Tag Archives: barn

Vil du delta i studie om trening og kosthold for barn og ungdom?

Blogger: Mansoureh Hosseini,
idrettsfysiolog

jente og gutt syklerForskere på det medisinske fakultet ved NTNU og St. Olavs Hospital ønsker å undersøke hvordan ulike treningsmetoder og/eller kostholdsendringer påvirker hjertefunksjonen til overvektige barn og ungdom i alderen 7-16 år.

I tillegg ønsker vi å undersøke hvordan de ulike treningsmetodene påvirker kjente risikofaktorer for hjerte og karsykdom som blodtrykk, blodsukker og kolesterol.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, NTNUmedicine, Stoffskifte og hormoner (metabolisme og endokrinologi)

Professor emerita Ann-Mari Brubakk utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Gruppebilde1_web

Stolte kolleger ved NTNU og St.Olavs Hospital hedrer professor emerita Ann-Mari Brubakk under middagen på Lian Restaurant mandag kveld.

H.M. Kongen har utnevnt professor emerita Ann-Mari Brubakk ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Hun får utmerkelsen for sin årelange innsats for nyfødtmedisin.

Vi gratulerer Brubakk med utnevnelsen!

Mandag kveld ble hun hedret av kolleger ved NTNU og St.Olavs Hospital under en høytidelig markering ved Lian Restaurant i Trondheim. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning, NTNUmedicine

Det er våre barn, hvorfor ser vi dem ikke?

Odd Sverre Westbye, senterleder RKBU Midt-Norge

Foto: Geir Mogen

Blogger: Odd Sverre Westbye
Senterleder ved RKBU Midt-Norge

Nobelprisvinner Kailash Satyarthis sa følgende i sin tale under utdelingen av fredsprisen for 2014: «Hvem er disse barna som syr fotballer, men som aldri har spilt fotball? De er våre barn. Hvem er disse barna som jobber i gruver for å utvinne steiner og mineraler? De er våre barn. Hvem er disse barna som høster kakao, men som ikke vet hvordan sjokolade smaker? De er alle sammen våre barn. Devli var født inn i flere generasjoners gjeld og gjeldsslaveri i India. Da hun satt i bilen min rett etter at hun ble reddet, spurte denne åtte år gamle jenta meg: Hvorfor kom du ikke før?»

Det samme spørsmålet stiller tusener av barn seg i Norge hver dag, hvorfor kommer det ingen og hjelper meg? Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Meninger

Hvorfor gir noen E. coli-bakterier mer alvorlig sykdom enn andre bakterier?

Blogger: Kjersti Haugum, Kjerstiførdisputas_web
ph.d, spesialbioingeniør ved St. Olavs Hospital

E. coli tilhører normal tarmflora hos mennesker og mange dyrearter. Likevel er det velkjent at enkelte varianter av bakterien kan gi sykdom hos mennesker. En slik variant av E. coli-bakterier inneholder giftstoffet shigatoksin og kalles på fagspråket Shigatoksinproduserende Escherichia coli (STEC). Slike bakterier kan i verste fall kan forårsake nyresviktsyndrom hos mennesker. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine

Spedbarn, fysioterapi og musikk – et tverrfaglig samarbeid for å oppdage CP

Blogger: Lars Adde,
Barnefysioterapeut og forsker, NTNU og St. Olavs hospitaldummy

Et unikt samarbeid mellom  en barnefysioterapeut og en musikkforsker gir håp om å hjelpe syke nyfødte.

Spedbarn i bevegelse

Spedbarnets ”dansende” spontane bevegelser er en fortelling til oss om hvordan de har det.

Ved NTNU, St. Olavs Hospital og Universitetet i Oslo har fysioterapeuter, leger, musikforskere og matematikere utviklet et svært fruktbart tverrfaglig samarbeidsprosjekt der syke nyfødtes spontane bevegelser filmes, analyseres og brukes for tidlig identifisering av Cerebral Parese (CP).

Spedbarnets ”dansende” spontane bevegelser er en fortelling til oss om hvordan de har det. Eller mer presist, hvordan deres hjerne har det.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, NTNUmedicine

Invitasjon til konferansen «Barnevern til barnets beste»

Hender295x196Barnevernets møte med barn med Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi

Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter 24. oktober 2014.
Registrering fra kl. 08:45

Dette er en åpen fagkonferanse for ansatte i barnevernet, helsetjenesten, utdanningsinstitusjoner, medlemmer og andre interesserte. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge

Hva er felles med islaging, hukommelse, kondis, DNA, ansiktsmaling og vafler?

bilde_HUNTÅpenDagHvordan måler forskere kondisen din? – Kan vi  lage is uten kjøleskap? – Hva innebærer en hukommelsestest? – Vil kroppsidealer alltid avvike fra hvordan vi er? Hvordan ser en biobank ut? – må vi fylle ut spørreskjema eller er det greit når vi svarer i telefon? –  Hvordan isoleres DNA? – Er trening bra for helsa di?

