2-3 målrettede stikk eller 12-16 stikk «i blinde», hva velger du?

vanlig klinisk prosedyre ved prostatakreft.

Blogger: May-Britt Tessem       Målrettet MR-veiledet biopsi for sikrere deteksjon av prostatakreft Prostatakreft er den eneste typen kreft som vanligvis ikke utføres med en bildebasert diagnostisk test, men en systematisk biopsiering (vevsprøvetaking) av hele organet på rundt 12-16 stikk. Det siste er en transrektal ultralydveiledet biopsi (TRUS) hvor…

Les mer