Tag Archives: ungdomsskole

Skolekvalitet – og om å måle menneskelig aktivitet

Tormod_Rimehaug_WEBBlogger: Tormod Rimehaug
Førsteamanuensis og psykologspesialist
RKBU Midt-Norge

Enkle løsninger og systemforståelse av fenomener

I både psykologi og medisin har kunnskapsbasen vår utviklet seg til å forstå de fleste fenomener som påvirket av mange faktorer, og dette krever en systemforståelse av hvordan ting fungerer. Betydningen av hver faktor kan håndteres i statistikk som en varianskomponent, og målemetodene for dem bør holde vann for vitenskapelige perspektiver på validitet og reliabilitet – det vil si å måle riktig innhold og å gi stabile resultater. Kunnskapen vår kan ikke forsvare enkle svar og enkle løsninger. Dette er noen ganger en tung balast å bære når en møte lettbent mediahåndtering av fenomener. For noen uker siden kolliderte mitt multifaktorielle hode med debatten om skolekvalitet. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Meninger, NTNUmedicine

Spør en forsker: Hvordan utdanne seg til å forske på medisiner?

Blogger: Geir W. JacobsenGeir Jacobsen underviser på tavla, foto: Geir Mogen/NTNU

 

 

 

Spørsmål:

Jeg har veldig lyst til å bli forsker, vil forske på medisiner. Det har vært drømmen min siden jeg var liten. Jeg starter i 10.klasse nå i høst, og må velge utandingsveier og hva jeg skal velge å bli. Hvilke linjer må jeg gå på videregående og etter det? Jeg leste på nettet om å bli forsker så var det en mann som hadde skrevet at man får ikke fast jobb før man er 45 år? Er det sant ?

Svar:

Det trengs alltid mer forskning i faget medisin, blant annet på nye medisiner til å behandle syke Bilde fra lab på Det medisinske fakultet, NTNUmennesker. Det fine er at du ikke er nødt til å være lege for å være med og gjøre en innsats. Men vil du gjerne se hva forskningen din betyr for visse grupper pasienter, vil det passe fint om du har utdanning som lege også. Uansett er det viktig å vite at veien dit kan være lang og at du må ta de valgene som passer for deg, nå og etter videregående skole. Det betyr også at du må arbeide ganske hardt og i ganske mange år.

Går du inn for å velge realfag (fysikk, matematikk og kjemi) og naturfag (for eksempel biologi) er det et solid første skritt på veien. Siden må du så velge om du vil ta en 3-5-årig høgskoleutdanning eller 6-7 år på et universitet. Et viktig spørsmål da er om du helst vil arbeide med mennesker eller på et laboratorium. Mye forskning foregår også på forsøksdyr og da er det selvsagt fint om du har anlegg for dyr og kan omgås dem.

Du spør også om det er vanskelig å få fast jobb før du fyller 45 år. Ja, det kan det være hvis du bare er på utkikk etter noe helt spesielt. Men bygger du på kunnskapen som forskningen har gitt deg underveis, vil du se at det finns muligheter innen helsevesenet, ved andre laboratorier som driver medisinsk forskning, innenfor utdanning og i næringslivet. Det vil alltid være noe som passer for alle, – deg også. Lykke til med valget!

(Dette spørsmålet og svaret er tidligere publisert på Det medisinske fakultets nettsider)

4 Comments

Filed under Forskning, Spør en forsker