpyntede studenter fra avgangskullet til høytidelig avslutningsseremoni i Studentersamfundet.
Storsalen var fylt av stolte familiemedlemmer da studentene gikk inn i prosesjon til musikk fremført av musikere fra Trondheim kammermusikkfestival.

Storsalen var pyntet, vitnemålene lå klare og gjestene var på plass

Storsalen var pyntet, vitnemålene lå klare og gjestene var på plass

 

Seksjonssjef Tore Romundstad ønsket velkommen før dekan Stig Aril Slørdahl og prodekan Hilde Grimstad fortsatte med hilsen til de nye kandidatene. Nils Martinsen mottok studieseksjonens utdanningspris for sitt langvarige engasjement for studentene og kvalitetsforbedring av medisinstudiet, samt det gode samarbeidet med aktører både på institutt og fakultetsnivå. Prisen består av et reisestipend på 20.000,-
Jan Pål Loennechen ble hedret på bal medicorum som årets foreleser 2013. Fakultetet fulgte opp og ga et reisestipend på 20.000,-.

Til venstre: dekan Stig Arild Slørdahl. Til høyre: Jan Pål Loennechen og Nils Martinsen

Til venstre: dekan Stig Arild Slørdahl. Til høyre: Jan Pål Loennechen og Nils Martinsen

 

Dekan Stig Aril Slørdahl og prodekan Hilde Grimstad sto for utdeling av vitnemål. I kull 08 var det 13 kandidater som ble uteksaminert med forskerlinje.
Cand.med. Vilde Fossum Havnelid avsluttet med studentenes tale.

Flotte nyutdannede leger fra kull 08

Musikere fra Trondheim kammermusikkfestival sto for musikalske innslag

Musikere fra Trondheim kammermusikkfestival sto for musikalske innslag

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Åpen dag på NTNU

Bloggere: Benjamin Uhlig (kull 11), Marianne Hagesæther (kull 10), Theo Winther (kull 13) og Erik Orten (kull 12)

Tirsdag 29. april var det Åpen dag på NTNU. Både videregåendeelever og målbevisste 10.klassinger strømmet til standområdet.

14048692826_1880b59fd6_b

Theo viser hvordan kroppen ser ut på innsiden. Foto: Per Hennning

Flere var interesserte i å høre om medisinstudiet – mange spørsmål dreide seg om opptakskrav, andre spurte om hvordan en typisk dag er i livet til en medisinstudent, vi fikk til og med spørsmål som «burde jeg slutte på profesjonsstudiet i psykologi etter 3 år og begynne på medisin?». Ikke alt var like lett å svare på. På standen kunne man lytte på sitt eget hjerte, og få testet sine reflekser. Noen fikk også undersøkt sin pupillerefleks og testet sine anatomikunnskaper om indre organer.

13885199959_a023b9e593_b(1)

Ivar Skjåk Nordrum foreleste om rettsmedisin. Foto: Per Henning

Vi prøvde å legge vekt på de positive sidene ved å studere medisin ved NTNU, og samtidig gi et realistisk bilde av hvordan det er å være medisinstudent. De fleste fulgte spent med. Vi håper å se mange av elevene på St. Olavs hospital om et par år!

Åpen dag på NTNU ble arrangert på Gløshaugen. Over 800 elever kom på besøk. Elevene startet dagen med tale fra rektor Gunnar Bovim før de fikk tilgang til over 60 foredrag og aktiviteter.

Fra det medisinske fakultet stilte to foredragsholdere. Ivar Skjåk Nordrum snakket om «rettsmedisin» og Kirsten Selnæs om «Prostatakreft: sikrere diagnostikk med medisinsk teknologi». Begge hadde svært godt besøk under foredraget og det var fornøyde elever som strømmet ut etterpå.

ÅpenDag2014

Se flere bilder fra åpen dag her.

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Studentenes forskningspris utdelt

Studentenes forskningspris ble utdelt fredag 14. mars  og alle fikk tildelt diplom samt kr 3000,- per oppgave.

pris

En herlig bukett av studenter som vant studentenes forskningspris for beste hovedoppgaver 2013.

 

Komiteen bestående av Liv Bente Romundstad, Odd Georg Nilsen, Berge Solberg og Elisabeth Darj hadde lest igjennom alle 85 oppgavene og de fleste bærer preg av høy kvalitet noe som også eksterne sensorer påpeker. Mange oppgaver fører også til publisering i vitenskapelige tidsskrift.

Fem oppgaver vant prisen og studentene fikk 10-12 minutter hver til presentasjonen:

–          Ida Johanne Jensvold og Sjur Hansen Tveit presenterte «Grønn ut, rød inn» – en oppgave som kartlegger og belyser fellestrekk ved ambulanseoppdrag i Sør Trøndelag som opprinnelig fikk laveste hastegrad (grønn) av AMK og der pasientene etter undersøkelse av ambulansepersonell fikk høyeste prioritet (rød) .  Veileder: Sven Erik Gisvold.

–          Ulrike Törneke og Hilde Fardal presenterte oppgaven «Høy forekomst av Mycoplasma genitalium hos kvinner under 25 år» –  oppgaven anbefaler  testing av M. genitalium samtidig med  chlamydia. Veileder har vært Svein Arne Nordbø,LBK.

–          Hanne Hoff Hansen og Cecilie Edh Hasselgård hadde i sin oppgave tatt for seg mobbing blant barn med psykiatriske lidelser og de konkluderer med at 1 av 3 som allerede har en psykiatrisk lidelse, mobbes. Veileder har vært Anne Mari Undheim.  Studien er publisert.

–          Hilde Marie Lund og Merete Wik med oppgaven «Utvikler pasienter med Nevroendokrin Tumor i tynntarm (SI-NETs) hyperkeratose og hudfibrose sekundært til kronisk hyperserotoninemi?» Veileder professor Bjørn Gustafsson

–          Anders Bjerring og Marius Eknæs Lier hadde vært i Sierra Leone og utført følgende oppgave «Assessing the validity of using caesarean section and inguinal hernia repairs as proxy indicators of the level of surgical care in Sierra Leone”.  Veiledere:  Håkon Bolkan og Birger Endreseth, IKM.

bilde 4

Hilde Marie Lund og Merete Wik fikk pris for beste presentasjon

Pris for beste presentasjon gikk til  studentene Hilde Marie Lund og Merete Wik. Disse studentene fikk tildelt ytterligere kr 3000,- samt diplom.

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine, Studieliv

Fritidsdykker og lyst til å delta i et forskningsprosjekt?

Ingrid Eftedal

Blogger: Ingrid Eftedal

 

 

 

 

Deler av dykkergruppa, NTNU.Dykking er som regel trygt, men det krever at kroppen kompenserer for forandringer i omgivelsestrykk og i sammensetning av pustegasser. Nå kan du være med å bidra til en bedre forståelse av hvordan dykking påvirker menneskekroppen, og samtidig få muligheten til å lære mer om dykkefysiologi og bruken av trykkammer i forbindelse med undervannsarbeid.

Du kan delta dersom du er over 18 år, frisk, har et gyldig sportsdykkersertifikat, en del dykkererfaring og anledning til å sette av fire arbeidsdager til studien.

Dykkeforskerne ved NTNU ønsker å undersøke hvordan gjentatte opphold i et trykkammer påvirker hjerte- karfunksjonen til friske dykkere, og vi søker derfor etter fritidsdykkere som er interessert i å delta i en slik studie.

Du kan delta dersom du er over 18 år, frisk, har et gyldig sportsdykkersertifikat, en del dykkererfaring og anledning til å sette av fire arbeidsdager til studien.

Studien gjennomføres i Trondheim i mars 2014, og vil foregå på Høvringen og St. Olavs Hospital. Alle deltagere vil bli undersøkt av dykkerlege på forhånd.

Barofysiologilogo

I løpet av studien gjennomfører du fire to-timers opphold i trykkammer sammen med to andre dykkere, der du vil bli utsatt for et omgivelsestrykk som svarer til 18 meters vanndybde. Forskerne kommer til å måle gassbobledanning og blodårefunksjon og ta blodprøver av deg etter hvert trykkammeropphold.

Om du er interessert i å delta eller vil vite mer om studien, ta kontakt med forskerne Andreas Møllerløkken (andreas.mollerlokken@ntnu.no) eller Ingrid Eftedal (ingrid.eftedal@ntnu.no / telefon 481 18 277).

Leave a Comment

Filed under Blod, Forskning, Hjerte-kar, NTNUmedicine

Mann av huse for å få med seg dekanus’ allmøte om utdanning

Utdanning og utdanningskvalitet er et av hovedsatsingsområdene for DMF i den neste fireårsperioden. Dekanus har derfor kalt inn til allmøter første uka i desember med alle som har undervisnings-, veilednings- eller studieadministrative oppgaver på fakultetet.

Meld deg på allmøte innen torsdag 28/11!

På allmøtene ønsker dekanus å sette søkelys på utdanningsvirksomheten ved DMF og å åpne for dialog om hvordan oppgavene kan løses i fremtiden.

Målet med allmøtene er å synliggjøre betydningen av utdanningsvirksomheten ved fakultetet og at den enkelte som har arbeidsoppgaver i forbindelse med undervisning og veiledning skal få en sterkere forståelse av sin egen rolle i fakultetets virksomhet.

Allmøtet er lagt på tre ulike datoer for at alle skal kunne finne et tidspunkt hvor det passer å delta:

  • Tirsdag 3. desember, kl. 16.00 – 17.30
  • Torsdag 5. desember, kl. 10.30 – 12.00
  • Fredag 6. desember, kl. 14.00 – 15.30

Allmøtene finner sted i KA12 i Kunnskapssenteret.

Det blir lett servering, så påmelding er påkrevet. Klikk på lenken til påmeldingsskjemaet her: https://ntnu.wufoo.com/forms/p1089axi1yqlsll/

Meld deg på allmøte innen torsdag 28/11!

Leave a Comment

Filed under Dekanus, NTNUmedicine, Studieliv