Spør en forsker: Hvorfor har vi fingre?

av NTNUmedicine 13. mai 2013