Omsorg? Det er som all annen atferd hos deg og meg

av @NTNUhelse 15. desember 2017