Hvorfor drar en av verdens mest kjente forskere til Røros i midten av januar?

av @NTNUhealth 23. januar 2014

Blogger: Magnus SteigedalMagnus Steigedal

 

Professor Robert Langer jobber til daglig på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA.  Han har publisert mer enn 1200 vitenskapelige artikler, mange i velrennomerte journaler som Nature og Science. I tillegg har han 815 patenter som igjen har resultert i et hundretalls bedriftsetableringer.

Langer har brukt ingeniørens tankemåter for å løse medisinske og biologiske problemstillinger.

Røros

Sleggeveien i Røros (Foto: Finn Nilsen, www.roros.no)

Langer er utdannet som kjemiingeniør, men har stort sett hele karrieren jobbet med medisinske og biologiske problemstillinger. Et av suksesskriteriene hans er nettopp dette. Langer har brukt ingeniørens tankemåter for å løse medisinske og biologiske problemstillinger. Dette er også en avgjørende suksessfaktor og det største fortrinn for CEMIR, DMF og NTNU. Vi er derfor kjempeglad og stolte over at Langer velger å komme til Røros 24. januar.

Kanefart Røros

Kanefart opp Flanderborg (foto: Terje Rakke/Innovasjon Norge, www.roros.no)

Men hvorfor akkurat Røros?  Det er ikke bare Langer som tar turen, det er flere andre internasjonale forskningsstorheter som er her også. De er heldigvis ikke alene.  Vi er 350 biokjemikere, molekylær- og celle-biologer som 23-26. januar deltar på Norsk Biokjemisk Selskaps Kontaktmøte. Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) er en organisasjon som samler biokjemikere, cellebiologer, molekylærbiologer og flere andre nærliggende fag.

NBS sitt kontaktmøte er en viktig møteplass for norske forskere. Spesielt for de unge. For mange er det deres første store konferanse og kanskje er det første gang en forskerspire får muligheten til å presentere sine spennende data for noen andre enn sine egne kolleger. En flott og trygg læringsarena.

Årets møte arrangeres av personer fra CEMIR, Institutt for Kreftforskning og molekylærmedisin, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Institutt for Bioteknologi og HiST.

Sammensetningen av arrangementskomiteen illustrerer NBS kontaktmøtes største fortrinn; at forskere fra mange forskjellige disipliner møtes for å lære av hverandre.  Dette er det er møte nummer 50. Nettopp fordi det er en viktig tverrfaglig møteplass for norske forskere innen biokjemi, molekylær- og cellebiologi er jeg sikker på at det blir 50 møter til!

Du liker kanskje også