Senter for molekylær inflammasjonsforskning åpner 10. juni

av @NTNUhealth 4. juni 2013

SFFDen offisielle åpningen av NTNUs fire nye Sentre for fremragende forskning SFF vil skje mandag 10. juni. CEMIR er ett av disse sentrene, og for å feire åpningen, er månedens tema her på #NTNUMedicine betennelser / inflammasjon.

I CEMIR skal vi forske på nye mekanismer som setter i gang inflammasjonsresponser. Vi håper med dette å få kunnskap som kan peke på nye metoder for behandling og diagnostikk av sykdommer der inflammasjon/betennelse spiller en avgjørende rolle.

Her kan du lese mer om CEMIR.

I tillegg til CEMIR er Det medisinske fakultet veldig stolte av at vi har nok et Senter for fremragende forskning som åpner 10. juni. Det andre senteret heter Centre for Neural Computation (CNC). Det vil også komme flere historier fra dette senteret.

Følg med her på bloggen!

Du liker kanskje også