God helse og livskvalitet for alle uansett alder – oppnåelig innen 2030 eller bare en utopi?

Global helsedag 2017

av @NTNUhelse 24. oktober 2017