Pictures from the CEMIR opening

by @NTNUhealth 14 October 2013

Today we open our new  Centre of Excellence, CEMIR, Centre of Molecular Inflammation Research. A central topic for the centre is how inflammation can play a part in so many apparently different chronic diseases. Here are some pictures from the opening and the opening seminar.

Mange ville få med seg det spennende seminaret ifm åpningen av CEMIR.

Many wished to participate at the seminar held in connection with the opening of CEMIR.

Fornøyde forskere, fra venstre: nestleder CEMIR, Trude Helene Flo, leder for CEMIR, Terje Espevik, Insituttleder Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Magne Børset.

Happy researchers, from the left: Co-Director at CEMIR, Trude Helene Flo, Director of CEMIR, Terje Espevik, Head of the Department of cancer research and molecular medicine, Magne Børset.

Dekan Stig Slørdahl var overlykkelig da han fant ut at begge  søknadene fra Det medisinske fakultet for Senter for Fremragende Forskning gikk gjennom.

Dean Stig Slørdahl was extremely pleased when he found out that both applications for Centres of Excellence from the Faculty of medicine were granted.

 

Instituttleder Magne Børset sier vi har grunn til å være stolte, og spesielt lederne ved CEMIR, for det nye senteret.

Head of Department Magne Børset says we have reasons to be proud, and especially the leaders of CEMIR, for the new CoE status.

 

CEMIR-forskningsrådet

Liv Furuberg from the Research Council of Norway.

 

Noen av tilbakemeldingene fra ekspertpanelet ifm tildeling av Senter for Fremragende Forskning

Some of the feedback from the panel of experts in connection with the awarding of the CoE status.

Fra presentasjonen til Forskningsrådet.

From the Research Council of Norway’s presentation.

 

Leder for CEMIR viser at betennelser har betydning for flere sykdommer som fedme, diabetes, alzheimer, allergier og kreft.

The Director of CEMIR shows that inflammation plays a part in several diseases such as obesity, diabetes, Alzheimer’s, allergies and cancer.

You may also like