Rett og slett ikke smart

folk120p

  Bloggere: Steinar Krokstad professor i sosialmedisin, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. Erik R Sund, forsker, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. Bloggen ble først publisert som debattinnlegg i Morgenbladet den 23. desember 2016 «Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis», skriver Kristin Clemet i Morgenbladet 9. desember. Clemet hevder at…Les mer

Trenger samfunnet oss forskere?

Foto: NTNU Fra venstre: Magnus Steigedal, Jonas Gahr Støre og Nils Kvernmo.

Bloggere: Magnus Steigedal, direktør, NTNU Helse Björn Gustafsson, dekan, Det medisinske fakultet, NTNU  Helseforskingen vi driver med skal komme samfunnet til nytte. Politikere som skal løse våre fremtidige utfordringer vil gjerne høre om det vi finner ut. I dag har lederen av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, og sentralstyret i Arbeiderpartiet besøkt NTNU…Les mer

Er det verdt å investere i helsefremming?

Helsejente

Bloggere: Siri Bakken, professor ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, Gøril Thomassen, professor ved Det humanistiske fakultet og Trine Moholdt, forsker ved Det medisinske fakultet.  Alle er representanter i ledergruppen for NTNU Helse.   For å forbedre og opprettholde helsa vår, er vi avhengig av samarbeid på flere samfunnsområder. Vår velstand har gitt oss…Les mer

En folke-e-helse for framtida

Stetoskop_tablet_istock_WEB

Bloggere: Heidi Gilstad Postdoc ved Institutt for nevromedisin, NTNU (Faggruppe for helseinformatikk) Ellen Andreassen Jaatun Ph.d.-kandidat ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU og lege med spesialisering i øre-nese-hals ved St. Olavs Hospital   For å bedre folks helse må samfunnet satse systematisk på folkehelsearbeid og helsefremming i kommuner og…Les mer

Bedre folkehelsearbeid i kommunene og HUNTs rolle i Nord-Trøndelag.

folkemengde

Få kommuner i Norge har gode strategier for folkehelse, viser Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid som ble overlevert til Stortinget den 29. juni. Undersøkelsen konkluderte med at de fleste kommunene foreløpig ikke har etablert et systematisk folkehelsearbeid (fra rapporten): Kun 24 prosent av kommunene har utarbeidet oversikt over innbyggernes helsetilstand…Les mer

Mer helsefremming i folkehelsearbeidet

folkemengde

Myndighetene må tenke mer helsefremmende arbeid fremfor forebygging. Det er en av hovedkonklusjonene i NTNUs innspill til Folkehelsemeldingen 2015. Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider meldingen, og forskere fra tre fakultet ved NTNU har bidratt med innspill til den. Den ferdige Folkehelsemeldingen kommer våren 2015.   Nødvendigheten av et kunnskapsbasert folkehelsearbeid Et…Les mer

HUNT – og hva så?

fra høyre med klokka: Steinar Krokstad, Erik Sund, Dina von Heimburg, Jostein Holmen

Denne teksten ble publisert som kronikk i TrønderAvisa den 14. oktober 2014 Bloggere: Steinar Krokstad(1), Erik R. Sund(1), Dina von Heimburg(2), Jostein Holmen(1) (1)HUNT forskningssenter (2)Innherred samkommune Hvorfor er ikke helsa blant nordtrønderne bedre enn ellers i landet, når vi har så gode helsedata i fylket? Dette er et godt…Les mer

Folkehelse 2.0

Jonas Gahr Støre (foto: Andrea Tiltnes)

– Fattigdom er ikke lenger vår største risiko for dårlig helse, det er fett, sukker, tobakk, alkohol, dårlig psykisk helse og stillesitting, sier Jonas Gahr Støre til ansatte og studenter ved NTNU og St. Olavs hospital. Han holder gjesteforelesningen «Morgendagens trygghet for gode helsetjenester – hvordan skal vi finansiere og…Les mer

Folkehelsa – er det lov å bruke salgsteknikker? (HUNT, 29. november)

pekefinger_istock_200p

Møte i serien «Aktuell Samfunnsmedisin» ved HUNT forskningssenter. Målet med folkehelsearbeidet er å endre atferd i befolkningen, men vi taper mediakampen i forhold til markedskreftene, som selger inaktivitet og usunn mat. Sosial markedsføring («social marketing») gjør bruk av teori og erfaring fra markedsføringsbransjen til gode formål. Men er det greit…Les mer