Mye vil ha mer, men har vi godt av det?

Ole-Solheim

Ole Solheim, overlege ved St. Olavs Hospital og professor ved NTNU, er kritisk til overdreven bruk av MR. Ikke alle funn av eksempelvis godartede svulster skal eller bør gjøres noe med, men hva betyr det for pasienten å fortsette å leve et vanlig liv med vissheten om at det er…

Les mer

Fredagsforelesning om Generasjon 100

jakten på et bedre liv

Data fra epidemiologiske studier tyder på at trening har en enorm forebyggende effekt på morbiditet og mortalitet, men dette må bekreftes gjennom randomiserte kliniske studier. Dorthe Stensvold er PhD i Klinisk medisin. Post doc. i CERG og forsker på effektene av høy-intensitets-trening hos ulike aldergrupper og pasientgrupper. På fredag holder hun…

Les mer

Fredagsforelesning om Inflammasjon: Alle sykdommers mor

Diagnostic Imaging of Infections and Inflammatory Diseases: A Multidisciplinary Approach

Hvert år dør nesten 14 millioner mennesker av infeksjonssykdommer. Den største andelen skyldes luftveisinfeksjoner. Dette er rammen for fredagsforelesningen 16. mai som holdes av Terje Espevik ved Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR). Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se…

Les mer

Fredagsforelesning om kreftoverlevere og seneffekter

Kreftoverlevere

Fredag 09.05 holder klinikksjef Jo-Åsmund Lund ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital fredagsforelesninga. Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.   Kreftoverlevere : ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv / Jon…

Les mer

Fredagsforelesning om ADHD

A Clinician’s Guide to ADHD

Fredag 11.04 skal Terje Torgersen ha fredagsforelesning om ADHD. Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.   ADHD in adults : comorbidity and long-term central stimulant treatment : a retrospective,   naturalistic study / Terje…

Les mer

Fredagsforelesning om HUNT

Sosialmedisin

På Bibliotek for medisin og helse lager vi hver uke en liten utstilling med bøker som er aktuelle for fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.   Sosialmedisin / John Gunnar Mæland, Steinar Krokstad et. al.2011 Boka gir ei innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis i Norge. Den…

Les mer

Fredagsforelesning om redusert dødelighet av hjerteinfarkt

Hjerte i hånd

På Bibliotek for medisin og helse lager vi hver uke en liten utstilling med bøker som er aktuelle for fredagsforelesninga. Bøkene er selvfølgelig til utlån. Se program for fredagsforelesningene her.   Age and gender differences in incidence and case fatality trends for myocardial infarction – a 30 year follow-up study.…

Les mer

Fredagsforelesning 23. mars: Pasienter med akutt forverring av alvorlig kols: er sykehus venn eller fiende?

  • 2012oversiktsbildefotoHelsebyggkroppetForedragsholder: Anne Hildur Henriksen
  • Tid: Fredag klokken 08.00-08.30.
  • Sted: Kunnskapssenteret på Øya, KA12 i første etasje.

Fredagsforelesningen har lang tradisjon ved St. Olavs Hospital. Nytt fra 2014 er at forelesningene arrangeres i enda tettere samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU.

Hit kommer høyt kompetente fagpersoner fra ulike miljø for å forelese om ulike tema.  Møtet er åpent for alle.

Programmet legger vekt på hva forskning og fagutvikling kan bety for bedre pasientbehandling.

Fredagsforelesning om kols

Lungerehabilitering : KOLS og andre lungesykdommer

På Bibliotek for medisin og helse lager vi hver uke en liten utstilling med bøker som er aktuelle for fredagsforelesninga. Bøkene er selvfølgelig til utlån. Se program for fredagsforelesningene her. Denne uka er navnet på fredagsforelesninga “Pasienter med akutt forverring av alvorlig kols; er sykehuset venn eller fiende?”, vi har…

Les mer

Fredagsforelesning 14 mars: Helseøkonomi

  • Foredragsholder: Jon MagnussenKopi av norskepenger
  • Tid: Fredag klokken 08.00-08.30.
  • Sted: Kunnskapssenteret på Øya, KA12 i første etasje.

Fredagsforelesningen har lang tradisjon ved St. Olavs Hospital. Nytt fra 2014 er at forelesningene arrangeres i enda tettere samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU.

Hit kommer høyt kompetente fagpersoner fra ulike miljø for å forelese om ulike tema.  Møtet er åpent for alle.

Programmet legger vekt på hva forskning og fagutvikling kan bety for bedre pasientbehandling.