Med VR-brille som forskningsredskap

av @NTNUhelse 19. juni 2018