Genetisk informasjon kan bidra til ny og mer målrettet behandling av psoriasis

av @NTNUhelse 27. januar 2017