Inneklima og infeksjonsrisiko: Med lyset fra operasjonslampa i øynene

av @NTNUhelse 28. februar 2017