Forskerlinjestudenter presenterte «Prognostiske faktorer i hjernesvulster» i Danmark

Hjernesvulstgruppen

Blogger: Sverre Torp Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK)     I juni i år deltok tre forskerlinjestudenter fra Trondheim på nevropatologikonferansen XI Northern Lights Neuroscience Symposium on Brain Tumor i Danmark. De presenterte hver sin poster med temaer innen prosjektgruppen «Prognostiske faktorer i hjernesvulster»: Varughese, Rosilin K.;…Les mer

Ny master i global helse

JOrdklode-m-stetoskop

NTNU får en ny internasjonal mastergrad med fordypning i global helse, med oppstart høsten 2015. Denne videoen viser noen av dagens utfordringer det gjelder global helse Det nye studiet i global helse handler om hvordan kultur, utvikling, politikk, miljø og klima påvirker helse i land med lav og middels inntekt,…Les mer

Tverrprofesjonell trening for studenter i Medisinsk SimulatorSenter

Flytting av pasient

Blogger: Stine Gundrosen Leder av Medisinsk SimulatorSenter   Den 3. februar i år arrangerte Medisinsk SimulatorSenter en praktisk tverrprofesjonell samhandlingstrening (TverrSim) for studenter innen medisin, sykepleie og radiografi for første gang. Simulatorsenteret drives i et samarbeid mellom Helse Midt-Norge, NTNU og St.Olavs Hospital, og sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag arrangerte…Les mer

Bolig- og byplanprisen til St. Olavs Hospital

Dekan Stig Slørdahl ved NTNU og administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olav

Bolig- og byplanprisen deles ut av Norsk Bolig- og Byplanforeningen annethvert år, og for 2014 går denne prisen til utbyggingen av St. Olavs Hospital. Som hovedbegrunnelse for tildelingen sier juryen at «man har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen, og at man har lykkes i å…Les mer

Samhandling på timeplanen

Foto: Vibeke Ann Pettersen / HiST

Blogger: Torfinn Støve Madssen Medisinstudent og fakultetstillitsvald   Ein mann får hjerneslag. Han blir raskt brakt til sjukehuset. Ein lege diagnostiserer pasienten, rekvirerer prøver og undersøkingar, og ordinerer behandling. Radiografar sørgjer for CT av hjerna. Sjukepleiarar tek hand om pasienten, og iverkset behandlinga. Bioingeniørar tek blodprøver og analyserer dei på…Les mer

Studentenes forskningspris 2014

Blogger: Tove Opdal Seniorkonsulent studieseksjonen DMF     Tirsdag 25. november delte vi ut prisen for beste hovedoppgaver for kull-09. I forkant av prisutdelingen hadde komiteen bestående av Pål Klepstad, Ole Jan Iversen, Torbjørn Eggebø, Elisabeth Darj og Berit Schei vurdert 85 hovedoppgaver  innen kategoriene klinisk, samfunnsmedisin, basal og globalt.Les mer

Faglig løft for smerte og palliasjon

Petter_KariHanne_AnneKari_web

Økt kompetanse innen smerte og palliasjon er svært etterspurt både av helsepolitikere, ledere i ulike deler av helsevesenet og av helseprofesjonene. I vårsemesteret 2015 arrangerer NTNU i samarbeid med St. Olavs Hospital fem ulike kurs på masternivå innen dette fagfeltet. Nasjonale retningslinjer og stortingsmeldinger fremhever kompetanse som en nøkkel til…Les mer

Provoserer uten pekefinger

Regissør Andreas Aass Engstrøm og revysjef Cecilie Skylstad, Medhumrevyen 2014

Til sammen 200 medisinstudenter fra Trondheim er involvert når årets Medhum-revy spilles i november. Når alt overskudd går til humanitære formål, skaper det et unikt samhold, mener arrangøren. – Vi skal jo provosere litt, slår regissør Andreas Aass Engstrøm fast. – Dersom alle går fra forestillingen uten å tenke over…Les mer