Endelig er HUNT4 igang!

av @NTNUhelse 1. september 2017

Blogger: Steinar Krokstad, leder for HUNT forskningssenterSteinar-Krokstad

Endelig!!

I går var den store dagen. Endelig blir det start på HUNT4. Dette var dagen vi har sett fram til så lenge. Dette var dagen så mange har jobbet for så ivrig og uavbrutt de siste årene.

Vi har snakket med alle som kunne bidra med penger til HUNT4: helsemyndigheter, politikere, styrere, råder og utvalg fra universitet.

Vi har vært i dialog med forskermiljøer fra hele Norge for å få inn de beste spørsmålene, måleverktøy og analysemetoder, og få med oss de klokeste hodene for å skinne lys på de mest presserende folkehelseutfordringene vi har i dag.

Vi har reist fylket rundt og vært i dialog med alle kommuner. Ordførere, helsepersonale, rektorer og lærere fra ungdoms- og videregående skoler har vært imøtekommende, har tenkt i lag med oss, har skaffet oss lokaler og tips og råd for hvordan vi kan få med oss alle og gjennomføre undersøkelsen på best mulig måte i deres kommune og skole.

Det er gjort en formidabel jobb med utvikling av spørreskjema på nett og nettbrett, og med kobling av undersøkelsessvar til minhelse.no, slik at alle kan gå inn i dem senere også.

Det ble opplært omtrent 40 nye ansatte som bemanner feltstasjonene for voksen-HUNT, ung-HUNT og HUNT 70+

Alt dette for at vi NÅ kan begynne med å samle inn nye data i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelags fjerde gjennomføring.

familiebilde_Breit_HUNT4HUNT4 for voksne inneholder:

Spørreskjema som er likt for alle og som kan fylles ut hjemme på pc eller på papir. Det blir stilt spørsmål om helse, sykdom og livsstil. Noen får også mer detaljerte spørsmål om kosthold, alternativ medisin, diabetes eller kroniske leddplager.

Så håper vi at mange møter opp på feltstasjonen der man blir man spurt om følgende:

 • delta i et kort intervju om yrkeserfaring, og for kvinner også om fødsler og menstruasjon.
 • få målt høyde, vekt, blodtrykk, puls, fordeling av fett og muskulatur i kroppen, og liv- og hofteomkrets.
 • få festet en aktivitetsmåler på kroppen, som en skal gå med i en uke.
 • avgi biologisk materiale: blod, spytt, urin, avføring.
 • For noen: måling a lungefunksjon, hørsel, tannhelse.
 • For noen: tilleggsundersøkelser om kosthold, kondisjon, søvn, smerte, psykisk sykdom, hjernefunksjon.

For deltakere over 70: måling av styrke, balanse, ganghastighet, og test av hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet

Alle disse opplysningene vil vi bruke til forskning på helse og sykdom.

I blodprøvene analyser vi blodprosent, kolesterol, blodsukkernivå, stoffskifte, nyrefunksjon, og markører for betennelse, inkludert cøliaki. Resterende blod lagrer vi i HUNT biobank for senere analyser, blant annet om genetikk.

Alt materialet som er samlet inn skal brukes til forskning, forskning og forskning i mange år framover. Her er noen eksempler på typer forskning vi kan forvente oss:

 • Observerte trender i kroppsvekt / alkoholbruk / røyking i tidsperioden 1984 – 2017
 • Genetiske faktorer som kan bidra til eller beskytte mot sykdom
 • Fysisk aktivitet –hvor mye rører vi på oss, og hva er sunt?
 • Status for hørsel i befolkningen i Nord-Trøndelag
 • Forskning på årsaker og sammenhenger for blant annet men ikke begrenset til diabetes, søvnløshet, hjerte- og karsykdom, leddplager, demens,  angst, depresjon, hodepine, kols, osteoporose….

Alt dette, og mye, mye mer.

Det forventes at over hundre forskere vil ta i bruk HUNT data så snart de blir tilgjengelig i 2019. Startskuddet for dette går i dag.  Endelig!

Dagen ble markert med et Kick-off arrangement på Kimen Kulturhus i Stjørdal, les mer om HUNT4 her.

 

Du liker kanskje også