Utvider løft for spesialsykepleierstudenters praksisveiledere

av @NTNUhelse 20. februar 2018