Det første møtet – ultralydundersøkelse i svangerskapet

Ultralyd_Liv_Oyen_hand

Blogger: Kari Williamson         Man ligger der med gel på magen og titter mot ultralydskjermen. Der er han, det lille nurket som skal komme om fire-fem måneder. Følelsene, spørsmålene, gledene og bekymringene strømmer på, og jordmor nikker forståelsesfullt. Det er vel slik vi ser for oss opplevelsen av…

Les mer

Ultralyd – mye mer enn søte fosterbilder

Fosterbilder via ultralyd i 1960, 1970, 1990 og 2000.

Blogger: Kari Williamson          Ultralyd er noe de fleste kjenner til, men visste du at noen av ultralydhistoriens største bragder kommer fra Trondheim? En onsdag i mai samlet tidligere og nåværende ultralyd-forskere seg for å feire milepæler, bursdager – og for å se fram mot 2025. Høydepunkter…

Les mer

Når og hvorfor rammer CP?

Ordsky CP.

Det er fremdeles stor usikkerhet rundt årsakene til cerebral parese (CP), men ny forskning tyder på at hjerneskaden som fører til CP rammer barn med lav fødselsvekt mens de ennå er i mors liv. Hos barn som er født for tidlig, er årsakene ofte en kombinasjon av en rekke risikofaktorer,…

Les mer

Gjør håndholdt ultralyd mer tilgjengelig

Lommeultralyd (Vscan) i bruk. Foto Geir Mogen NTNU.

Håndholdt ultralyd skal gjøres enda mer tilgjengelig for fastleger og bruk innen akuttmedisin gjennom videre forskning og utvikling av teknologiske løsninger, sier Ultralydgruppa ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), NTNU. Den største barrieren for mer utstrakt bruk av ultralyd innen prehospital akuttmedisin og primærhelsetjenesten er mangel på kompetanse hos…

Les mer

Forutsier komplikasjoner etter hjertekirurgi

hjerte_iStockphoto_150p

Det er nå mulig å forutsi risiko for hjerteproblemer og langvarig behov for respiratorbehandling etter hjertekirurgi før pasienten blir lagt på operasjonsbordet. – Våre modeller kan brukes til å identifisere høyrisiko pasienter, noe som gir et godt grunnlag for et informert samtykke; for å avgjøre om man skal anbefale kirurgi…

Les mer

Lærer ungdom smerte av foreldrene?

Kvinne med hodepine. Foto: iStock

Det er en sammenheng mellom kronisk smerte hos foreldre og kronisk uspesifikk smerte hos ungdom, ifølge ny forskning fra Institutt for Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) ved NTNU. – Dette er interessant, og sannsynligvis er det her en blanding av miljø og genetiske årsaker, sier PhD kandidat Gry Børmark Hoftun.…

Les mer

MR metode gir flere brystkreftsvar

MRS resultater av brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge og det letes utrettelig etter nye diagnoseverktøy og bedre behandlinger. Forskere ved MR senteret på NTNU har kartlagt de metabolske profilene til forskjellige typer brystkreft og håper at dette kan lede til bedre prognostiske verktøy. Maria Tunset Grinde ved MR senteret…

Les mer

Gjør dykking i ekstreme omgivelser tryggere

Oppvarmet tørrdrakt.

Med økende vitenskapelig og kommersiell aktivitet i arktiske og antarktiske havområder, er det mer og mer viktig å minimere risikoen rundt dykking i ekstreme omgivelser. Dette er fokuset for en fersk phd avhandling ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved NTNU. Michael Lang har studert de fysiologiske effektene ved…

Les mer

MR og MRS gir bedre prostatakreft diagnose

MR resultater fra prostatakreft.

Prostatakreft er en av de hyppigste kreftformene i Norge, men så langt har ikke de kliniske diagnoseverktøyene kunnet si så mye om hvor i prostata kreften sitter, eller hvor aggressive kreften er i enkeltpasienter. En ny metode utviklet ved MR-senteret kan gi klarere svar. Ved å kombinere magnetisk resonans avbildning…

Les mer

CP – risiko og behandling

X-ray of hips of patient with cerebral palsy.

Hvert år får ca. 120 barn cerebral parese (CP) i Norge og årsakene kan være mange og sammensatte. Det er også forskjellig praksis for behandling av barn med CP fra sted til sted. Forskere jobber nå med å få en oversikt over risikofaktorer og behandlingsmetoder for å kunne forebygge mer,…

Les mer