Tag Archives: innovasjon

Er det verdt å investere i helsefremming?

Bloggere: Siri Bakken, professor ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, Gøril Thomassen, professor ved Det humanistiske fakultet og Trine Moholdt, forsker ved Det medisinske fakultet. Helsefremming

Alle er representanter i ledergruppen for NTNU Helse.

 

For å forbedre og opprettholde helsa vår, er vi avhengig av samarbeid på flere samfunnsområder. Vår velstand har gitt oss nye helseutfordringer, og vi ser en økning i hele verden i forekomst av livsstilsykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes, lungesykdommer og psykiske lidelser. Denne økningen har sammenheng med at vi lever lengre, men også hvordan vi lever livene våre, med mindre fysisk aktivitet, dårlig kosthold, mer individualisering, og flere og nye psykiske belastninger. For å sette søkelys på hvordan vi kan tilrettelegge for god helse i befolkningen, må vi inkludere oppveksten til barn og unge, by- og bomiljøutvikling, hvordan våre fysiske omgivelser kan gi økt livskvalitet, hvordan helsetjenestene fungerer og belyse hvordan enkeltindividet kan ta større ansvar for sin egen helse. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Andre, Forskning, Meninger

Mobilapp gir kontroll over migrenen

MigreneappForskere og klinikere ved NTNU og St. Olavs Hospital har gått sammen om å lage en mobilapp for migrenepasienter slik at de kan få bedre oversikt over egen sykdom. For legen blir appen også et viktig verktøy for å stille inn riktig medisin.

– Hodepinepasienter mister ofte oversikten over sin sykdom. Når de har migrene er de veldig syke, men når de ikke har anfall så føler de seg friske. Med denne appen kan pasienten registrere hodepinen i det den oppstår, og de kan legge inn egen bruk av migrenemedisiner og vanlig smertestillende, sier hodepineekspert Erling Tronvik ved Institutt for nevromedisin, NTNU, og overlege ved St. Olavs Hospital.

Gemini.no har mer om saken

Migrene var også tema på God Morgen Norge på TV2 i formiddag. Erling Tronvik fortalte om mobilappen og svarte på spørsmål på tv2.no i etterkant av programmet, sammen med Trine Clark fra Norges migreneforbund.

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen

Det er vel dere som er fremtiden?

Blogger: Karin TømmeråsKarin Anita 2010

Dekan Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet tok imot samfunnsengasjert ungdom fra hele landet i Kunnskapssenteret søndag 27.april 2014. Ved Fremtidscamp samles fremtidens ledere for å løse morgendagens problemer.

161 (2)

Deltagerne fra Fremtidscamp utenfor Medisinsk Museum. (Foto: Karin Tømmerås)

 

Dekan fortalte om samfunnsutfordringer innen helse og oppfordret ungdommene til å ha et globalt perspektiv i sitt samfunnsengasjement.

Utfordringen i Norge med en fremtidig stadig lavere andel yrkesaktive og flere omsorgstrengende kan ikke løses med «import» av helsearbeidere fra land som behøver arbeidskraften selv.

Ungdommene ble tydelig engasjerte. «Hva kan vi bidra med for å møte samfunnsutfordringene innen helse?» Vi må tenkte innovativt fremhevet dekanus. Helseteknologi kan være løsningen på noen av utfordringene. Vi må legge til rette for tjenesteinnovasjon og næringsutvikling. Det er viktig med en tett kobling mellom næringslivet, helsetjenestene og forsknings- og utdanningssektoren. Ny kunnskap må implementeres. Vi behøver kunnskapsrike ledere.

158 (2)

Fra Kunnskapsportalen i Kunnskapssenteret (Foto: Karin Tømmerås)

Ungdommene ble også stilt ovenfor noen etiske dilemmaer:

  • Er det greit at teknologiske løsninger og «kalde hender» erstatter «varme hender» i helseomsorgen, og i så fall hvordan?
  • Er det greit å bruke veldig store ressurser på å forlenge livet til en pasient med kun 6 måneder?
  • Bør foreldre av barn med dødelig sykdom få hjelp til assistert befruktning for å lage søsken som kan gi stamceller og redde sitt søsken?
  • Bør blodtester for tidlig fosterdiagnostikk godkjennes i Norge?

Ungdommene diskuterte engasjert. De hadde dels ulike meninger, men var enige om mye. De var positive til ny teknologi som et supplement til «varme hender».  Men de var skeptiske til kostbar kort livsforlengende behandling, og ville prioritert å bruke midlene på å forebygge sykdommen eller forskning for å utvikle en mer varig behandlingsform. Noen få var redde for at «redningssøsken» ville bli sett på som «et produkt», mens andre framhevet at det ville være stort å ha reddet sitt søsken. Det var delte meninger om metoden for tidlig fosterdiagnostikk burde godkjennes. Noen la vekt på kvinnens valg til selvbestemt abort innen 12. svangerskapsuke og mente den burde godkjennes, mens andre fryktet «babyshopping».

