Tag Archives: fedme

Behov for mer nøyaktige verktøy i kampen mot diabetes

Blogger: Anne Jølle, PhD-stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og spesialist i allmennmedisin/fastlegeAnne Jølle

Overvekt og fedme øker over hele verden, og som en følge av det ser vi også en betydelig økning i type 2 diabetes. Et moderat estimat antyder at omfanget av type 2 diabetes på verdensbasis vil øke fra 382 millioner (2013) til 592 millioner (2035). Siden mild hyperglykemi (høyt blodsukker) ikke gir noen spesielle symptomer er over 30 % av type 2 diabetestilfellene uoppdaget.

Majoriteten av de med diabetes i verden har type 2 diabetes. I korte trekk skyldes type 2 diabetes kroppens ineffektive bruk av insulin, og – litt forenklet sagt –  er årsaken på individnivå i hovedsak gener, overvekt/fedme og for lavt aktivitetsnivå.

Hovedproblemet med type 2 diabetes er egentlig ikke selve diabetesen, men de potensielle senkomplikasjonene man kan få ved å gå med høyt blodsukker over lengre tid; dette kan føre til skader på hjerte, blodårer, øyne, nyrer og nerver – noe som gir lavere livskvalitet og høyere dødelighet. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Hjerte-kar, NTNUmedicine

Se «Fornuft og magefølelser» på Bycenen eller direkte via strømming

Denne flotte trioen vil dele sin kunnskap med deg fredag kveld. Fra venstre: Bård Kulseng, Trude Helen Flo og Christian Klöckner.

Denne flotte trioen vil dele sin kunnskap med deg fredag kveld. Fra venstre: Bård Kulseng, Trude Helen Flo og Christian Klöckner.

Hvilken betydning har maten vi putter i oss for helsa? Hva bestemmer våre matvalg? Hva kan vi påvirke selv med kostholdet og når styrer kroppen oss? Er det en forbindelse mellom mat og miljø?

Få med deg Fornuft og magefølelser – Researchers’ Night 2015 på Byscenen!
Tid: Fredag 25. september 2015, kl 19.00-21.00.

Du kan også se arrangementet direkte på nett via strømming fredag fra kl. 19.00. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Vil du delta i studie om trening og kosthold for barn og ungdom?

Blogger: Mansoureh Hosseini,
idrettsfysiolog

jente og gutt syklerForskere på det medisinske fakultet ved NTNU og St. Olavs Hospital ønsker å undersøke hvordan ulike treningsmetoder og/eller kostholdsendringer påvirker hjertefunksjonen til overvektige barn og ungdom i alderen 7-16 år.

I tillegg ønsker vi å undersøke hvordan de ulike treningsmetodene påvirker kjente risikofaktorer for hjerte og karsykdom som blodtrykk, blodsukker og kolesterol.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, NTNUmedicine, Stoffskifte og hormoner (metabolisme og endokrinologi)

Spør en forsker: påvirker gjær immunsystemet?

kvinne skjærer brødNettmagasinet Forskning.no hadde nylig saken  «Blir man overvektig av gjær«, som fortalte om en studie fra St. Olavs Hospital og NTNU der resultatene kan tyde på at det er en sammenheng mellom overvekt og gjær. Saken vakte interesse og nysgjerrighet hos folk, deriblant en av følgerne våre på Facebook, som spør:

Kan dere si mer om hvordan gjær kan påvirke immunsystemet?

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, NTNUmedicine, Spør en forsker

Ønsker du å gå ned i vekt?

Denne studien er avsluttet. Det går ikke an å melde seg som forsøksperson lengre.

Er du overvektig (det vil si en BMI* mellom 30 og 45 kg/m2), relativt inaktiv (som ikke mosjonerer regelmessig), i alderen 18-50 år og ellers frisk, så kan dette være en aktuell studie for deg.

person veier seg. Illustrasjonsbilde: iStockPhotoVi kjører en forskningsstudie ved NTNU, uten kommersielle interesser, med formål å undersøke hvilken rolle periodisk faste har på vektkontroll.

Vi er interessert i å finne ut om lignende vekttap oppnådd ved periodisk faste versus en standard diett med energirestriksjoner (med den samme totale energireduksjon og sammensetning av makronæringsstoffer), gir de samme endringene i kroppssammensetning og metabolisme.

Du vil bli tilfeldig plassert i en av de to intervensjonsgruppene over en periode på 12 uker: (1) periodisk faste eller (2) standard diett med energirestriksjoner.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine, Stoffskifte og hormoner (metabolisme og endokrinologi)

Personer med mye magefett spiser godteri sjeldnere enn andre

Målebånd

Illustrasjon: Istockphoto

Spisemønsteret til 50.000 voksne personer med og uten magefedme har blitt sammenlignet i en ny studie basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3). Et overraskende funn var at de med stort magemål spiste godteri og sjokolade sjeldnere enn de med normalt magemål.

Forsker Ingrid Løvold Mostad forteller mer om studien på Sprek  og på UNICARD sin blogg.

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine

Søker overvektige deltagere (særlig menn) til ny studie

Det medisinske fakultetet, i samarbeid med det regionale senter for sykelig overvekt og fedmepoliklinik på St. Olavs Hospital starter i august en studie for overvektige.målebånd_istock

Har du BMI mellom 30 – 47kg/m2, er frisk og ønsker vektreduksjon kan dette være noe for deg.

Studien innebærer:

 • 8 uker på lavkalori pulverkur.
 • Ukentlig samtale med sykepleier/forsker
 • Oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog
 • Oppfølging på Røros rehabilitering (3 uker x 3 i løpet av 1 år)
 • Du vil få alt gratis

Andre kriterier som blir vurdert før deltagelse:

 • Vekten må ha vært stabil siste 3 måneder
 • Din jobb kan ikke være fysisk krevende
 • Graviditet
 • Amming
 • Laktoseintoleranse
 • Alkohol- eller pillemisbruk
 • Bruker medisiner som påvirker appetitt eller vekt
 • Har diabetes, hjerte-karsykdom, stoffskiftesykdom, psykisk lidelse

Vennligst kontakt studiesykepleier Hege Bjøru, RSSO: hege.bjoru@stolav.no

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Stoffskifte og hormoner (metabolisme og endokrinologi)

Etterlysning: DMFere til fagdagen 5. juni

Blogger: Ola Dale ola dale

Det medisinske fakultet er en betydelig kunnskapsgenerator innen helse.  Mange av oss som jobber her er stolte over at vi bidrar til medisinsk og helsefaglig kunnskapsoppbygging. Mange av oss er glade over at vi arbeider i et nytt, og bygningsmessig integrert universitetssykehus med mye utstyr og fine laboratorier.

Mange vil si at vi driver translasjonsforsking – det er en realitet, og ikke bare et honnørord som vi slenger ut. Programmet for Fagdagen 5. juni gjenspeiler dette. Du kan lese programmet og melde deg på her.

Programmet har sterk innretning mot det kliniske, og det er stor påmelding fra St.Olavs ansatte. De har sett at her er noe for enhver, både innlegg av mer allmen interesse og mer dyptborende forskningspresentasjoner.

Det er ikke hver dag jeg får hakeslepp, men jeg fikk det da jeg talte at mindre enn 30 DMFere er påmeldt ! Har jeg ikke hørt mange ganger at «klinikerne» ikke møter opp på fellesarenaene? Her gjør St. Olavs ansatte det, mens vi fra DMF glimrer med vårt fravær. Visst er det eksamens- og søknadstid for de fleste av oss. Men likevel, vi bør møte opp og fylle auditoriene når våre egne og inviterte gjester formidler sin kunnskap om vesentlige medisinske tilstander: Infeksjoner, fedme og kronisk smerte!

Jeg vil oppfordre alle medDMFere til å melde seg på, om ikke på hele dagen, så på deler av den. Du vil alltid lære noe nytt, og det er en arena for å knytte nye kontakter.

pekefinger_istock

 

Leave a Comment

Filed under Meninger, NTNUmedicine

Så du innslaget om botox på NRK Puls i går?

Vi har flere forskere som forsøker å finne ut om botox kan brukes i ulik behandling.

I innslaget på Puls får dere møte

rejuvenation

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Kreft, Nervesystemet og hjernen, Stoffskifte og hormoner (metabolisme og endokrinologi)

Datadeling fra HUNT bidrar til gjennombrudd i diabetesforskning.

Dette er en historie om et lite bidrag. Et lite bidrag som er med til å kaste lys over hvordan arvelig anlegg kan forebygge sykdom hos noen personer mens andre tilsynelatende like personer blir syke. Og som kan være med på utvikle nye medisiner mot diabetes. I denne historien spiller HUNT ikke hovedrollen, heller en beskjeden birolle. Men det finnes jo Oscar for biroller også. Og som på mange andre arenaer ligger oppnåelse av noe stort i mange små bidrag.  I dette tilfellet, blant andre, fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Historien om dette gjennombruddet i diabetesforskning startet som et eventyr med en gåte: To gamle menn som var med i en studie som ble gjennomført i Sverige og Finland hadde ikke diabetes, til tross for deres alder, BMI og levevaner. Det viste seg at de var bærere av en mutasjon som ligger i et gen som tidligere er forbundet med økt risiko for å utvikle diabetes. Genet koder for sinktransporteren ZnT8 som spiller en rolle i bukspyttkjertelen der insulin blir produsert.  I arvematerialet vårt ligger det to kopier av genet, men hos disse menn var den ene kopien ødelagt. Dette så ut til å ha en beskyttende effekt mot diabetes. For å kunne få mer sikkerhet rundt funnene ble studien utvidet til å inkludere flere deltakere. Da fant forskerne flere personer som hadde den samme mutasjonen og som ikke hadde diabetes til tross fro høy alder og ofte med overvekt.

Nå ønsket forskerne å undersøke en enda større gruppe for å kunne konkludere med høyere grad av sikkerhet at én ødelagt kopi for ZnT8 henger sammen med lavere risiko for diabetes. Kun omtrent én av 2000 personer har den mutasjonen forskere ønsket å se på, så her gjaldt det å slå sammen mye materiale, og det er her HUNT spilte sin viktige birolle. Fjorten populasjonsstudier bidro med genetisk materiale fra til sammen 150.000 personer, og deltakere i HUNT var blant dem. De sammenslåtte resultatene ble publisert i Nature Genetics 2. mars 2014 og viser at denne genmutasjonen minsker risiko for diabetes med omtrent to tredjedeler. Bærere av mutasjonen ser ut til å skille ut mer insulin og har lavere blodsukkernivået gjennom hele livet, og det beskytter dem mot diabetes. Man ser for seg at funnet av denne mekanismen kan danne grunnlaget for utvikling av nye legemidler som kan redusere risikoen for diabetes.

bilde Nature Genetics, oversikt genetiske funn kohorter

Bilde: oversikt over genetiske funn fra de ulike kohorter som bidro. HUNT er gjengitt som det mellomste grønne punktet.
Gjengitt med tillatelse fra Nature Genetics.

Dette er et eksempel av hva Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag bidrar til når vi deler data med andre forskere fra inn- og utlandet. Små brikker i et stort puslespill som av og til gir oss forsiktige svar på medisinske gåter.

Flannick J, Thorleifsson G, Beer NL et al.
Loss-of-function mutations in SLC30A8 protect against type 2 diabetes.
Nature Genetics, 2014 March 2.

Les mer om studien på forskning.no
Les internasjonal nyhet på MedScape

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine