Nasjonal folkehelsekonferanse 2014: felles kamp for økt hverdagsaktivitet

av Maria Stuifbergen 21. november 2014

Vi trimmer stadig mer! Og vi pakker i oss færre kalorier enn før. Likevel blir vi feitere – og stadig flere får diabetes. Hva er det egentlig som skjer med folkehelsa vår? Svaret ligger i hverdagsaktiviteten, som synker dramatisk.

– Vi trenger en drastisk snuoperasjon, og denne konferansen er en viktig brikke i riktig retning! Det sier professor Steinar Krokstad, daglig leder ved HUNT forskningssenter, som er en del av Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU.

forskere på fysisk aktivitet og folkehelse Vegar Rangul (HiNT/HUNT) og Steinar Krokstad /HUNT) - her ved typisk tomme sykkelstativer ved en arbeidsplass i Levanger...

forskere på fysisk aktivitet og folkehelse Vegar Rangul (HiNT/HUNT, t.h.) og Steinar Krokstad (HUNT)- her ved typisk tomme sykkelstativer ved en arbeidsplass i Levanger…

Praksis og forskning

Sammen med Norges Idrettsforbund (NIF) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) arrangerer HUNT en nasjonal folkehelsekonferanse i Levanger 26.-27.november. To hele dager hvor idrett og fysisk aktivitet settes på dagsorden.

LES MER: Program og praktisk informasjon

Målet med konferansen er å formidle, diskutere og utvikle kunnskapsbasert folkehelsearbeid i idrett og skole, samt å gjøre avstanden mellom forskning og praksis mindre. Og interessen for konferansen er stor, med rundt 240 påmeldte fra hele landet; trenere og idrettsledere, lærere og skoleledere, politikere og fagfolk på alle nivå, samt forskere, studenter og enda flere.

“Vi tilrettelegger for inaktivitet, og skal nyte det å ikke røre oss”

Økt kollektiv bevissthet

– Konferansen er viktig siden utfordringene vi står overfor knyttet til folkehelsa vår er formidable. Spesielt siden all samfunnsutvikling bidrar til mindre og mindre aktivitet. Hele tiden utvikles ny teknologi som skal være smartere og mer effektiv, men som fører til at vi rører oss mindre. Sier Vegar Rangul ved HiNT, som selv har forsket på fysisk aktivitetsadferd blant ungdom og påfølgende helserisiko.
– Gressklipperens utvikling er et godt bilde på hva vi snakker om. Til å begynne med var den manuell og forbundet med svette og tungt fysisk arbeid. Så ble den motorisert. Deretter motorisert med drift. Så kom traktorklipperen, og nå robotklipperen. Og da er vi fornøyde. Vi tilrettelegger for inaktivitet, og skal liksom nyte det å ikke røre oss, sier Rangul.
– Mye av det samme ser vi overalt. Blant annet med foreldre som kjører barna sine både til skole og idrettsarena. Dette er en trend som må snus, og under denne konferansen vil vi løfte frem både arbeidsfeltet og forskninga, og dyrke de gode eksemplene. Vi ønsker å legge til rette for en tverrfaglig mingling for økt kollektiv bevissthet, sier Krokstad.

Følge konferansen LIVE

Hovedforeleser under konferansen er australske Adrian Bauman, en av verdens mest profilerte forskere på fysisk aktivitet og helse. Konferansens første dag blir for øvrig streamet, slik at du kan følge den live via web.

LENKE: http://www.idrett.no/tema/folkehelseogskole/Sider/Nasjonal-Folkehelsekonferanse.aspx

Politisk kampsakhverdagsfotball

Rådgiver Sverre Aarsand i Norges Idrettsforbund forteller at NIF har som overordna mål blant annet å påvirke til innføringen av én time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever. Den daglige virksomheten for over to millioner medlemskap i 11 600 idrettslag over hele landet, er og vil være organisasjonens viktigste bidrag til folkehelsen.
– Idretten er med vår daglige aktivitet en viktig folkehelseaktør i det norske samfunnet. Idretten kan bidra utover dens kjernevirksomhet for ulike målgrupper og sammen med andre relevante aktører, men det krever betydelige midler fra myndighetene.
– Vi vet at ved å delta i idrett som barn er sjansen større for at man bedriver idrett også som voksen. Om samfunnet ønsker å hente ut helsegevinstene ved fysisk aktivitet, må det legges til rette for et aktivitetsvennlig samfunn.
– Vi savner konkrete handlinger fra myndighetene, og at det blir bevilget midler i et langsiktig perspektiv til dette arbeidet, sier Aarsand.

I front på folkehelse

Steinar Krokstad og Vegar Rangul er begeistret over samarbeidet de har fått på plass med Idrettsforbundet. – Samtidig er det flott at konferansen legges til Levanger, siden HiNT satser tungt på folkehelse, og HUNT er unik i verden med sine helseundersøkelser. Vi må våge å si at HiNT og HUNT sammen er en nasjonal kompetanseleverandør på dette området, sier folkehelse-entusiastene fra Nord-Trøndelag.

Folkehelsekonferanse program og praktisk informasjon

 

Du liker kanskje også