Det var givende å se ungdommenes store engasjement for helseutfordringene. Det er lovende med tanke på at ungdommene er fremtiden.

Se flere bilder fra Fremtidscamp.

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine

Tett dialog om innovasjon

Blogger: Erik Ingebrigtsen2ac947f0-bf12-39cc-b4d4-9f3ef6597105

Som ledd i Det medisinske fakultets satsning på innovasjon, arrangerte fakultetet 9. april et nettverksmøte med Legemiddelindustrien (LMI) og Nansen Neuroscience Network (NNN). Representantene fra LMI og NNN møtte fakultetets ledelse og representanter for en rekke sentrale fagmiljø ved DMF og St. Olavs hospital.

Leif Rune Skymoen, Stig Slørdahl og Karita Bekkemellem

Leif Rune Skymoen, Stig Slørdahl og Karita Bekkemellem

Dekan Stig Slørdahl, instituttleder Toril N. Hernes og MI-lab leder Olav Haraldseth presenterte måten fakultetet arbeider med å fremme innovasjon, i tett samarbeid med øvrige fakultet på NTNU, St. Olavs Hospital, SINTEF og industrien. Etter en felles lunsj, besøkte LMI og NNN Fremtidens operasjonsrom. Der fikk både Karita Bekkemellem (LMI) og Leif Rune Skymoen anledning til å prøve den nyutviklete Multiguide, under kyndig veiledning av Daniel Fossum Bratbak.

Mulighetene som ligger i samarbeid med industrien i forbindelse med HUNT studiene ble understreket av Bekkemellem.

Dialogen hele dagen kretset rundt et åpent og utvidet innovasjonsbegrep. For mange forskningsmiljø er det nysgjerrighetsdrevet utvikling av nye ideer som er drivkraften, mens industrien ofte har en mer målrettet tilnærming. Med et godt samarbeid kan universitetene og de kliniske miljøene bidra med gode og nyskapende ideer, som kan bringes frem til realisering i samarbeid med industrien.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, var svært interessert i potensialet for samarbeid mellom akademia og industrien som ligger i den omfattende forskningsinfrastrukturen som fakultetet gjør tilgjengelig for alle gjennom kjernefasilitetene og de nasjonale infrastruktursatsningene. Mulighetene som ligger i samarbeid med industrien i forbindelse med HUNT studiene ble understreket av Bekkemellem.

Karita Bekkemellem tester Multiguiden, mens Daniel Fossum Bratbak observerer

Karita Bekkemellem tester Multiguiden, mens Daniel Fossum Bratbak observerer

Leif Rune Skymoen, daglig leder for NNN, pekte på at den nye organiseringen av de store industribedriftenes FoU-arbeid nå skaper spennende muligheter også for miljø i Norge. Skymoen understreket at NNN i stor grad hadde sitt utspring i Trondheimsmiljøene, og har store ambisjoner for at NNN skal kunne bidra enda sterkere til å styrke innovasjonsnettverket i Trondheim.

(…) tilnærmingen til grunnforskning som «nysgjerrighetsdrevet forskning» virker veldig fruktbar.

Bekkemellem understreket betydningen av at det omfattende innovasjonsarbeidet som allerede foregår i Trondheim, og de store ambisjonene som ligger på feltet, kan hjelpes fremover ved å kommunisere viktigheten av de resultatene som skapes på nye måter. Hun synes tilnærmingen til grunnforskning som «nysgjerrighetsdrevet forskning» virker veldig fruktbar. Det er også viktig at forskningsmiljøene er bevisst på hvilket innovasjonspotensial som ligger i forskningen deres, og arbeider bevisst med å kommunisere dette.

Gjennom sine nettverk ønsker både LMI og NNN å fortsette den gode dialogen med fagmiljøene i Trondheim.

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans

Bruk mobilen for å finne fram på Campus Øya

 Blogger: Hanne StrypetHanne Strypet

 

 

 

 

Foto: Hanne Strypet

Ikke alltid så lett å finne veien

Fra og med i dag kan du bruke MazeMap til å finne fram på universitetssykehuset St. Olavs Hospital.

MazeMap er elektroniske innendørs-kart for universitetssykehuset, utviklet av Trådløse Trondheim for Det medisinske fakultet ved NTNU og St. Olavs Hospital.

MazeMap er litt som google maps eller andre kartløsninger du kanskje kjenner til fra før, bare at dette handler om å finne fram innendørs, mellom vegger og tak – og mellom etasjer. Det er unikt!

På Mazemaps nettsider kan du laste ned MazeMap og lese mer om teknikken bak kartløsningen.

