Category Archives: Studieliv

Ny master i global helse

NTNU får en ny internasjonal mastergrad med fordypning i global helse, med oppstart høsten 2015.

Denne videoen viser noen av dagens utfordringer det gjelder global helse

Det nye studiet i global helse handler om hvordan kultur, utvikling, politikk, miljø og klima påvirker helse i land med lav og middels inntekt, og hvordan vi kan møte de sammensatte helseutfordringene verden står ovenfor.

Høsten 2015 vil 20 studenter tas opp til studiet, med ulik nasjonalitet, kulturell bakgrunn og utdanning, noe som gir grunnlag for et spennende internasjonalt studiemiljø

Søknadsfristen 15. april 2015. Søkere må ha 3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende, innen helse, utviklingsstudier, idrettsvitenskap, eller innen teknologi- og ingeniørfag som har relevans for helse.

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Tverrprofesjonell trening for studenter i Medisinsk SimulatorSenter

Stine GundrosenBlogger: Stine Gundrosen
Leder av Medisinsk SimulatorSenter

 

Den 3. februar i år arrangerte Medisinsk SimulatorSenter en praktisk tverrprofesjonell samhandlingstrening (TverrSim) for studenter innen medisin, sykepleie og radiografi for første gang. Simulatorsenteret drives i et samarbeid mellom Helse Midt-Norge, NTNU og St.Olavs Hospital, og sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag arrangerte vi TverrSim.

Flytting av pasient

Forflytting til seng. Foto: Medisinsk SimulatorsSenter

Treningen var en pilot der en ønsket å møte både en faglig og politisk anmodning om at helsestudenter i ulike profesjonsutdanninger bør ha tilbud om å lære sammen. Fire medisinstudenter, fire sykepleierstudenter og en radiografstudent deltok.

Medisinsk simulering er en undervisningsmetode der en ved hjelp av en avansert datastyrt dukke og realistiske omgivelser gjenskaper pasientscenarioer fra klinisk virkelighet. Et team av studenter behandler «pasienten» og diskuterer deretter løsningene som ble valgt sammen med kliniske spesialister med pedagogisk kompetanse (debriefing). Videoopptak fra simulatortreningen gir studentene en mulighet til å se seg selv jobbe og med det være et grunnlag for å reflektere over kompetanse og roller.

 

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Bolig- og byplanprisen til St. Olavs Hospital

Dekan Stig Slørdahl ved NTNU og administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olav

Dekan Stig Slørdahl ved NTNU og administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olav mottok prisen på vegne av hele landsdelen. Foto: Frode Nikolaisen / St. Olavs Hospital

Bolig- og byplanprisen deles ut av Norsk Bolig- og Byplanforeningen annethvert år, og for 2014 går denne prisen til utbyggingen av St. Olavs Hospital. Som hovedbegrunnelse for tildelingen sier juryen at «man har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen, og at man har lykkes i å utnytte lokaliseringen på en innovativ måte».

Les mer om utdelingen av Bolig- og byplanprisen for 2014 på St. Olavs Hospitals nettsider.

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Studieliv

Samhandling på timeplanen

Torfinn Støve MadsenBlogger: Torfinn Støve Madssen
Medisinstudent og fakultetstillitsvald

 

Ein mann får hjerneslag. Han blir raskt brakt til sjukehuset. Ein lege diagnostiserer pasienten, rekvirerer prøver og undersøkingar, og ordinerer behandling. Radiografar sørgjer for CT av hjerna. Sjukepleiarar tek hand om pasienten, og iverkset behandlinga. Bioingeniørar tek blodprøver og analyserer dei på laboratoriet. På grunn av at ein del av hjerna har vore utan oksygen, har pasienten fått ei lett funksjonsnedsetting. På rehabiliteringsinstitusjon blir fysioterapeut involvert. Pasienten flyttar til slutt heim, men treng framleis noko hjelp. Ergoterapeut og vernepleiar kartlegg funksjonsnivå, og legg til rette for at han skal kunne kan bu heime sjølvstendig. Han vil etter kvart tilbake til jobben sin, og sosionom blir involvert for å hjelpe i denne prosessen.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Med mail som machete – En medisinstudents guide til forskerlinjeprosjekt

jan petterkasperBloggere: Jan Petter Neverdahl og Kasper Schei
Forskerlinje- og medisinstudenter

 

 

 

Forskerlinja er et tilbud til medisinstudenter etter andre eller tredje studieår for de studentene som ønsker å forske allerede i løpet av studiet. Det forlenger studieløpet med ett år, og det tas opp tolv studenter hvert år. Dette blogginnlegget er skrevet av forskerlinjestudenter som et kompass til dem som vurderer å søke forskerlinja. Søknadsfristen er 1. april. Signifikant er linjeforeningen til forskerlinjestudentene.

