Tag Archives: CIUS

Nyttig næringslivssamarbeid

Magnus SteigedalBlogger: Magnus Steigedal
Forsker og leder for NTNUs tematiske satsingsområde NTNU Helse

I en verden i stadig forandring møter medisinen kontinuerlig nye utfordringer. For ikke lenge siden stod vi ovenfor et større utbrudd av Ebola-viruset, og i det siste har vi begynt å se hvordan Zika-viruset kan påvirke mennesker i store deler av verden.

Samtidig ser vi hvordan medisinsk forskning kan løse de store utfordringene menneskeheten blir satt ovenfor. En norsk-ledet studie i samarbeid med legemiddelfirmaet Merck klarte på rekordtid å få til en effektiv ebolavaksine som stanset utbruddet i Afrika. Vi ser også nå konturene av hvordan immunterapi kan bidra til bedre behandling av ulike kreftformer og som behandlende vaksine mot HIV. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Meninger

Nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Ultralydundersøkelse av nyfødt. Foto: Geir Mogen

Det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon skal utvikle ultralydteknologi. På bildet Siri Ann Nyrnes og Lasse Løvstakken (Foto: Geir Mogen).

NTNU har fått fem nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og ett av dem ligger ved Det medisinske fakultet.

CIUS (Center for Innovative Ultrasound Solutions for health care, maritime, and oil & gas) har tilhørighet ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. De vil vi fokusere på teknologisk utvikling innen ultralyd avbildning for medisinske formål, men også for havbruksnæring, olje og gassindustrien.

– Vi er lykkelige for tildelingen av SFI. Det er et håndslag til den tverrfaglige forskningen ved Det medisinske fakultet, inkludert forskning i samarbeid med industrien, sier leder Asta Kristine Håberg.

– Tildelingen har stor betydning for mulighetene vi har til forsatt å være ledende innen ultralydforskning og medisinsk bildedannelse internasjonalt. Vårt nære samarbeide med industrien vil gjøre at forskningen raskt vil være tilgjengelig for pasienter og tas i bruke i industri/næringsliv. Vi vil bygge videre på erfaringene fra MI Lab som var forrige SFI ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, og vi gleder oss til å ta fatt, sier Håberg.

Forskningsrådets SFI-ordning skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning og kompetanseutvikling, i et nært samarbeid mellom næringsliv og fremstående forskningsmiljøer. Forskningsrådet mottok 57 søknader om nye SFI-er. Det har aldri tidligere kommet inn så mange søknader. Totalt 17 sentre får status som SFI, og tildelingen utløser forskning for over 3 milliarder kroner de neste åtte årene.

De fire andre nye SFI-ene ved NTNU er

  • Metal Production
  • Centre for Advanced Structural Analysis (CASA)
  • Subsea production and processing (SUBPRO)
  • Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI)

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine