Sykepleierstudenter lærer kreativitet og nyskaping på innovasjonscamp

av @NTNUhelse 25. august 2017

Lene Blekken Ann Oddrun MedbyBloggere: Ann Oddrun Medby, studieprogramleder sykepleierstudiet, og Lene Blekken, førsteamanuensis. Begge fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Innovasjonscampen er både en idekonkurranse for studenter og en læringsmåte for kreativitet og nyskapning. Studentene utfordres i å komme fram til best mulig løsning på en reell utfordring som helsevesenet står overfor. Studentene våre er framtidas helsepersonell, og det er de som må komme med de gode løsningene for utfordringene i å møte befolkningens behov for helsetjenester på nye måter.

Disse nye utfordringene handler blant annet om behov for hjelp til hverdagsmestring, til samfunnsdeltakelse, til rehabilitering og til hjemmetjenester. Samfunnet vil få flere eldre og flere med sammensatte lidelser.  Da er det viktig å bruke ressursene riktig og å kunne tilpasse tjenestene til den enkeltes behov. Brukernes medinnflytelse på egen hverdag er selvsagt, men hvis ikke dette bare skal bli fine ord så må det legges til rette slik at den enkelte kan styre egen hverdag.

Sykepleiere møter disse utfordringene overalt i helsevesenet, og på innovasjonscampen skal sykepleierstudentene få trene på å løse utfordringene. Noen av utfordringene har studentene kanskje møtt under sine praksisstudier, men de har kanskje ikke vært klar over hvordan de kan gå frem for å løse problemet?

Sykepleierstudenter jobber i grupper på Innovasjonscampen for å finne den beste løsningen på reelle oppdrag. Foto: Mariana Bryk/NTNU

Sykepleierstudenter jobber i grupper på Innovasjonscampen for å finne den beste løsningen på reelle oppdrag. Foto: Mariana Bryk/NTNU

Løsningen finnes kanskje ikke i en bok? Kanskje løses det best ved å kontakte en som vet noe om temaet eller en som kan hjelpe til med å finne ut hvordan man kan gå fram?

Det er første gang vi arrangerer Innovasjonscamp for sykepleierstudentene våre. I tre dager skal studentene arbeide i små grupper med reelle problemstillinger som kommer fra tre ulike oppdragsgivere. Løsningene blir presentert for en jury som kårer vinnere. Oppdragsgiverne kan med dette dra direkte nytte av studentenes kompetanse, kreativitet og nytenking.

Oppdragsgiverne er fra NTNU Engage, Trondheim kommune og St Olavs hospital. Dette er oppdragene:

  • St. Olavs hospital: Hvilke innovative verktøy og arbeidsmetoder kan tas i bruk for å bidra til en effektiv og smidig implementering av kartleggingsredskapet NEWS på en sykehusavdeling?
  • Trondheim kommune: Hvordan kan våre kommunale helse- og velferdstjenester bli mer styrt av brukerne selv og hvordan kan vi organisere det slik at brukerne og pårørende kan utnytte sine egne ressurser?
  • ENgage NTNU: I dette problemsøket skal dere finne og argumentere for et problem som finnes i helsesektoren og deretter finne potensielle løsninger (1-2 stykk) på problemet.  Oppgaven forutsetter at dere tar kontakt med relevante mennesker i bransjen.

Innovasjonscampen er for studentene på tredje året av sykepleierstudiet i Trondheim, og gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Du liker kanskje også