Innovasjonssatsing gir god valuta for pengene

av @NTNUhealth 18. januar 2016

TonjeStrømmenSteigedalBlogger: Tonje Strømmen Steigedal
Forsker ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
Prosjektleder ved NTNU Technology Transfer

Det medisinske fakultet utlyste i 2014 tre stillinger som var øremerket til innovasjonsprosjekter. Det viste seg å være et meget gunstig virkemiddel! Alle de tre prosjektene som fikk innvilget stillinger, fikk i løpet av påfølgende år innvilget nye verifiseringsmidler på 1 til 7.5 mill NOK fra ulike finansieringskilder. Nå gjentar fakultetet suksessen og utlyser to nye stillinger øremerket til innovasjonsprosjekter.

Nytt, nyttig og nyttiggjort! Det skal lønne seg å drive med innovasjon, og det er gledelig å se at mange av fakultetets forskere har fokus på innovasjon. Det var hele 29 søkere til stillingene i den første utlysningen. Fakultetet gjentar nå suksessen og har nylig utlyst to ph.d.-stillinger innen helseinnovasjon.

De tre prosjektene som fikk tildelt stillinger i forrige søknadsrunde er utviklet i tett samarbeid med NTNU Technology Transfer. To av prosjektene ledes av Sabina P. Strand og er knyttet til en ny kreftbehandling og et nytt antibiotikum. Det siste prosjektet ledes av Jørgen Nordahl og dreier seg om et nytt kirurgisk instrument for behandling av kronisk migrene.

RiXOVA – en ny kreftbehandling

RiXOVA

Kurt I. Draget og Catherine T. Nordgård forsker på bruk av alginat i behandling av ulike krefttyper.

RiXOVA er et tverrfakultært samarbeid mellom oppfinnerne Catherine T. Nordgård og Kurt I. Draget ved Institutt for bioteknologi og forskere ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin. Oppfinnerne har tidligere vist at et sukkermolekyl (alginat) fra alger har en veksthemmende effekt på bukspyttkjertelkreft.

Forskerne fikk innvilget midler til en postdoktor fra fakultetet og i etterkant fikk de også tilslag på 4.7 mill NOK i Forskningsrådets FORNY2020-program. Målet er å vise at dette alginatet også kan være effektivt mot andre kreftformer og skal nå testes ut i ulike brystkreftmodeller.

Utvikling av APIM-peptider for bruk i anti-inflammatorisk og antibakteriell terapi

Marit Otterlei er oppfinner på det andre prosjektet og hun har oppdaget et antiinflammatorisk og antibakterielt peptid (kalt APIM).

Prosjektet fikk innvilget midler til en stipendiatstilling som ble besatt av Synnøve B. Ræder som nå er godt i gang med å verifisere APIMs antimikrobielle funksjon.

I etterkant av fakultetets helseinnovasjonstildeling fikk Otterleis prosjekt ytterligere 1 mill NOK i verifiseringsmidler fra NTNU Discovery i november 2015.

MultiGuide-prosjektet

Et instrument som lammer bestemte nerver hos pasienter med kronisk migrene utvikles i prosjektet Multiguide.

Et instrument som lammer bestemte nerver hos pasienter med kronisk migrene utvikles i prosjektet Multiguide.

I prosjektet Multiguide testes det ut en ny behandling for pasienter med kronisk migrene. Ved å bruke et instrument, oppfunnet av Daniel Bratbak, lammes nervesenteret Sphenopalatine ganglion ved hjelp av nervegiften Botox. Dette innovasjonsprosjektet som er initiert av Erling Tronvik og Daniel Bratbak fikk tildelt den andre ph.d.-stillingen. Prosjektet fikk deretter 7.5 mill NOK fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU i november 2015.

Alle tre prosjektene skal nå utvikles videre i samarbeid med NTNU Technology Transfer og det skal bli spennende å se resultatene av det videre arbeidet. Det er flott at strategiske tiltak fører til positive bieffekter og stimulerer til ny finansiering fra andre finansieringskilder.

Ser du innovasjonspotensiale i det du gjør?

Ta kontakt med oss i NTNU Technology Transfer for hjelp til vurdering og videreutvikling av idéen. Vi har et eget team som jobber med idéer inn medisin og helse:

Fra venstre: Eivind Andersen, SIri Ann Maurseth, Siri Bye G. JOhansen, Sabina P.Strand, Tonje S. Steigedal og Jørgen Nordahl.

Fra venstre: Eivind Andersen, Siri Ann Maurseth, Siri Bye G. Johansen, Sabina P.Strand, Tonje S. Steigedal og Jørgen Nordahl.

Kan du, og gjerne i et tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid, bidra med noe nytt og nyttig innen helse? Søk om finansiering av ph.d.-stilling innen helseinnovasjon. Søknadsfristen er 30. januar 2016.

For eventuelle spørsmål om stillingene kontakt Karin Tømmerås, ph.d., innovasjonsrådgiver ved Det medisinske fakultet, NTNU (tlf. 91 89 79 89).

Du liker kanskje også