NTNUs mest spennende jobb ledig!

av @NTNUhealth 4. april 2013

Gjesteblogger: Dekanus Stig SlørdahlDean

 

 

 

Vi utlyser i disse dager fem instituttlederstillinger, med søknadsfrist 10. april 2013. Det spiller ingen rolle om du allerede er ansatt ved fakultetet eller ikke, både interne og eksterne søkere er velkommen. Hvem er vi på jakt etter, og hva kan vi tilby?

Det medisinske fakultet har i løpet av de siste tre årene vokst fra cirka 900 til nesten 1200 ansatte. Hvert år tilsetter vi flere hundre nye kollegaer i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. Rekruttering av de beste medarbeidere er ett av hovedområdene innenfor organisasjonsutvikling i fakultetets strategi.

Campus Øya

Kunne du tenkt deg å jobbe her? (Foto: Helsebygg)

Akkurat nå er vi i gang med det som jeg mener er en av de viktigste rekrutteringsprosessene: tilsetting av instituttledere ved de fem instituttene våre. Det medisinske fakultet har hatt tilsatte ledere på alle nivå siden 2009, en ordning som nå innføres for hele NTNU. Vi er på jakt etter ledere som er både motiverte og kompetente, og som er opptatt av at vi lykkes med primærvirksomheten vår: forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi forventer at lederne våre bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø og medvirkning på alle nivå.

Stillingen som instituttleder ved Det medisinske fakultet er en interessant jobb, som gir mulighet til å påvirke fakultets aktiviteter og virksomhet, og til å lede noen av universitetets mest fremragende forskningsmiljøer. Det finnes mange spennende utfordringer i jobben, for eksempel gjennom arbeidet med å integrere fakultetet mer med St. Olavs Hospital. Denne integreringen gir en unik mulighet til å kunne styrke forbindelsen mellom grunnleggende forskning, pasientnær klinisk forskning, og utdanning av fremtidens leger og helsepersonell.

Samarbeid med helseforetakene i regionen og samarbeid med primærhelsetjenesten bidrar til en rask implementering av forskning i helsetjenesten. I tillegg har vi teknologimiljøene ved NTNU og Sintef i nærheten, noe som gir fakultetet spesielle forutsetninger til å bidra til utvikling og bruk av medisinsk teknologi. Instituttlederne våre har i tillegg en viktig rolle i omdømmebygging av fakultetet og profilering av våre fremragende miljøer.

Det vi kan tilby fremtidige instituttledere (og alle andre ansatte) er et ungt og dynamisk fakultet, med et godt arbeidsmiljø og gode fasiliteter. Vi ønsker til å stimulere til dynamikk, nytenkning, engasjement og åpenhet. Fakultetets kultur preges av stor takhøyde, muligheten til å lære av ting som går feil, og å være løsningsorienterte, både i den vitenskapelige aktiviteten og i de administrative og tekniske funksjoner.

Vi kan i tillegg friste med at det legges til rette for at instituttledere kan fortsette med forskning innenfor stillingen, blant annet ved å tildele ph.d. eller postdok-stillinger.

Har du lyst til å bidra til fakultetets utvikling i en stilling som instituttleder? Send inn søknaden din innen 10. april 2013! Det spiller ingen rolle om du allerede er ansatt ved fakultetet eller ikke, både interne og eksterne søkere er velkommen. Fullstendig utlysningstekst for stillingene finnes på Jobbnorge:

Instituttleder ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Instituttleder ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Instituttleder ved Institutt for nevromedisin

Instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin

Instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk