Trondheim et senter for ultralyd

av Hanne Strypet 5. desember 2013

Doppler-ultralydteknologi, som brukes verden over i dag, er utviklet i samarbeid mellom leger og teknologer i Trondheim.

Se inn fra utsiden

En maidag i 1973 fikk ingeniør Bjørn Angelsen ved NTNU de første ultralydsignalene fra hjertet. Hjertelegen Liv Hatle hjalp ham med å tilpasse maskinen til praktisk ultralyddiagnose. Dette førte til at ultralydmaskinene fra Trondheim ble ettertraktet over hele verden.

Doppler-ultralyd har gjort det mulig på en enkelt måte å måle trykket og pumpeevnen i hjertet uten at legen trenger å gjøre et inngrep. Før Doppler-ultralydteknologien kom, måtte pasienter med mistanke om alvorlig klaffefeil i hjertet undersøkes med hjertekateterisering, altså å føre en slange gjennom blodårene fra armen eller lysken opp til hjertet. Denne typen kateterisering gjennom eksempelvis en trang hjerteklaff, var forbundet med noe risiko for pasienten. Ultralyd medfører ingen risiko for pasientene og tar kortere tid. Mens en hjertekateterisering krever et team med lege og sykepleiere, utføres en ultralydundersøkelse av én lege.

Du kan lese mer om ultralyd og annen medisinsk teknologi i det nyeste nummeret av Gemini.

Ultralydhistorien på museum

Forskningsmiljø innen ultralyd er fortsatt sterkt i Trondheim og ny og bedre teknologi søkes stadig. Nå havner ultralydhistorien på museum.

– Den første temautstillingen i museet vårt har fått navnet «Fra kalde isfjell til varme hjerter», en tittel som spiller på den historiske utviklingen av ultralyd, forteller Ivar Skjåk Nordrum, leder for Medisinsk museum.

Medisinsk museum åpner 30. januar. Museet ligger i 3. etasje i Kunnskapssenteret – det nyeste bygget ved universitetssykehuset St. Olavs Hospital.

Da Titanic støtte på et isfjell og sank i 1912, kom ideen om å utvikle en teknologi som oppdaget isfjell under vann. Sonar og radar kom, og etter hvert begynte man å prøve ut den samme teknologien for å se inn i kroppen.

– Ultralyd er perfekt som tema for den første utstillingen vår. Her har vi teknologisk utvikling ved NTNU i nært samarbeid med klinikerne ved St. Olavs Hospital. En del av suksessoppskriften for det sterke ultralydmiljøet i Trondheim er den nære koblingen mellom teknologene og legene, mener Nordrum.

 

Du liker kanskje også