Ny forskerskole innen Global helse – Løfter frem Norge

av @NTNUhelse 4. november 2016

– Målet med forskerskolen er å øke nettverksaktiviteten mellom stipendiatene, og dermed senke terskelen for å besøke hverandre og samarbeide, sier styreleder Thorkild Tylleskär. -Gjennom dette tror vi at vi kan legge til rette for bedre forskning.

Faglig nettverk

Forskerskolen vil fungere som en støtteordning for stipendiater, hvor de skal få mulighet til å delta på kurs og samlinger de ellers ikke ville fått tilbud om. Tylleskär tror at et lite land som Norge har mye å tjene på en slik ordning: – Selv om noen av de større institusjonene har et fagmiljø, sitter det også mange alene rundt omkring. Gjennom kurstilbud og reisestøtte vil også stipendiater i mindre miljøer og med mindre midler få mulighet til å delta i det faglige nettverket.

Nasjonal-forskerskole

Voksende miljø

Det medisinske fakultet ved NTNU er vertsfakultet. – Dette er et bevisst valg, ifølge Tylleskär. – Selv om fagmiljøene er større i Oslo og Bergen ønsket vi å løfte frem det voksende miljøet ved NTNU. I første omgang er det planlagt et skrivekurs før jul, og på nyåret vil alle stipendiatene få mulighet til å delta på skolens første samling på Stiklestad.

– Hevde oss internasjonalt

Forskerskolen er blitt mulig gjennom Forskningsrådets GlobVac, en støtteordning som er blitt viktig for norske forskere innen global helse og vaksinasjon. – Den er med på å løfte Norge frem innen fagfeltet, og gir oss mulighet til å hevde oss internasjonalt, sier Tylleskär.

Du liker kanskje også