MR avslører skadeomfang etter hodeskade

Både alvorlige og moderate hodeskader kan føre til senplager som tretthet og konsentrasjonsproblemer. MR-teknologi hjelper forskerne med å forstå mer av hva som skjer etter hodeskader. Foto: Geir Mogen / NTNU

Hvert år kommer mer enn 1500 pasienter med mindre eller større hodeskader til legevakten eller akuttmottaket på St. Olavs Hospital. Hodeskader kan gi nedsatt funksjon og plager senere i livet, men risikoen for slike senvirkninger er vanskelig å forutse. Stadig mer avansert MR-teknologi gjør det mulig å undersøke hvor skaden…Les mer

Are Holen takkes av

Instituttleder Lars Jacob Stovner overrekker blomster og gave fra Institutt for nevromedisin, som takk for mange års innsats.

Professor Are Holen går av som pensjonist i mars 2015, og for å takke ham for mange års innsats holdt hans kolleger og venner ved Det medisinske fakultet og Institutt for nevromedisin en markering 19. november 2014.Les mer

Internasjonal forskningsdugnad for barnets beste

Bokomslag Child Well-Being

En ren sykdomsorientert tilnærming til barns ve og vel tar utgangspunkt i problemer, for så å diagnostisere og behandle. Gjennom den nye faglige tilnærmingen «Child well-being» utvikles kunnskap om hvordan positive aspekter av barns situasjon kan fremheves og styrkes, både for det enkelte barnet og i samfunnet generelt. Dette representerer…Les mer

Psykisk helse på timeplanen

Klipper_portrett_web

Nesten 200 Trondheimselever fra videregående skole og deres lærere tok turen da Verdensdagen for psykisk helse ble markert med foredrag, film, stands og diskusjon i dag. Verdensdagen for psykisk helse skal fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge sto bak arrangementet sammen…Les mer

Vennlighet på forskningstorget

rkbu

Blogger: Kristina Jones God sosial støtte er viktig for den psykiske helsen både til barn og voksne. Det handler om fellesskap og omsorg, og at man føler seg sett og verdsatt. Manglende sosial støtte svekker evnen til å mestre påkjenninger og vanskelige livssituasjoner, og øker faren for psykiske lidelser. I…Les mer

Et trygt hjem?

Illustrasjonsbilde: tenåring med sekk

Blogger: Kristina Jones Trygghet, omsorg og gode relasjoner er ting vi forbinder med et normalt hjem. For barn og ungdom i barneverninstitusjoner er institusjonen deres hjem i den perioden de bor der. Muligheten for å leve et så normalt liv som mulig settes imidlertid på prøve når det oppstår situasjoner…Les mer