Invitasjon til konferansen «Barnevern til barnets beste»

av RKBU Midt-Norge 29. september 2014

Hender295x196Barnevernets møte med barn med Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi

Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter 24. oktober 2014.
Registrering fra kl. 08:45

Dette er en åpen fagkonferanse for ansatte i barnevernet, helsetjenesten, utdanningsinstitusjoner, medlemmer og andre interesserte.
Vi er opptatt av sentrale problemstillinger som:

  • Hvordan stimulere til økt samarbeid rundt familier med ADHD, Tourettes syndrom, autismespekterforstyrrelser og narkolepsi.
  • Hvordan forstå, tolke og sette inn riktige tiltak?
  • Hvilket lovverk gir hvilke rammer og muligheter?
  • Hvordan spille hverandre gode?

Konferansen arrangeres av følgende organisasjoner og kompetansesentre:
ADHD Norge
Autismeforeningen i Norge
Foreningen for søvnsykdommer
Norsk Tourette forening
Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
Oslo universitetssykehus, Autismeenheten

Pris inkludert lunsj er kr 500,- pr deltaker, etter 3. oktober påløper et ekstragebyr på kr 250. Det anbefales å melde seg på snarest da det kun er 400 plasser til disposisjon. Ved påmeldingen kan man betale deltakelsen direkte i nettbank. Vil man ha tilsendt faktura må man oppgi organisasjonsnummer. Påmeldingen er bindende og innbetalt konferanseavgift refunderes ikke.

Påmeldingsskjema

Invitasjon og program (pdf)

Du liker kanskje også