Styrker universitetssykehuset

av @NTNUhealth 17. desember 2014

Det medisinske fakultet ved NTNU og St. Olavs Hospital har fornyet avtalen om kombinerte stillinger. Skreddersydde ansettelsesforhold skal gjøre integrasjonen av sykehus og universitet enda sterkere.

Tekst og foto: Frode Nikolaisen, St. Olavs Hospital

 

Slørdahl og Kvernmo

Dekan Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet og administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olav signerer den nye avtalen rundt kombinerte stillinger. Foto: Frode Nikolaisen

Ansatte i kombinerte stillinger er viktig del av samarbeidet mellom Det medisinske fakultet (DMF) og St. Olavs Hospital. Formålet med de stillingene, der ansatte har tilsettingsforhold både ved St. Olav og DMF, er å sørge for gode vilkår og sikre at de ansatte får tid til både forskning, undervisning og klinisk arbeid

Den nye avtalen legger ekstra vekt på at de to organisasjonene i fremtiden planlegger og tilrettelegger kombinerte stillinger etter behov, det vil si at hver enkelt skreddersys i hvert tilfelle. Den ferske overenskomsten sikrer tett oppfølging av de ansatte fra ledere både ved sykehus og fakultet, og det fokuseres sterkere enn tidligere på forventingene som ligger i de kombinerte stillingene, spesielt rettet opp mot undervisning og forskning som foregår i begge organisasjonene.

– Realiseringen av det nye universitetssykehuset innebærer et stort potensial og en forpliktelse for sykehus og universitet for en utstrakt integrasjon av virksomhetene. Effekten av et tett samarbeid mellom klinikk og fakultet vil kunne utnyttes slik at universitetssykehuset i større grad kan hevde seg både nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olavs Hospital. Dekan Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet legger til:

– St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet har et sterkt ønske om å kombinere forskning, undervisning og klinisk virksomhet i størst mulig grad. Det er derfor viktig for oss å sikre gode vilkår for ansatte i kombinerte stillinger, og legge til rette for at disse ansatte får tid til både forskning, undervisning og klinisk arbeid.

De skreddersydde løsningene gjøres i en individuell avtale mellom organisasjoner og ansatt, disse kommer i tillegg til den generelle avtalen som nå er signert av Stig Slørdahl og Nils Kvernmo.

 

Du liker kanskje også