Utvikler ny tverrfaglig undervisning i medisin og helsefag

av Maria Stuifbergen 27. august 2015

I studieåret 2015-2016 skal studenter i helsefag og medisinstudenter for første gang få undervisning i et virtuelt sykehus for å trene på tverrprofesjonell samhandling.

Medisinsk simulatorsenter i TrondheimDet er Aslak Steinsbekk (Institutt for samfunnsmedisin) som er initiativtaker for denne form for undervisning, som foreløpig settes opp som en pilot, men som er planlagt å bygges inn i medisin- og helsefagstudien om evalueringen er god. Ifølge professoren i Medisinske atferdsfag er det et stort behov for denne typen trening, som per i dag er helt fraværende i studiene.

–          En viktig grunn til å lage virtuelle arenaer er praktiske utfordringer med å gi studentene mulighet til å trene nok på kliniske situasjoner, spesielt der de må samhandle med andre. Vi må derfor gi mengdetrening gjennom nye løsninger. Undervisningen bygger på arbeid med et virtuelt sykehus som er en virtuell framstilling av St. Olavs hospital som læringsarenaer for studenter og informasjon for pasienter.

Studenter i målgruppen som skal ha praksis på ulike avdelinger på sykehuset vil få tilbud om å bruke den virtuelle arenaen for å forberede seg. F.eks. kan studentene før praksis på en kirurgisk avdeling få trene på tverrprofesjonell samhandling i det virtuelle operasjonsrommet. De vil da både få konkrete oppgaver knyttet til den kliniske situasjonen og trening i å samhandle som et team. Børge Lillebo (Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk) har god erfaring med teambasert læring og vil være en av nøkkelpersonene i utvikling og tilpassing av scenarier for læring.

En PC og et stetoskopEkaterina Prasolova-Førland (SVT fakultetet) og Frank Lindset (SINTEF) står for de tekniske løsningene som skal tas i bruk, og som de har god erfaring med fra tidligere vitenskapelige prosjekt. Det vil bli prøvd ut kombinasjoner av ulike teknologiske løsninger: samhandling i desktop-versjon, med 3D briller, med ‘motion capture’ av håndbevegelser og bruk av virtuelle pasienter for å få erfaringer med hvilke løsninger som gir best læringsutbytte.

Ifølge Steinsbekk vil det etter hvert være muligheter for å utvide denne typen utdanning til potensielt 700 studenter ved NTNU og HiST per år fra 9 ulike utdanninger. Etter fusjonen kommer i tillegg utdanningene fra HiÅ og HiG, og studenttallet som kan ha nytte av denne typen trening kan økes til 1000.

Dette vil gi mange studenter en ettertraktet og svært relevant forberedelse på deres hverdag etter fullført studium. Studenter som forøvrig vil være en aktiv samarbeidspartner også i koordinering av studentaktiviteter og videreutvikling av undervisningsformen.

Utviklingen av det nye undervisningsopplegget er dermed selv et eksempel på tverrfaglig samhandling, med bidrag fra ulike institutter både innenfor og utenfor NTNU samt brukerne i form av studenter.

Les også: Trener på omsorg i en virtuell verden (Gemini)

 

Du liker kanskje også