Langtidsbruken av psykofarmaka i norske sykehjem er høy

av @NTNUhelse 22. mai 2017