 

Foto: Hanne Strypet

Innendørskart for universitetssykehuset tilgjengelig på mobilen

Du kan bruke disse kartene via en app som du laster ned til en smarttelefon eller et nettbrett. Den fungerer både for Android og for  iOS/Apple-enheter. Du kan også bruke kartene via MazeMaps nettside.

MazeMap er et hjelpeverktøy for pasienter, pårørende, studenter, ansatte og andre som skal finne fram på St. Olavs Hospitals område på Øya. I MazeMap kan man søke opp den poliklinikken, prøvetakingen eller sengeposten man skal til. Når pasienter for eksempel har time på en poliklinikk, kan de nå søke opp denne poliklinikken i MazeMap med smarttelefonen sin, og få tegnet opp en rute fra der de står til dit de skal. Dermed er det bare å følge streken på kartet. Det går også an å søke etter nærmeste toalett, kantine eller kiosk.

 

mazrmap for St. Olavs Hosptial

Her skal jeg til Barneortopedisk poliklinikk. Jeg står i vestibylen på Bevegelsessenteret, og får opp en sti som går til poliklinikken som ligger i 4. etasje i Kvinne-barn-senteret

Det er ikke bare pasienter og pårørende – personer som ikke befinner seg på sykehusområdet på Øya daglig – som kan trenge ekstra hjelp for å finne fram. De ansatte på St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet er ofte heller ikke så godt kjent i de byggene de ikke selv oppholder seg i til daglig. Da kan det være greit å ha en app som viser vei til riktig møterom eller avdeling de gangene man skal utenfor «eget rede».

For studentenes del vil dette være en god hjelp til å finne fram til auditoriet tidsnok til å rekke forelesningen eller å finne nærmeste lesesal eller grupperom.

karttavle

MazeMap skal ikke erstatte kart, infotavler og infoskranker på universitetssykehuset.

God og tydelig skilting er og vil fortsatt være viktig for universitetssykehuset. En app skal ikke erstatte skilting, men MazeMap blir en nyttig tilleggstjeneste for å hjelpe besøkende, pasienter, ansatte og studenter til å finne fram dit de skal.

Løsningen er under utprøving. Kanskje du finner enkelte feil i kartene eller har innspill til tjenesten, og da vil vi gjerne at du sier fra til feedback@mazemap.com.

Tips: MazeMap er tilgjengelig via gjestenettet på sykehusområdet, selv om man ikke har logget seg inn. Og hvis du skal bruke den automatiske posisjoneringen, må du være på nett via WiFi og ikke 3G.

 

 

 

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Livet som smartStudent

20130228jarle

Gjesteblogger:Jarle Alexander Møller
Fakultetstillitsrepresentant (FTR)
Medisinstudent

 

 

«Du våkner av at smarttelefonen uler. Nå er det tid for en ny dag. Etter en rask titt på kalenderen og huskelisten for dagen, som også er på telefonen, ser man at dagens første forelesning er på seminarrom BS51. Hvor i all verden er dette? For å slippe å lete rundt i gangene, sjekker du levende timeplan på nettsidene og får opp et bilde over bevegelsessenteret og etasjen der rommet finnes.»

Apper og andre dingser20130228smartphone

Hverdagen preges av elektroniske dingser, apper og smarttelefonkommunikasjon. Noen ganger kan det virke som livløse gjenstander blir smartere, mens resten av samfunnet går i motsatt retning. Du kan alltid stole på at Google har svaret før du stiller for mange spørsmål. Informasjonsjungelen der ute er enorm!

Har du planer om å lære deg alt det er å vite om helse kan du godt sette av de neste 700 årene til lesing av faglitteratur. Fordi de aller færreste av oss synes dette er en god idé, og siden det genereres faglitteratur fortere enn noen person kan lese, må kunnskapsinstitusjonene tenke nytt og komme med nye konsepter for læring. Hva krever fremtidens utdanning av deg? Holder det å vite hvor du skal lete? Sannsynligvis ikke. En større informasjonsjungel krever en bedre evne til å navigere seg, og nye verktøy til å orientere seg med.

 «Studentene i BS51 har ikke tatt med seg en eneste bok til forelesningen om bevegelsesapparatets anatomi. I stedet ser du rekker av bærbare datamaskiner og tablets langs alle rader. Studentene har lastet opp forelesningene på skjermene sine og de har lærebøkene tilgjengelig på det trådløse nettet, gratis fra universitetsbiblioteket, bare noen få tastetrykk unna. Det brer seg en viss misnøye i rommet over at den siste versjonen av forelesningen ikke er tilgjengelig på læremiddelbanken ennå. Utgaven de nå ser på er fra forrige semester. Professoren lover å sende den ut på e-post rett etter timen.»

Continue reading

3 Comments

Filed under Meninger, NTNUmedicine, Studieliv