eHelse i praksis forutsetter kompetanseheving i sektoren

av @NTNUhealth 11. oktober 2013

Kirsti BerntsenBlogger: Kirsti Elisabeth Berntsen

 

 

 

Det er fredag, og en snau time til dagskiftet i hjemmetjenesten er over. En sykepleier ankommer sonekontoret etter sine siste pasientbesøk og får beskjeden: «NN blir sendt hjem i dag.» «Men han ble jo innlagt på onsdag!?… jeg har ikke…», utbryter hun. «Likevel. Han kommer hjem i dag. Satt på nye medisiner. Jeg har lagt det inn i medisinlista for deg. Her er utskriften,» sier fagkoordinator, som har antatt at det allerede er travelt. «Men… får han med medisiner fra sykehuset? … resepter? Jeg har hentet medisinene han hadde hjemme, men …» «Det vet vi jo ikke sikkert, selv om de lover.» Før vakta er slutt skal alle sonens medisiner for de neste tre døgnene være klargjort for utlevering av personalet som jobber kvelds- og helgeskiftene. Ferdig pakket og kontrollert.

Her er det mange detaljer å passe på. De håndteres av kompetente men travle fagpersoner som jobber skift i et tjenestesystem. En tjeneste i drift døgnet rundt, hele uka og bemannet av mennesker med ulik erfaring, alder, utdanning, dagsform … Utfordringen er å levere god pleie og riktige medikamenter – midt oppi dynamisk hverdag – med en pålitelig kvalitet. Her florer informasjon og media – telefoner, samtaler, møter, flere datasystemer med tilgangsbegrensninger, papirer, permer, medikamentpakninger med instrukser, planer osv.

Er IT svaret? JA, og NEI.

IT er en nødvendig, men aldri mer enn en del av svaret i kompleks samhandling og tjenesteleveranse.

Løser informasjonsteknologi alt? (illustrasjonsbilde: iStock)

Løser informasjonsteknologi alt? (illustrasjonsbilde: iStock)

IT kan være et lim på tvers av alle aktørene som strever med å gjøre sitt beste for å bidra til god helse og verdige liv – pleiere, leger, portører, administratorer, pasienter, pårørende, farmasøyter, IT-drift osv. eResept og kjernejournal er eksempler på teknologi som er under innføring og utvikling i Norge for å støtte, blant annet, den beskrevne situasjonen. Gjennomføring forutsetter et kompetanseløft i sektoren.

Erfaringene med IT-basert endring sies å omfatte ca. 20% teknologi og ca. 80% mennesker. Vi må dermed investere i både mennesker og teknologi – samtidig! De som skal bruke teknologien må involveres i alle ledd – fra behovsdefinering, til systemdesign, til hvordan den kan eller skal brukes i organisasjonen. Derfor har NTNU siden 2009 tilbudt videreutdanning i ehelse til sektoren, på masternivå – både for teknologene og for de med helsebakgrunn. Ved å studere hverandres fag og felles utfordringer – sammen – kan de bygge kompetanse som muliggjør fruktbar dialog og innovasjon for en virkelighet som er i stadig endring.

I midten av september ble HelsIT konferansen holdt i Trondheim, i regi av Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) ved NTNU i samarbeid med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett. Her ble det drøftet status, muligheter, forskning og – for første gang på en slik konferanse – behovet for bred ehelse-kompetanseheving i sektoren. På kort og lang sikt. En arena der NTNU med Det medisinske fakultet (DMF) og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) har ambisjoner om å bidra – med NSEP som faglig base.

Denne uka kjører vi for første gang et enkeltkurs på 7,5 stp – Helseinformatikk Intro, der de som ikke ønsker en komplett master kan få et overblikk over fagområdets problemstillinger. Målsetningen er at de skal kunne gjøre informerte valg og lage bedre strategier. Kurset har 30 deltagere og tilbys på nytt i februar 2014. Her kan du se informasjon om kurset.

Helseinformatikk ved NTNU,. (Foto: Hanne Strypet)

Første kull fra Helseinformatikk introduksjonskurs. Trond Elde snakket om hvordan en leverandør arbeider med utvikling ev EPJ-systemer.

Ref.: Hamre, Gro Alice; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Monteiro, Eric. (2010) Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering i et samhandlingsperspektiv. IKT og samhandling i helsesektoren – Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?.

 

Du liker kanskje også