Det er Forskningsdagene, det er 30-årsjubileum for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og det er fest!  Vi ønsker å presentere et utvalg av forskning som foregår med HUNT og skape begeistring for HUNT og helseforskning.

Du kan være med og sjonglere eller få ansiktet malt i tillegg, og det er salg av kaffe og vafler / kake, der Levafro donerer overskuddet til barnesykehuset i Levanger.

Da vet du hva som er felles med islaging, hukommelse, kondis, DNA, ansiktsmaling og vafler, men også bokforfatter, kroppsidealer, vafler, biobanker, QR-koder og kaffe!

Velkommen til en dag fylt av opplevelser om Nord-Trøndelag og helseforskning!
Les mer på www.ntnu.no/hunt/jubileum

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Ny ultralydteknologi kan redde flere liv

Ultralydundersøkelse av nyfødt. Foto: Geir Mogen

Lasse Løvstakken og Siri Ann Nyrnes undersøker hjertet på et nyfødt barn (Foto: Geir Mogen).

Den nye ultralydteknologi viser blodstrømmen i hjertet med piler. Pilene gir mer detaljer og gjør det enklere for legene å sette riktig diagnose raskt hos nyfødte med hjertefeil.

Teknologien er utviklet av Lasse Løvstakken ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, og i går (19. august) var han å se på NRK Dagsrevyen.

Gemini har også skrevet om den nye teknologien:

Leave a Comment

Filed under Forskning, Hjerte-kar

11 råd ved barnehagestart

May Britt DrugliBlogger: May Britt Drugli

 

 

 

Se videointervju nederst i saken

Det er like før mange norske ettåringer kommer til å oppleve en radikal endring av sin hverdag. Fra å ha vært sammen med mor og/eller far, skal barnet venne seg til å være uten tilgang på sine foreldre i mange timer av gangen, bli kjent med mange nye voksne og barn, samt venne seg til nye omgivelser, nye leker og nye rutiner. Siden over 80 % av alle ettåringer nå er i barnehage, er dette i ferd med å bli en normal del av den norske barndommen. Det er allikevel viktig å huske at for det enkelte lille barn, kan det å begynne i barnehage være en krevende overgang. Da trengs det forståelsesfulle voksne både hjemme og i barnehagen som har kunnskap om små barns behov.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning, Meninger, NTNUmedicine

Mangelfull kunnskap om kosthold i barnehagene

Halvparten av de barnehageansatte tror olivenolje inneholder lite fett. Like mange vet ikke hva «fem om dagen» innebærer. Bare 17 % klarer å sette sammen et ernæringsmessig fullverdig ettermiddagsmåltid. Det er blant resultatene i en mastergradsoppgave som har kartlagt ernæringskunnskapen hos barnehageansatte i Trondheim.

eple. Foto: iSockPhoto

Halvparten av de ansatte i barnehagene vet ikke hva fem om dagen innebærer. (foto: iStockPhoto)

Trude Olsen, mastergradsstudent ved klinisk helsevitenskap ved NTNU, står bak undersøkelsen, som er den første i sitt slag i Norge.

– Barns matvaner formes tidlig, og barnehageansatte har et viktig ansvar for å fremme sunne kostholdsvaner. Dette ansvaret understrekes av at overvekt og fedme i barndommen er forbundet med alvorlige helsekonsekvenser i voksen alder, sier Olsen.

Studien ble gjennomført blant ansatte i 115 barnehager i Trondheim. Masteroppgaven hennes konkluderer med at kunnskapen blant de barnehageansatte er svært sprikende, og ikke i tråd med dagens anbefalinger og retningslinjer. Det er et krav fra myndighetene at barnehagene skal tilby barna minimum to ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag, og oppgaven vitner om et kunnskapsnivå som vil gjøre det vanskelig for barnehageansatte i Trondheim å tilfredsstille disse kravene.

– Deltakerne ser ut til å mangle kunnskap om blant annet sammensetning av fullverdige måltider, innhold av næringsstoffer i matvarer og kunnskap om næringsstoffer, spesielt fett, forteller Olsen.

De fleste ansatte er barnehagelærere eller assistenter, ofte med svært begrenset opplæring om kosthold og ernæring i utdanninga si. Kun 11 % av de ansatte har utdannelse innen helse og ernæring, og undersøkelsen viser at kunnskapen er noe bedre hos disse. Kartleggingen demonstrerer et behov for en generell kompetanseheving blant barnehageansatte, og at utdannelsen bør styrkes på dette området.

Les mer om saken hos NRK: – En skam for Norge, sier NTNU-forsker Charlotte Björk Ingul

Saken er skrevet av Anders Revdal ved UNIKARD

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Generell helserelevans, NTNUmedicine