Tag Archives: bibliotek for medisin og helse

Open Access – kunnskap for alle!

Blogger: Sindre Pedersen sindre.pedersen
Førstebibliotekar / ph.d. på Bibliotek for medisin og helse

 

NTNU har Kunnskap for en bedre verden som visjon for sin virksomhet, men i praksis er mye av kunnskapen som publiseres i dag ikke tilgjengelig for resten av verden. Størsteparten publiseres i tidsskrift der man må betale for å få lese innholdet. For å sikre at du som er forsker på NTNU eller St. Olavs Hospital skal ha tilgang til å lese artikler i disse tidsskriftene, brukte Universitetsbiblioteket ved NTNU i 2013, 51.3 millioner på utgifter til periodika der tidsskriftabonnement utgjør den klart største andelen.

Continue reading

1 Comment

Filed under Forskning, Meninger, NTNUmedicine

Forskningshungrige ungdommer en fredag kveld

Ungdommens forskernatt ble arrangert for 10 gang på NTNU på fredag. Over 1000 ungdommer besøkte Realfagbygget denne kvelden. De fikk ta del i aktiviteter på stands, korte forelesninger og lab.-besøk.kollasje

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Kildebruk og referansehåndtering; tips fra Bibliotek for medisin og helse

Bloggere: Sindre Andre Pedersen og Katrine Aronsenkatrine.aronsensindre.pedersen

 

 

Forskning.no hadde nylig på trykk en artikkel som fokuserer på dårlig kildebruk. Selv om det vises til nokså horrible eksempler på «overtramp» og «akademisk mageplask» illustrerer artikkelen viktigheten av riktig bruk og henvisning til kilder i forskning. Biblioteket har en rekke tilbud og tjenester som kan hjelpe forskere og stipendiater med å unngå ubehagelige overraskelser etter innlevering av avhandlinger eller publisering av vitenskapelig arbeid.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Helsepersonell og sosiale media

karina.bjorkedalBlogger: Karina Bjørkedal
Bibliotek for medisin og helse

Sosiale media gir deg omtrent uendelege moglegheiter til å utforske, lære, oppdage og skape nye nettverk. Samtidig byr både Facebook, Twitter, Instagram, blogger og Snapchat på ein del etiske utfordringar, ikkje minst for dei som jobbar eller studerer innafor medisin og helse. Det er fort gjort å trø feil, noko som kan få store konsekvensar for både deg sjølv og andre involverte. I dei sosiale media er du din eigen redaktør –på godt og vondt!

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Tips til nye studentar frå biblioteket!

Som ny student kan semesterstart vere ganske så overveldande; det er mykje informasjon som skal fordøyast, folk ein skal bli kjent med og rom som skal finnast fram til. Dette blogginnlegget er eit forsøk på å gjere det heile litt enklare, ved at du som er ny student får ei kort oversikt over kva Bibliotek for medisin og helse kan hjelpe deg med.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Bli en bedre googler!

karina.bjorkedalBlogger: Karina Bjørkedal

Det er en kjent sak at både forskere og studenter ofte googler i jakten på akademisk litteratur. Faktisk viste en undersøkelse fra 2005 at hele 72 % av forskerne i utvalget søkte etter akademisk litteratur på Google (Swan & Brown, 2005). Det er vel ingen grunn til å tro at antallet er lavere i dag.

Vi som jobber på biblioteket har ikke noe i mot Google (selv om det kanskje kan virke sånn noen ganger!). Det vi derimot er opptatt av, er at den som googler skjønner at Google ikke søker i «alt på internett», slik man gjerne kan få inntrykk av. De fleste faglige artikler publiseres i databaser som ikke gir treff på Google. I tillegg kan det være vanskelig å finne fram til det som faktisk er tilgjengelig, fordi det gjerne drukner i nettsider, blogginnlegg, presentasjoner og kommentarer. Hvor ofte sjekker du treffene på side 7?

