Livet som stipendiat – et tilbakeblikk

av RKBU Midt-Norge 11. mai 2015