Foto: Geir Mogen/NTNU

(Foto: Geir Mogen/NTNU)

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Studentenes forskningspris 2014

Blogger: Tove OpdalTove Opdal
Seniorkonsulent studieseksjonen DMF

 

 

Tirsdag 25. november delte vi ut prisen for beste hovedoppgaver for kull-09.

I forkant av prisutdelingen hadde komiteen bestående av Pål Klepstad, Ole Jan Iversen, Torbjørn Eggebø, Elisabeth Darj og Berit Schei vurdert 85 hovedoppgaver  innen kategoriene klinisk, samfunnsmedisin, basal og globalt.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine, Studieliv

Faglig løft for smerte og palliasjon

Økt kompetanse innen smerte og palliasjon er svært etterspurt både av helsepolitikere, ledere i ulike deler av helsevesenet og av helseprofesjonene. I vårsemesteret 2015 arrangerer NTNU i samarbeid med St. Olavs Hospital fem ulike kurs på masternivå innen dette fagfeltet.

Petter_KariHanne_AnneKari_web

Kari Hanne Gjeilo, Petter Borchgrevink og Anne Kari Knudsen har vært initiativtakere til den nye masterstudieretningen i smerte og palliasjon ved NTNU, som startet opp i høst. Fra vårsemesteret 2015 blir det mulig å ta noen av emnene gjennom NTNU Videre.

Nasjonale retningslinjer og stortingsmeldinger fremhever kompetanse som en nøkkel til å lykkes med å tilby pasienter og pårørende helsetjenester av høy kvalitet i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Hjerte-kar, Kreft, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine, Studieliv

Provoserer uten pekefinger

Regissør Andreas Aass Engstrøm og revysjef Cecilie Skylstad, Medhumrevyen 2014

Regissør Andreas Aass Engstrøm og revysjef Cecilie Skylstad leder 200 medisinstudenter når årets Medhum-revy settes opp. Foto: Frode Nikolaisen

Til sammen 200 medisinstudenter fra Trondheim er involvert når årets Medhum-revy spilles i november. Når alt overskudd går til humanitære formål, skaper det et unikt samhold, mener arrangøren.

– Vi skal jo provosere litt, slår regissør Andreas Aass Engstrøm fast.
– Dersom alle går fra forestillingen uten å tenke over noe av det de har sett, føler jeg at vi har bommet.

Les mer

 

Leave a Comment

Filed under Studieliv

Campusbesøk ved Det medisinske fakultet

Bloggere: Tina Øen Haugen og Erlend Frølanderlendhaugen
Medisinstudenter

 

 

 

Vi heter Tina og Erlend og jobber som omvisere ved Det medisinske fakultet.

Mange skoleelever ønsker å besøke Medisinstudiet i Trondheim for å finne ut mer om hva medisinstudentene lærer og få et innblikk i studiehverdagen deres. Jobben vår som omvisere er å ta deg som skoleelev med på en rundtur på sykehusområdet og informere om medisinstudiet vårt.

(Foto: Geir Mogen/NTNU)

(Foto: Geir Mogen/NTNU)

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Studieliv

MedHum-revyen 2014, 12. til 15. november

Martin Syversen MyklandBlogger: Martin Syvertsen Mykland,
student og PR-sjef for MedHum-revyen

 

Denne høsten samles for åttende gang medisinstudentene i Trondheim til et stort sosialt og kreativt samarbeid som går på tvers av alle seks kull på studiet. Alt fra ferske førsteklassinger som ankom campus Øya nå i august til snart ferdigutdannede sjetteklassinger er blant de omkring 200 medisinstudentene som er involvert i dette prosjektet. Allerede i midten av februar 2013 startet arbeidet som viser sitt produkt 12. til 15. november i år.

Øving til MedHum-revyen 2014

Regissør Andreas Aass Engstrøm viser sammen med skuespillerne Rikke Bendixen, Tormod Rogne og Aleksander Kirkerud Roness fram en sketsj på en av hytteturene med produksjonsapparatet.

Medisinstudentene i Trondheim har den store glede av å kunne presentere MedHum-revyen 2014: PLACEBOEFFEKTEN!

Studiehverdagen på medisinstudiet i Trondheim består for de fleste av mye mer enn kun faglige aktiviteter. Gjennom studentorganisasjoner og frivillighet involveres nye studenter fra første stund i en lang tradisjon for engasjement og kreativitet. Dette toppes når medisinstudentene annethvert år arrangerer revy. En revy med mål om å være noe langt mer enn bare en vanlig studentrevy. En revy vi er stolte over å kunne vise fram til Trondheims befolkning så vel som studenter.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv