– En av de sterkeste ph.d.-ene fra NTNU i år

av @NTNUhelse 7. november 2018

Gjesteblogger: Frode Gallefoss, Forskningssjef ved Sørlandet Sykehus

Brigitte Michelsen forsvarte sin doktorgrad ved NTNU på Undervisningssenteret Sørlandet sykehus Kristiansand 31. oktober 2018. Hennes forsvar ble utført på en helt glimrende måte.   

Fra venstre: Professor Glenn Haugeberg, veilederen til Brigitte, Professor Jan Kristian Damås, NTNU, administrator for disputasen Førsteamanuensis II Marit Saunes, NTNU, som ledet disputasen, Brigitte Michelsen, Senior Consultant/PhD Bente Glintborg, Gentofte and Herlev University Hospital, 2. opponent og Professor Bruce Kirkham, King's College London, 1.opponent.

Fra venstre: Professor Glenn Haugeberg (hovedveileder til Brigitte Michelsen) professor Jan Kristian Damås, NTNU (administrator for disputasen), førsteamanuensis II Marit Saunes, NTNU (som ledet disputasen), Brigitte Michelsen, overlege/ph.d. Bente Glintborg, Gentofte and Herlev University Hospital (andre opponent) og Professor Bruce Kirkham, King’s College London, (første opponent). Professor Tore Kristian Kvien (biveileder til Brigitte Michelsen) kunne dessverre ikke være til stede ved disputasen.

Disputasen hadde cirka 70 tilhørere. Kolleger, medarbeidere, familie og venner var til stede.

Prøveforelesningen “Relationships of ultrasound results to composite disease activity measures in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis” ble håndtert på en elegant og stø måte og selve disputasforelesning “Challenging issues in the follow-up and management of patients with psoriatic and rheumatoid arthritis” likeså.

Doktorgraden inneholder 3 høykvalitetsartikler, alle publisert i nivå-2 tidsskrifter.

Første opponent var professor Bruce Kirkham, King’s College, London og andre opponent overlege/ ph.d. Bente Glintborg, Gentofte og Herlev University Hospital, København.

Professor Jan Kristian Damås, NTNU, fungerte som 3. opponent. Han sa i talen sin at dette må være en av de sterkeste ph.d.-ene fra NTNU i år.

Førsteopponenten ledet an med stor entusiasme rundt et imponerende doktorgradsarbeid og med innsiktsfull forståelse for arbeidet som resulterte i at han også foreslo hvordan pasientmaterialet kunne utnyttes videre.

Andreopponenten hadde også flere gode kommentarer og synspunkter som ble diskutert i full bredde.

Brigitte Michelsen viste suveren innsikt i sitt doktorgradsmateriale og kunne flere ganger parere krevende spørsmål med nøyaktige tabeller og figurer som ikke var en del av det publiserte materialet, og til økende forundring for opponentene.

Opponentene og tilhørerne var helt klart imponert, også over den kjensgjerning at doktoranden ved siden av sin ph.d. har publisert minst like mange høykvalitetsartikler innen revmatologi.

Doktorgraden viser absolutt nytten av klinikknær forskning til beste for pasienter med leddgikt og psoriasisartritt og bidrar til bedre forståelse og innsikt i håndtering av disse pasientgruppene.

Doktorgraden er muliggjort gjennom et samarbeid mellom Diakonhjemmet Sykehus, Sørlandet Sykehus HF og NTNU.

 

Du liker kanskje også