Raske henvisninger, men lav tilgang til undersøkelser i primærhelsetjenesten

av @NTNUhealth 3. november 2015

Yulan LinBlogger:Yulan Lin
post doc ved PRC

 

En fastlege i Norge er ansvarlig for å undersøke, diagnostisere og behandle sine pasienter. Fastlegen er også ansvarlig for å henvise pasienter til sykehus, andre spesialister og fysioterapi. Fastlegens rolle i primærhelsetjenesten er sentral for å kunne oppdage kreft tidlig og starte behandling så fort som mulig.

International Cancer Benchmarking Partnership (ICBP) er et samarbeid mellom seks land fra hele verden med helsevesen som har omtrent lik oppbygging. Gruppen publiserte tidligere i år resultater om hvordan underlivs-, lunge og kolorektalkreft håndteres i primærhelsetjenesten (1).

I studien har data fra 2795 fastleger blitt analysert. Legene har blitt bedt om å svare på hvordan de vil håndtere ulike scenarioer når pasienter kommer til dem med mulig lunge-, underlivs- eller kolorektarkreft. Resultatene ble sammenliget med overlevelsesrater for ett og fem år for disse pasientgruppene.

fastlege og pasient

Fastleger henviser pasienter videre. Illustrasjonsfoto: Geir Mogen/NTNU

Fastlegenes vilje til å gjøre undersøkelser eller henvise pasientene til spesialist kobles til høyere overlevelse, og Norges høye kreftoverlevelse har blir sett i sammenheng nettopp med rask henvisning fra fastlegene.

Sammenlignet med andre land viste studien at norske fastleger svært ofte henviser pasienter til spesialister eller undersøkelser.

Fastlegene ble også spurt om hva slags tilgang de har til undersøkelser, hva ventetiden på undersøkelser og resultater av dem er, og hvorvidt de har tilgang til råd og veiledning fra kreftspesialister.

Norge er blant landene hvor færrest fastleger har tilgang til endoskopi, med under 20 %.

Omtrent 70 % av norske fastleger har direkte tilgang til blodprøver, røntgen, CT, MR og ultralydundersøkelser. Til sammenligning har 99 % av fastleger i Victoria, Australia tilgang til alle disse. Samtidig er Norge blant landene hvor færrest fastleger har tilgang til endoskopi, med under 20 %. I England og Victoria er dette tallet dobbelt så høyt.

I Norge er gjennomsnittlig ventetid for MR, endoskopi, sigmoidoskopi og kolonoskopi seks til åtte uker, noe som er på linje med de andre landene. Imidlertid må man i Norge vente mer enn to uker på røntgen. Bare Sverige og England har lengre ventetid i denne studien.

Norge er blant landene med best tilgang til veiledning fra spesialist, noe som indikerer at det ikke er store barrierer mellom fastlege og spesialist.

 

Referanser:

  • Rose, P. et al. Explaining variation in cancer survival between eleven jurisdictions in the International Cancer Benchmarking Partnership: a primary care vignette survey. BMJ Open. 2015.

 

 Portrettfoto: Lena Sæternes

Du liker kanskje også