IT-kunnskap – et stort hull i sykepleierutdanningen

av @NTNUhelse 26. juni 2018