Nye synspunkter på risikoen for komplikasjoner etter hjerteoperasjon

Hjerteoperasjon

Blogger: Tone Bull Enger, Stipendiat, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer Data fra pasienter som har gjennomgått åpen hjertekirurgi ved St. Olavs Hospital viser at individuelle variasjoner i inflammatoriske og hemodynamiske signalveier bidrar til å forklare en økt risiko for komplikasjoner etter hjertekirurgi. Måling av genetiske variasjoner og ulike nivåer…

Les mer

Depresjon gir økt risiko for hjerteinfarkt

Dame

Blogger: Lise Tuset Gustad       … selv når man justerer for usunn livsstil som inaktivitet eller røyking, viser forskningen vår at angst og depresjon gir økt risiko for hjerteinfarkt. Angst og depresjon kan gjøre det tyngre å opprettholde en sunn livsstil, og på den måten gjøre oss mer…

Les mer

Virker hjertesviktmedisinen levosimendan som vi trodde?

Hjertecelle farget med en membranfarge for å få avdekt t-tubule struktur. (Foto: Morten A. Høydal)

Blogger: Solveig Moss Kolseth         Det kan være kontroversielt å forske på akutte behandlingstiltak hos alvorlig syke pasienter. Levosimendan er en hjertemedisin som av og til benyttes hos pasienter med påvist akutt hjertesvikt. I praksis ser man at levosimendan ofte benyttes når legen står «med ryggen mot…

Les mer

25 år – men klar for AFP?

Faksimile fra NY Times intervju meg Ulrik Wisløff

Blogger: Anne Steenstrup-Duch Gjør som over 1 million andre rundt om i verden: Sjekk din egentlige alder med CERG’s kondiskalkulator. Sjekk også hvor lite som skal til for å få ned alderen (og selvfølgelig gi deg selv litt bedre helse på kjøpet). Din fysiske form er veldig viktig for at du skal bli…

Les mer

Avdekker nye molekylære mekanismer ved hjertesvikt

Unikard_hjertesvikt

Hva skjer når et hjerte svikter? Forskere ved K.G. Jebsen – senter for hjertetrening/Cardiac Exercise Research Group (CERG) har i detalj studert  hjertecellefunksjon og kalsiumregulering i levende hjerteceller fra pasienter som har utviklet hjertesvikt etter et infarkt. Forsker Morten André Høydal forteller om studien og funnene i denne videobloggen på…

Les mer

Nyoppstartet blogg om hjerte- og karforskning

Blogger: Ingunn Stemland       UNIKARD er en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning. Vi i UNIKARD ønsker å vise politikere, journalister og den allmenne befolkningen at det skjer mye innen hjerte- og karforskningen i Norge. På bloggen vår vil forskere fra NTNU være blant dem som på en…

Les mer

Forutsier komplikasjoner etter hjertekirurgi

hjerte_iStockphoto_150p

Det er nå mulig å forutsi risiko for hjerteproblemer og langvarig behov for respiratorbehandling etter hjertekirurgi før pasienten blir lagt på operasjonsbordet. – Våre modeller kan brukes til å identifisere høyrisiko pasienter, noe som gir et godt grunnlag for et informert samtykke; for å avgjøre om man skal anbefale kirurgi…

Les mer

Inflammasjonsmarkører kan si noe om risiko for iskemisk hjertesykdom’

Illustrasjon av hjertet. Laget av Inga Thorsen Vengen.

Enkelte inflammasjonsmarkører ser ut til å være knyttet til økt risiko for iskemisk hjertesykdom (angina pectoris og hjerteinfarkt), ifølge tre studier utført av Cand.med. Inga Thorsen Vengen ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU. Motivasjonen bak studiene har vært å identifisere flere mulige risikofaktorer for hjertesykdom, spesielt med…

Les mer