195 millioner til helseinfrastruktur i Trøndelag

av Hanne Strypet 30. juni 2015
MR-bilde av en hjerne

Penger til hjerneforskningsmiljø. Foto: Geir Mogen.

Forskningsrådet delte ut nærmere 1,3 milliarder kroner til forskningsinfrastruktur forrige uke. 195 milloner av denne potten går til prosjekter innenfor helseforskning i Trøndelag.

– Infrastrukturen innenfor helseforskningen skal styrkes med tre store investeringer, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Forskningsrådet vil blant annet investere 65 millioner kroner i fase 2 av NORBRAIN, som er et samarbeid mellom NTNU og Universitetet i Oslo. Laboratoriefasilitetene til de sterke hjerneforskningsmiljøene i Oslo og Trondheim kan dermed oppgraderes og bygges ut.

Forskningsrådet investerer også 80 millioner kroner i å videreutvikle den nasjonale biobanken Biobank Norge, som styres fra HUNT forskningssenter på Levanger. Hvor mye av de 80 millionene som kommer til å gå direkte til HUNT er ikke klart enda.

Det tredje helseprosjektet som fikk penger fra Forskningsrådet i denne runden var Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN), som driftes fra St. Olavs Hospital. De fikk 50 millioner kroner.

NorCRIN er et nettverk mellom forskningssøttekontorene ved St. Olavs Hospital, Oslo Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Trømsø og Haukeland Universitetssykehus.

– Tildelingen fra Forskningsrådet skal bidra til økt samarbeid om flere større kliniske studier av høy kvalitet i Norge, sier forskningssjef Siv Mørkved ved St. Olavs Hospital på sykehusets nettsider.

NorCRINs søknad var den eneste søknaden fra et helseforetak som fikk tildeling fra Forskningsrådet i denne runden.

Andre forskningsmiljø i Trondheim kom også godt ut av Forskningsrådets tildeling, skriver Adresseavisen.

Du liker kanskje også