Helseministeren besøkte NTNU

av Hanne Strypet 20. januar 2015
Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk vite at tverrfaglige satsingsområder som Helse, velferd og teknoologi (HEVET) skal hjelpe forskerne til å skaffe mer internasjonale forskningsmidler. (Foto: Hanne Strypet/NTNU)

Praten dreide seg om hvordan samarbeidet mellom helsetjeneste og forskning kan bli bedre.

Tenk om hele St. Olavs Hospital kunne bli brukt som et stor forskningslaboratorium for utvikling av helsetjenester. Dette er faktisk en av ideene for et forskningsprosjekt innen det nye satsingsområdet Helse, velferd og teknologi (HEVET) ved NTNU.

– Jeg trodde jeg visste mye om helseforskning ved NTNU da jeg startet i jobben som leder for HEVET, men jeg har faktisk blitt overrasket over hvor mye og tverrfaglig helseforskning vi har her, sa Magnus Steigedal til Helse- og omsorgsminister Bent Høie da han besøkte NTNU tirsdag.

Tanken bak logistikkprosjektet er at fagmiljøene innen blant annet logistikk ved NTNU kan bidra gjennom forskning og kompetanseoverføring til en bedre pasientflyt enn i dag. På den måten kan ressursene utnyttes i enda større grad.

– Innen helselogistikk er det også et enormt behov for kunnskap internasjonalt. Det finnes lite kunnskap om dette feltet i dag, og her kan NTNU og St. Olavs Hospital bidra med forskning og ny kunnskap, sier Nils Kvernmo, administrerende direktør ved St. Olavs Hospital.

Stig Slørdahl, dekan ved Det medisinske fakultet, påpekte at rapporten HelseOmsorg21 sier at regionale helseforetakene og universitet- og høyskolesektoren bør bygge opp felles forskningsadministrasjoner og – infrastruktur.

Bent Høie og May-Britt Moser

Rottene ved Kavliinstituttet fasinerte Høie på omvisning med May-Britt Moser. (Foto: Stein Mortensholm/NTNU)

– Vi ønsker å koble forskning i de kliniske miljøene ved sykehuset og helseforetaket nærmere sammen med forskningen ved universitetet, sa Slørdahl, og viste til at de beste sykehusene i USA gjerne er de sykehusene som også er et universitet.

Høie forsikret om at Helse- og omsorgsdepartementet har et nærmere samarbeid med Kunnskapsdepartementet enn det som har vært vanlig tidligere.

I løpet av Helseministerens besøk var det også tid til et møte med May-Britt og Edvard Moser og en rundtur på laben. De fortalte om sine ideer til hvordan deres forskningsresultater fra grunnforskningen kan tas videre til nytte for pasientene, blant annet innen forskning på Alzheimer og parkinson.

 

 

 

Du liker kanskje også