Vi trenger sykepleiere i delte stillinger!

av @NTNUhelse 2. mars 2020

Og ikke misforstå; vi er for fulltidsstillinger og hele stillingsprosenter, men vi ønsker oss flere sykepleiere som kan jobbe 50 % hos oss på NTNU med undervisning av studenter og forskning, og som jobber 50 % i en klinikk ved St. Olavs hospital.

Skrevet av Guri Rasmussen, fagenhetsleder NTNU; Trude Småvik, avdelingssjef St. Olavs hospital; og Siri Forsmo, instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

sammensatt bilde av sykepleier og forelesningssal

Stillingen som intensivsykepleier ved St. Olavs hospital og universitetslektor ved NTNU, vil være faglig spennende og utfordrende (illustasjonsfoto: Geir Mogen/NTNU)

Vi tror nemlig at denne brobyggingen mellom teori og praksis er gull, både for sykepleierne, klinikkens pasienter og for studentene som utdanner seg til et yrke. Sykepleierne får en mulighet for utvikling med andre type oppgaver og kan påvirke faget, studentene får undervisning som er oppdatert på hvordan prosedyrer gjøres i den kliniske hverdagen, mens sykehuset får en ansatt som kan ta med seg problemstillinger fra den kliniske hverdagen inn i egen forskning og forskningsresultater tilbake til klinikken.

Slike kombinerte stillinger mellom universitet og klinisk arbeid er svært vanlig blant leger og innen undervisning av medisinstudenter. Vi er nå glade for å kunne lyse ut den første, faste kombinerte sykepleierstillingen mellom NTNU og St. Olavs hospital. Som arbeidsgivere kommer vi til å legge ekstra vekt på å koordinere og legge til rette for turnusarbeid og arbeidstid for den vi ansetter. Det vil komme flere slike utlysninger med tida, og NTNU jobber også å få til slike kombinerte stillinger med kommunehelsetjenesten.

I stillingen vi nå søker etter kandidater til, vil 50 % av stillingen være som intensivsykepleier ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin, Hovedintensiv, ved St. Olavs hospital og 50 % av stillingen vil være som universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU i Trondheim.  Vi trenger noen som har videreutdanning som intensivsykepleier samt en mastergrad, og som har erfaring fra intensiv og overvåkning. Søk gjerne på stillingen, eller tips noen du kjenner som kan være en aktuell kandidat. Søknadsfristen er 15. mars 2020.

Du liker kanskje også