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Fredagsforelesning om Generasjon 100

Data fra epidemiologiske studier tyder på at trening har en enorm forebyggende effekt på morbiditet og mortalitet, men dette må bekreftes gjennom randomiserte kliniske studier. Dorthe Stensvold er PhD i Klinisk medisin. Post doc. i CERG og forsker på effektene av høy-intensitets-trening hos ulike aldergrupper og pasientgrupper. På fredag holder hun fredagsforelesning om Genreasjon 100-studien. Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga, her er våre boktips denne uken.

Se program for alle fredagsforelesningene.

 

jakten på et bedre liv  Jakten på et bedre liv : fysisk aktivitet i den norske befolkning 1985-2011 / Gunnar Breivik
Denne boka gir en samlet fremstilling av utviklingen av fysisk aktivitet i den norske befolkningen, og vil være et nyttig oppslagsverk for alle som har behov eller interesse for dokumentasjon på fysisk aktivitet i befolkningen, enten det gjelder aktvitetsnivå, type aktivitet, organisering, motiver, bruk av anlegg eller barrierer for aktivitet.

 

physical activity and mental healthPhysical activity and mental health / Angela Clow, Sarah Edmunds, editors
Written for students, researchers and professionals in exercise science, fitness and healthcare fields, this book details the factors that influence the relationship between mental health and physical activity as well as the benefits of physical activity in dealing with mental illnesses such as Alzheimer’s disease, depression, and schizophrenia.

 

Physical activity and health in the elderly Physical activity and health in the elderly / by Alexandrina Lobo
Scientific research has shown that physical exercise can slow down both the psychological and physical aging clock. Engagement in health promoting behavior in the domains of physical activity, healthy dietary practice and stress management are considered useful strategies to enhance functional capacity among elderly people.

 

Helse på norsk Helse på norsk : god helse slik folk ser det / Per Fugelli og Benedicte Ingstad
Hva er god helse for det norske folk? Helse på norsk i heftet utgave! I 10 år forsket professorene Benedicte Ingstad og Per Fugelli på folks oppfatninger av hva som ligger i begrepet god helse. Resultatet ble folkets egen helsemelding i form av boken Helse på norsk ? God helse slik folk ser det

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans

Fredagsforelesning om Inflammasjon: Alle sykdommers mor

Hvert år dør nesten 14 millioner mennesker av infeksjonssykdommer. Den største andelen skyldes luftveisinfeksjoner. Dette er rammen for fredagsforelesningen 16. mai som holdes av Terje Espevik ved Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR). Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.

 

Diagnostic Imaging of Infections and Inflammatory Diseases: A Multidisciplinary ApproachDiagnostic Imaging of Infections and Inflammatory Diseases: A Multidisciplinary Approach/ Alberto Signore, Ana María Quintero (ed.)
The book presents the state-or-the-art in the diagnostic uses of radiologic imaging and nuclear medicine in the diagnosis and management of infectious and inflammatory diseases. Compiling wide-ranging topics, including inflammatory bowel diseases, orthopaedic infections, tuberculosis, HIV, vascular prosthesis infection, FUO, endocarditis, rheumatoid arthritis, and neurological infections, each chapter concludes with a carefully developed algorithmic flowchart for the management of patients with inflammation and infection.

Inflammatory Response in Cardiovascular SurgeryInflammatory Response in Cardiovascular Surgery / edited by Edmo Atique Gabriel, Sthefano Atique Gabriel
Inflammatory Response in Cardiovascular Surgery includes the most recent and exciting topics regarding the relationship between inflammation and cardiovascular surgery. It provides comprehensive instruction to assist understanding of the inflammatory mechanisms involved and clarifies the basic immunologic and physiologic concepts.

 

Gene Therapy for Autoimmune and Inflammatory DiseasesGene Therapy for Autoimmune and Inflammatory Diseases / edited by Yuti Chernajovsky, Paul D. Robbins
This book addresses the latest advances in viral and non-viral vectors, novel targets and methods for the treatment of autoimmune and inflammatory disease with a main focus in pre-clinical testing with up to date clinical trials.

 

Human airway inflammation : sampling techniques and analytical protocols / edited by Duncan F. Rogers and Louise E. DonnellyHuman airway inflammation : sampling techniques and analytical protocols / edited by Duncan F. Rogers and Louise E. Donnelly
This book offers a wide range of readily reproducible methods for sampling, isolating, and culturing all of the major inflammatory cells involved in the pathophysiology of asthma and COPD. The collection of techniques detailed here involve biopsy and sampling of airway liquids such as sputum and exhaled gases such as nitric oxide.

 

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, Infeksjoner, Luftveier

Fredagsforelesning om kreftoverlevere og seneffekter

Fredag 09.05 holder klinikksjef Jo-Åsmund Lund ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital fredagsforelesninga. Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.

 

KreftoverlevereKreftoverlevere : ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv / Jon Håvard Loge et. al.
Å ha blitt kurert for kreft kan ha sin pris. Moderne kreftbehandling kan gi seneffekter som først melder seg 10,20år etter at behandlingen ble avsluttet. Denne boka presenterer dagens viten om kreftoverlevere angående kreftbehandlingen og dens kroppslige seneffekter.

 

NTNUlogoPhysical activity and health in a general population and in cancer survivors : methodological, observational and clinical aspects / Gro Falkenér Bertheussen
Doktoravhandling levert 2012 ved Det medisinske fakultet, NTNU

 

 

NTNUlogoChildren and Adolescents Surviving Cancer: Psychosocial Health, Quality of Life and Social Support/ Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen
Doktoravhandling levert 2011 ved Det medisinske fakultet, NTNU

 

 

ImpaUiBct of cancer in childhood, adolescence, and young adulthood on death, social security benefit uptake and education : a nationwide population-based cohort study / Sara Ghaderi
Doktoravhandling levert 2014 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Kreft, NTNUmedicine

Påskesteming på biblioteket

karina.bjorkedal

Blogger: Karina Bjørkedal

 

 

Nordmenn, påske og krim er i dag en etablert treenighet, men visste du at tradisjonen med påskekrim faktisk er særnorsk? Trolig startet det hele med et svært vellykket reklamestunt…

Påsken 1923 rykket forlegger Harald Grieg inn en annonse i Aftenposten. Annonsen, som var til forveksling lik et vanlig nyhetsoppslag, hadde tittelen «Bergenstog plyndret i natt». NSB mottok bekymrede henvendelser fra pårørende, som hvis de bare hadde lest saken litt nøyere ville oppdaget at resten av teksten reklamerte for den nye krimboken til Nordahl Grieg og Nils Lie. Oppstusset gjorde naturlig nok mange nysgjerrige på romanen, noe som igjen førte til at boken ble en salgssuksess og påskekrimmen var et faktum.

I dag har alle bibliotek med respekt for seg selv påskeutstilling med krimbøker, påskeegg og kanskje til og med litt kvikklunsj. Vi på Bibliotek for medisin og helse er selvfølgelig intet unntak!

påsketemninig i biblioteket

Men kanskje er du ikke interessert i å bruke påskeferien på fiksjonshistorier om mord og mysterier?  Fortvil ikke, vi har et tilbud også for deg. Vi har nemlig akkurat kjøpt en to måneders prøvetilgang til videoatlaset Acland Anatomy. Her kan du «etterforske» dødsfall gjennom å se videoer av obduksjoner. I tillegg til å vise menneskekroppens struktur på en naturlig måte, demonstrer videoene muskler, sener og ledds naturlige bevegelser.

Så enten du vil bruke påsken på et ekte eller oppdiktet dødsfall, ønsker alle vi på Bibliotek for medisin og helse deg en riktig god påske!

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv