Tag Archives: Fredagsforelesningene

Mye vil ha mer, men har vi godt av det?

Ole Solheim, overlege ved St. Olavs Hospital og professor ved NTNU, er kritisk til overdreven bruk av MR. Ikke alle funn av eksempelvis godartede svulster skal eller bør gjøres noe med, men hva betyr det for pasienten å fortsette å leve et vanlig liv med vissheten om at det er «noe» der?

fredagsforelesningen 5. desember snakket han om bruk og overdreven bruk av MR som diagnostisk verktøy.

Det har vært en rivende utvikling i bildekvalitet og en enorm økning av MR-bruk de siste 25 år. Norge er nå på europatoppen når det gjelder antall MR-maskiner per innbygger, men bildediagnostikk regnes fremdeles som en flaskehals for helsekøene.

MR av hjernen (MR caput) er hyppigste MR-undersøkelse i Norge og det tas nå årlig omkring 70 000 cerebrale MR-undersøkelser av ikke-inneliggende pasienter. Hva slags betydning har dette hatt for epidemiologi og behandling av svulster i sentralnervesystemet?

Forelesningen ble filmet og du kan se den i sin helhet her.

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen

Fredagsforelesning om Generasjon 100

Data fra epidemiologiske studier tyder på at trening har en enorm forebyggende effekt på morbiditet og mortalitet, men dette må bekreftes gjennom randomiserte kliniske studier. Dorthe Stensvold er PhD i Klinisk medisin. Post doc. i CERG og forsker på effektene av høy-intensitets-trening hos ulike aldergrupper og pasientgrupper. På fredag holder hun fredagsforelesning om Genreasjon 100-studien. Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga, her er våre boktips denne uken.

Se program for alle fredagsforelesningene.

 

jakten på et bedre liv  Jakten på et bedre liv : fysisk aktivitet i den norske befolkning 1985-2011 / Gunnar Breivik
Denne boka gir en samlet fremstilling av utviklingen av fysisk aktivitet i den norske befolkningen, og vil være et nyttig oppslagsverk for alle som har behov eller interesse for dokumentasjon på fysisk aktivitet i befolkningen, enten det gjelder aktvitetsnivå, type aktivitet, organisering, motiver, bruk av anlegg eller barrierer for aktivitet.

 

physical activity and mental healthPhysical activity and mental health / Angela Clow, Sarah Edmunds, editors
Written for students, researchers and professionals in exercise science, fitness and healthcare fields, this book details the factors that influence the relationship between mental health and physical activity as well as the benefits of physical activity in dealing with mental illnesses such as Alzheimer’s disease, depression, and schizophrenia.

 

Physical activity and health in the elderly Physical activity and health in the elderly / by Alexandrina Lobo
Scientific research has shown that physical exercise can slow down both the psychological and physical aging clock. Engagement in health promoting behavior in the domains of physical activity, healthy dietary practice and stress management are considered useful strategies to enhance functional capacity among elderly people.

 

Helse på norsk Helse på norsk : god helse slik folk ser det / Per Fugelli og Benedicte Ingstad
Hva er god helse for det norske folk? Helse på norsk i heftet utgave! I 10 år forsket professorene Benedicte Ingstad og Per Fugelli på folks oppfatninger av hva som ligger i begrepet god helse. Resultatet ble folkets egen helsemelding i form av boken Helse på norsk ? God helse slik folk ser det

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans

Fredagsforelesning om Inflammasjon: Alle sykdommers mor

Hvert år dør nesten 14 millioner mennesker av infeksjonssykdommer. Den største andelen skyldes luftveisinfeksjoner. Dette er rammen for fredagsforelesningen 16. mai som holdes av Terje Espevik ved Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR). Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.

 

Diagnostic Imaging of Infections and Inflammatory Diseases: A Multidisciplinary ApproachDiagnostic Imaging of Infections and Inflammatory Diseases: A Multidisciplinary Approach/ Alberto Signore, Ana María Quintero (ed.)
The book presents the state-or-the-art in the diagnostic uses of radiologic imaging and nuclear medicine in the diagnosis and management of infectious and inflammatory diseases. Compiling wide-ranging topics, including inflammatory bowel diseases, orthopaedic infections, tuberculosis, HIV, vascular prosthesis infection, FUO, endocarditis, rheumatoid arthritis, and neurological infections, each chapter concludes with a carefully developed algorithmic flowchart for the management of patients with inflammation and infection.

Inflammatory Response in Cardiovascular SurgeryInflammatory Response in Cardiovascular Surgery / edited by Edmo Atique Gabriel, Sthefano Atique Gabriel
Inflammatory Response in Cardiovascular Surgery includes the most recent and exciting topics regarding the relationship between inflammation and cardiovascular surgery. It provides comprehensive instruction to assist understanding of the inflammatory mechanisms involved and clarifies the basic immunologic and physiologic concepts.

 

Gene Therapy for Autoimmune and Inflammatory DiseasesGene Therapy for Autoimmune and Inflammatory Diseases / edited by Yuti Chernajovsky, Paul D. Robbins
This book addresses the latest advances in viral and non-viral vectors, novel targets and methods for the treatment of autoimmune and inflammatory disease with a main focus in pre-clinical testing with up to date clinical trials.

 

Human airway inflammation : sampling techniques and analytical protocols / edited by Duncan F. Rogers and Louise E. DonnellyHuman airway inflammation : sampling techniques and analytical protocols / edited by Duncan F. Rogers and Louise E. Donnelly
This book offers a wide range of readily reproducible methods for sampling, isolating, and culturing all of the major inflammatory cells involved in the pathophysiology of asthma and COPD. The collection of techniques detailed here involve biopsy and sampling of airway liquids such as sputum and exhaled gases such as nitric oxide.

 

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, Infeksjoner, Luftveier

Fredagsforelesning om kreftoverlevere og seneffekter

Fredag 09.05 holder klinikksjef Jo-Åsmund Lund ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital fredagsforelesninga. Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.

 

KreftoverlevereKreftoverlevere : ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv / Jon Håvard Loge et. al.
Å ha blitt kurert for kreft kan ha sin pris. Moderne kreftbehandling kan gi seneffekter som først melder seg 10,20år etter at behandlingen ble avsluttet. Denne boka presenterer dagens viten om kreftoverlevere angående kreftbehandlingen og dens kroppslige seneffekter.

 

NTNUlogoPhysical activity and health in a general population and in cancer survivors : methodological, observational and clinical aspects / Gro Falkenér Bertheussen
Doktoravhandling levert 2012 ved Det medisinske fakultet, NTNU

 

 

NTNUlogoChildren and Adolescents Surviving Cancer: Psychosocial Health, Quality of Life and Social Support/ Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen
Doktoravhandling levert 2011 ved Det medisinske fakultet, NTNU

 

 

ImpaUiBct of cancer in childhood, adolescence, and young adulthood on death, social security benefit uptake and education : a nationwide population-based cohort study / Sara Ghaderi
Doktoravhandling levert 2014 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Kreft, NTNUmedicine

Fredagsforelesning om ADHD

Fredag 11.04 skal Terje Torgersen ha fredagsforelesning om ADHD. Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.

 

NTNUlogo ADHD in adults : comorbidity and long-term central stimulant treatment : a retrospective,   naturalistic study / Terje Torgersen
ADHD hos voksne; samsykelighet og behandling med sentralstimulerende legemidler. Doktoravhandling fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin.

 

A Clinician’s Guide to ADHDA Clinician’s Guide to ADHD / by Joseph Sadek
The Clinician’s Guide to ADHD combines the useful diagnostic and treatment approaches advocated in different guidelines with insights from other sources, including recent literature reviews and web resources. The aim is to provide clinicians with clear, concise, and reliable advice on how to approach this complex disorder.

 

NTNUlogoSymptomatic distress, functional impairment and occupational outcome in adult ADHD / Bjørn Gjervan
ADHD in adults is associated with functional impairment and low participation in work life. Through three studies we investigated associations between treatment and symptoms and functional impairment. Doktoravhandling fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk institutt

 

syndrombarn Syndrombarn : barn med ADHD, lærevansker, aspergers, tourettes, bipolar lidelse med mer! : håndbok for foreldre, lærere, fagpersoner / Martin L. Kutscher
Boken henvender seg til foreldre, lærere og helsepersonell, og gir en innføring i psykiske lidelser hos barn og ungdom. Blant tilstandene som behandles i boken, finnes ADHD, lærevansker, autisme, Aspergers syndrom, angst- og tvangslidelser, sanseintegrasjonsvansker, tics og Tourettes, depresjon, bipolar lidelse, oposisjonell atferdsforstyrrelse og auditive prosesseringsvansker.

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

Fredagsforelesning om HUNT

På Bibliotek for medisin og helse lager vi hver uke en liten utstilling med bøker som er aktuelle for fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.

 

SosialmedisinSosialmedisin / John Gunnar Mæland, Steinar Krokstad et. al.2011
Boka gir ei innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis i Norge. Den tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse, og beskriver velferdssamfunnet i historisk og sosialpolitisk lys. Boka gir også ei oversikt over velferdsordningene, ser på helsepersonellets rolle, og tar opp utfordringer knytta til fordeling av helse og velferdsgoder, både nasjonalt og globalt

 

 

Scandinavian Journal of public healthMedical benefits in young Norwegians and their parents, and the contribution of family health and socioeconomic status. The HUNT Study, Norway/ Kristine Pape, Steinar Krogstad et. al. 2013
Family and intergenerational perspectives might contribute to a better understanding of why young people in many European countries experience work impairment and end up being dependent on public benefits for life sustenance. The aim of this cohort study was to explore the relationship between the receipt of medical benefits in parents and their young adult offspring and the contributions of family health and family socioeconomic status.

 

caring and well-beingCaring and well-being : a lifeworld approach / Kathleen Galvin and Les Todres 2013
Something is missing in contemporary health and social care. Health and illness is often measured in policy documents in economic terms, and clinical outcomes are enmeshed in statistical data, with the patient’s experience left to one side. This stimulating book is concerned with how to humanise health and social care and keep the person at the centre of practice.

 

 

decentralizing health servicesDecentralizing Health Services : A Global Perspective / edited by Krishna Regmi 2014
Current economic, demographic, and environmental shifts are presenting major challenges to health care systems around the world. In response, decentralization–the transfer of control from central to local authorities–is emerging as a successful means of meeting these challenges and reducing inequities of care. But as with health care itself, one size does not fit all, and care systems must be responsive to global reality as well as local demand.

 

Harmonising Demographic and Socio-Economic Variables for Cross-National Comparative Survey ResearchHarmonising Demographic and Socio-Economic Variables for Cross-National Comparative Survey Research/ Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik,Uwe Warner 2014
This book explains harmonisation techniques that can be used in survey research to align national systems of categories and definitions in such a way that comparison is possible across countries and cultures. It provides an introduction to instruments for collecting internationally comparable data of interest to survey researchers. It shows how seven key demographic and socio-economic variables can be harmonised and employed in European comparative surveys.

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans

Fredagsforelesning om redusert dødelighet av hjerteinfarkt

På Bibliotek for medisin og helse lager vi hver uke en liten utstilling med bøker som er aktuelle for fredagsforelesninga. Bøkene er selvfølgelig til utlån. Se program for fredagsforelesningene her.

 

European Society of CardiologyAge and gender differences in incidence and case fatality trends for myocardial infarction – a 30 year follow-up study. The Tromsø study/ Bønaa K et. al.
Although the mortality of coronary heart disease (CHD) has declined in Western countries during the last decades, studies have suggested that the prevention and treatment of CHD may not have been as effective in women as in men. We examined gender- and age-specific trends in incidence, case fatality and the severity of first myocardial infarction (MI) in a large Norwegian population-based study (European Society of Cardiology)

 

Tidsskrift for Den norske legeforeningDødelighet av hjerteinfarkt/ Bønaa K
Forebygging og behandling har ført til redusert dødelighet av hjerteinfarkt. Men nedgangen har flatet ut, og for kvinner kan det komme en økning. Det er altså ingen grunn til å hvile på laurbærene (Tidsskrift for Den norske legeforening).

 

NTNUlogoWhen every minute counts : from symptoms to admission for acute myocardial infarction with special emphasis on gender differences / Mona Løvlien
The treatment of acute myocardial infarction has changed dramatically the last decades and reperfusion therapy has great impact on myocardial damage. The most critical time of an acute myocardial infarction is the very early phase, as rapid treatment is significantly associated with reduced mortality (Doktoravhandling ved NTNU Det medisinske fakultet)

 

HjertebokaHjerteboka : angina, hjerteflimmer, undersøkelser, medisiner, operasjoner, kosthold, sexliv, risiko : informasjon og råd om de vanligste hjertesykdommer / Helge Istad
Spesialist i indremedisin, dr. Helge Istad, har skrevet en bok for dem som ønsker informasjon om hjertesykdommer. Enten fordi de «lurer på om det er noe med hjertet», eller fordi de har en hjertesykdom. Boka har mange illustrasjoner og medisinske uttrykk er godt forklart, også i et ekstra register bak i boka (forlag).

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Hjerte-kar, NTNUmedicine

Fredagsforelesning 23. mars: Pasienter med akutt forverring av alvorlig kols: er sykehus venn eller fiende?

  • 2012oversiktsbildefotoHelsebyggkroppetForedragsholder: Anne Hildur Henriksen
  • Tid: Fredag klokken 08.00-08.30.
  • Sted: Kunnskapssenteret på Øya, KA12 i første etasje.

Fredagsforelesningen har lang tradisjon ved St. Olavs Hospital. Nytt fra 2014 er at forelesningene arrangeres i enda tettere samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU.

Hit kommer høyt kompetente fagpersoner fra ulike miljø for å forelese om ulike tema.  Møtet er åpent for alle.

Programmet legger vekt på hva forskning og fagutvikling kan bety for bedre pasientbehandling.

Leave a Comment

by | mars 19, 2014 · 08:57

Fredagsforelesning om kols

På Bibliotek for medisin og helse lager vi hver uke en liten utstilling med bøker som er aktuelle for fredagsforelesninga. Bøkene er selvfølgelig til utlån. Se program for fredagsforelesningene her.

Denne uka er navnet på fredagsforelesninga «Pasienter med akutt forverring av alvorlig kols; er sykehuset venn eller fiende?», vi har valgt ut disse bøkene.

 

KOL : sygdom, behandling og organisationKOL : sygdom, behandling og organisation / Lill Moll (red) et. al. 2011

Redaktørene er tre profilerte personer i dansk helsevesen og i kols-omsorgen: en allmennlege, en lungelege og en ledende sykepleier. Kapitlet Å leve med kols gir en god presentasjon av den onde sirkelen mellom åndenød, immobilitet og depresjon, og et eksempel på en avskrekkende kommunikasjon mellom behandlende lege og en pasient med svært alvorlig kols. Læreboken er god, og det er bare å gratulere med resultatet (Tidsskrift for Den norske legeforening).

 

Lungerehabilitering : KOLS og andre lungesykdommer Lungerehabilitering : KOLS og andre lungesykdommer / Audhild Hjalmarsen 2012

Hjalmarsens lærebok er rettet mot pasienter og helsearbeidere. Den har fire deler: lungerehabilitering, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), rehabilitering av pasienter med andre kroniske lungesykdommer og annen behandling ved kols. Forfatteren har hatt sparsomme ressurser i sitt rehabiliteringsarbeid, men hun får godt frem samhandlingen mellom sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Jeg anbefaler boken til allmennleger, kommuneleger, lungespesialister og spesielt til pasienter og helsearbeidere som bare behersker norsk. Den bør få en stor leserkrets (Tidskrift for Den norske legeforening).

 

Hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter å mestre sterk angst, i forbindelse med en KOLS-forverring?Hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter å mestre sterk angst, i forbindelse med en KOLS-forverring?/Mette Nodeland 2013

Bacheloroppgaver i sykepleie. Oppgaven retter fokus på hva sykepleiere som jobber på sykehus kan gjøre for å hjelpe pasienter med KOLS-forverring, og å mestre sterk angst.

 

Kronisk obstruktiv lungesykdom og psykososiale utfordringer i hverdagen

Kronisk obstruktiv lungesykdom og psykososiale utfordringer i hverdagen / Anna Rødseth og Margrete Fagerlie 2013

Bacheloroppgave i sykepleie som belyser hvordan personer med KOLS opplever at sykdommen påvirker deres psykososiale behov i hverdagen.

 

Opp til overflaten - å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS Opp til overflaten – å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS / Monika Viken Erstad og Eva Karin Nygård 2013

Bachelor i sykepleie. Hvordan kan sykepleiere bidra til å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS som er innlagt på sykehus? Hvilke metoder eksisterer for å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS? Hvordan påvirkes de grunnleggende behov av dyspné?

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Luftveier, NTNUmedicine

Fredagsforelesning 14 mars: Helseøkonomi

  • Foredragsholder: Jon MagnussenKopi av norskepenger
  • Tid: Fredag klokken 08.00-08.30.
  • Sted: Kunnskapssenteret på Øya, KA12 i første etasje.

Fredagsforelesningen har lang tradisjon ved St. Olavs Hospital. Nytt fra 2014 er at forelesningene arrangeres i enda tettere samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU.

Hit kommer høyt kompetente fagpersoner fra ulike miljø for å forelese om ulike tema.  Møtet er åpent for alle.

Programmet legger vekt på hva forskning og fagutvikling kan bety for bedre pasientbehandling.

Leave a Comment

by | mars 11, 2014 · 08:49