Rapport om forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse

av RKBU Midt-Norge 9. oktober 2014

En rapport bestilt av Helsedirektoratet og utarbeidet  i forbindelse med arbeidet knyttet til nye retningslinjer for skolehelsetjenesten, kan nå leses her. Fra RKBU Midt-Norge/NTNU har Anne Mari Undheim bidratt.

Rapporten kommer i forbindelse med Helsedirektoratets arbeid med å utarbeide en Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten, ble det i oppdragsbrevene til RKBUene/RBUP Øst og Sør, KORUSene og RVTSene presisert at de tre kompetansesentermiljøene skulle bidra med sin kompetanse inn mot retningslinjearbeidet. RKBU Vest fikk ansvar for å koordinere arbeidet inn mot skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom.

RKBU Vest startet desember 2013 en arbeidsgruppe bestående av representanter fra hvert kompetansesenter, inkludert senterleder og undervisningsleder ved RBKU Vest. I forhold til leveransen på de spesifikke områdene knyttet til psykisk helse, rus og vold opprettet hvert senter interne arbeidsgrupper som skulle jobbe videre med sine del-leveranser. Denne rapporten tar for seg arbeidet som har vært gjort ved RKBUene/RBUP Øst og Sør, hvor fokus har vært på primærforebyggende tiltak i forhold til psykisk helse hos skolebarn.

Arbeidsgruppen har bestått har Siv Skotheim (RKBU Vest), Helene Eng (RKBU Nord) og Anne Mari Undheim (RKBU Midt-Norge).

Last ned:
Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse
(pdf)

Du liker kanskje også