Old school Movember

av @NTNUhealth 26. november 2013

Gjesteblogger: Tove Eivindsen, VitenskapsmuseetTove Eivindsen

NTNU sitt nettverk har samlet i overkant av 20 000 kroner på Movembers nettside. Kanskje skulle vi meldt inn en deltaker til, Adam på NTNU Vitenskapsmuseet?

Adam har hatt sin bart siden 1600-tallet, da han ble utskåret av tre sammen med sin Eva. Jeg er nok ikke den eneste som synes Adam er snarlik en viss trønderrocker i sin Levva livet-periode.

Adam (foto: Tove Eivindsen)

Adam (foto: Tove Eivindsen)

Men den som tror Adam har den opprinnelige trønderbarten, tar dessverre feil. Selv om han er i Trondheim nå, kommer han fra Ørskog kirke på Sunnmøre.

Kirkekunstsamlingen på Vitenskapsmuseet inkluderer en av verdens største samlinger av malte religiøse skulpturer fra senmiddelalderen, hovedsakelig samlet inn på slutten av 1800-tallet. Her finner vi altså Adam og Eva.

NTNU Vitenskapsmuseet er NTNUs universitetsmuseum, og jobber med sikring, bevaring, tilgjengeliggjøring og forskning på natur- og kulturhistorisk materiale fra Norge og resten av verden.

Vitenskapsmuseets samlinger omfatter cirka 960 000 eksemplarer av planter, dyr og insekter, over 8000 fossiler, bergarter og mineraltyper og over 500 000 arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander fra steinalderen, bronsealderen og jernalderen samt middelalderen og nyere tid.

Følg NTNU Vitenskapsmuseet på Facebook.

Museets hjerte er disse enestående samlingene, som er et resultat av over 250 år med innsamling og teller mer enn halvannen million objekter. Samlingene omfatter alt fra sørsamiske kulturgjenstander og middelaldermynter til levende planter i botaniske hager.

De biologiske samlingene utgjør grunnlaget for vår forståelse av organismene som levde og lever i landet vårt. De er et fundament for forskning innenfor taksonomi og systematikk, biogeografi, bevaringsbiologi og miljøforhold.

De kulturhistoriske samlingene hjelper oss å forstå hvordan livet artet seg for menneskene i det som nå er Norge og Europa så langt tilbake som for 10 000 år siden, etter slutten av siste istid, og frem til moderne tid.

Kirkekunstsamlingen er åpen på forespørsel.

Du liker kanskje også